DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE

Dyżur od 03 do 31 sierpnia 2020r.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie zaliczki na wyżywienie w terminie do 24 lipca  2020r.

wpłaty należy dokonać na konto:

38 1030 1104 0000 0000 9313 9001

w kwocie: 178,50 zł( słownie: sto siedemdziesiąt osiem zł pięćdziesiąt gr)

w tytule podajemy:  dyżur wakacyjny sierpień

            imię i nazwisko dziecka

                                                                                   Dyrektor SP2

                                                                                   Anna Bednarek

DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE

Dyżur od 20 do 31 lipca 2020r.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie zaliczki na wyżywienie w terminie do 06 lipca 2020r.

wpłaty należy dokonać na konto:

38 1030 1104 0000 0000 9313 9001

w kwocie: 85 zł ( słownie: osiemdziesiąt pięć zł)

w tytule podajemy:  dyżur wakacyjny lipiec

            imię i nazwisko dziecka

                                                                                   Dyrektor SP2

                                                                                   Anna Bednarek