Szanowni Rodzice, Pracownicy i Sympatycy szkoły!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 zwraca się z prośbą o aktywne włączenie się w głosowanie w Budżecie Obywatelskim –

zadanie 355- „Bezpieczna droga do szkoły”.

Ważny jest każdy głos! Dzięki Państwa wsparciu będzie możliwa wymiana starej nawierzchni na nową, co poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na estetykę otoczenia szkoły.

https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/

 


„Dla mnie po Bogu największa miłość , to Polska”.(bł.Kard.Wyszyński )

SZKOLNY KONKURS WIEDZY
O BŁOGOSŁAWIONYM KARD. STEFANIE WYSZYŃSKIM

CEL KONKURSU

1.Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności kard. Stefana Wyszyńskiego

ZASADY KONKURSU

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.

2.Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach ,klasy IV –VIi VII – VIII.

  1. Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność bł.

Stefana Wyszyńskiego. Materiały do opracowania otrzymują uczestnicy konkursu od katechetów.

3.Rozstrzygnięcie konkursu będzie w formie pisemnej 20.10.2021r.

Siostry katechetki

 

INFORMACJA