Nasza szkoła uczestniczyła w dn. 27 września 2017 w miejskich obchodach rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Reprezentował ja poczet sztandarowy (uczniowie klasy 3a oddziałów gimnazjalnych– Paulina Balsam, Martyna Sroka oraz Konrad Borowczyk) pod opieką pani Joanny Filak.

W czasie II wojny światowej tylko w Polsce powstały tak rozbudowane podziemne struktury administracyjne i wojskowe, cieszące się akceptacją większości społeczeństwa.

W nocy z 26 na 27 września 1939, tuż przed kapitulacją Warszawy, grupa oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, zawiązała konspiracyjną organizację Służba Zwycięstwu Polski. Tak powstał zalążek Polskiego Państwa Podziemnego, które było ewenementem w skali okupowanej Europy.

W trudnej okupacyjnej rzeczywistości Państwo Podziemne swoją rozbudowaną strukturą przejęło wszystkie ważne funkcje. Powołano Delegata Rządu na Kraj, który kierował zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach.

Wobec zamknięcia przez okupanta szkół średnich i wyższych rozwinięto sieć tajnego nauczania. Według obliczeń w 1944 roku na poziomie podstawowym uczyło się 1,5 miliona dzieci, w tajnych szkołach średnich 100 tysięcy uczniów, w na poziomie wyższym około 10 tysięcy studentów. W tajnych drukarniach wydawano prasę, literaturę i podręczniki. W czasie okupacji ukazywało się ponad 1500 tytułów prasowych. Pod koniec wojny wychodziło jednocześnie ponad 600. Od listopada 1939 roku wydawano Biuletyn Informacyjny, redagowany przez Aleksandra Kamińskiego.  Organizowano konspiracyjne koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory autorskie i wykłady naukowe. Działalność opiekuńcza przejawiała się w organizowaniu stypendiów, zapomóg i posiłków dla potrzebujących. Korzystano z pomocy jawnie działających organizacji, takich jak Czerwony Krzyż i Rada Główna Opiekuńcza.

Zobacz galerię zdjęć

20/10/2019, 18:40 AModlinska
 Narodowe Czytanie – akcja, której pomysłodawcą jest Prezydent Andrzej Duda.  Od 2012 roku organizowane jest cyklicznie we wrześniu. Wybierane teksty mają wspólny mianownik – przekazują treści uniwersalne, stanowią refleksję nad człowiekiem i społeczeństwem. Pozostawiają w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Uczą, że nie powinniśmy stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, na niesprawiedliwość. W 2019r. Para Prezydencka zaproponowała czytanie polskich nowel. W realizację tego przedsięwzięcia włączyli się również uczniowie naszej szkoły. Klasa VIII b wybrała do czytania pięć z ośmiu...
20/10/2019, 18:38 AModlinska
PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA Jak co roku w świetlicy szkolnej odbyło się Pasowanie na Świetliczaka, które zostało przygotowane przez wychowawców świetlicy: p. P. Ryl, p. E. Garską oraz p. A.Szumlińską. W dniach 27 oraz  30 września 2019 r.  uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy szkolnej przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę która brzmiała:My świetliczaki,Od dziś świecąc przykładem,Ślubujemy:Być dobrym na co dzień i od święta;O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać;Szanować gry i zabawki;Zjadać całe obiadki;Pań słuchać;Zgodnie się bawić;Nie psocić;Nie...
14/10/2019, 19:35 AModlinska
09/10/2019, 16:37 AModlinska
Tuż przed rekrutacją na mobilność uczniowską do Grecji oraz w związku z obchodami  Erasmus Days 2019 ( #erasmusdays) na świecie przypomnijmy sobie dotychczasowe wyjazdy: uczniowski do Włoch i szkolenie kadry na Litwie. Prezentacje w formie filmów zostały również zamieszczone na stronie projektu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/healthystepsintobetterfuture/  Pierwsza mobilność młodzieżowa
09/10/2019, 16:14 AModlinska
Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24 e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl http://zppp.ids.czest.pl   Szkoła dla Rodziców cz. I  Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców. Spotkania będą się odbywać w każdy poniedziałek w godz.  16:00-17:30, począwszy od dnia 04.11.2019r. do 27.01.2020r. wg następującej tematyki: • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, • rozpoznawanie,...
02/10/2019, 17:02 AModlinska
  PRZYPOMINAMY, ŻE OSTATECZNA DATA SKŁADANIA FORMULARZY APLIKACYJNYCH NA WYJAZD W RAMACH PROJEKTU ERASMUS + DO GRECJI W DNIACH 17-22 LISTOPADA TO 10 PAŹDZIERNIKA 2019 WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ROZPATRZONE
   25 września 2019 r. uczniowie klasy VIII b pod opieką nauczycielki języka polskiego, Anny Bednarek, udali się na lekcję muzealną, która odbyła się w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, znajdującym się w częstochowskim Parku im. Stanisława Staszica.    Po ekspozycji oprowadzał uczniów pan Przewodnik. Przybliżył  zwiedzającym tradycje górnicze, leżące u podstaw rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Młodzież szkolna miała okazję zobaczyć wyrobiska chodnikowe w drewnianej i stalowej obudowie, komory wydobywcze, komorę pomp, fragment ściany eksploatacyjnej oraz maszyny i urządzenia górnicze.   ...
24/09/2019, 18:22 AModlinska
Rozpoczynamy rekrutację na kolejny wyjazd w ramach projektu Erasmus+ „Healthy steps to better future’ – krótkiej wymiany uczniowskiej. Wyjazd do szkoły partnerskiej w mieście  Drama, w Grecji, odbędzie się w dniach 17-22 listopada 2019r,  a zakwalifikowanych zostanie 4 uczniów z klas 5 i 6,  których wnioski aplikacyjne będą najwyżej ocenione przez komisję rekrutacyjną. Formularz wniosku aplikacyjnego i regulamin projektu znajdują się poniżej oraz w zakładce Erasmus+. Nieprzekraczalny termin składania wniosków do koordynatora projektu- p. Magdaleny Sikorskiej to  10 października 2019r. ⇒...
23/09/2019, 21:10 AModlinska
2019/2020   Tuż przed rekrutacją na mobilność uczniowską do Grecji oraz w związku z obchodami  Erasmus Days 2019 ( #erasmusdays) na świecie przypomnijmy sobie dotychczasowe wyjazdy: uczniowski do Włoch i szkolenie kadry na Litwie. Prezentacje w formie filmów zostały również zamieszczone na stronie projektu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/healthystepsintobetterfuture/  Pierwsza mobilność młodzieżowa   PRZYPOMINAMY, ŻE OSTATECZNA DATA SKŁADANIA FORMULARZY APLIKACYJNYCH NA WYJAZD W RAMACH PROJEKTU ERASMUS + DO GRECJI W DNIACH 17-22 LISTOPADA TO 10 PAŹDZIERNIKA...
23/09/2019, 06:02 AModlinska
Informujemy, że od września roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła rozpoczęła realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Będziemy realizować Priorytet 3 programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15000 zł. Dzięki dofinansowaniu...
17/09/2019, 19:05 AModlinska
Rodzice mogą zakupić ubezpieczenie klikając w link i wpisując ID klienta przypisany do placówki. link do ubezpieczenia https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline ID klienta: sqv42 KARTA INFORMACYJNA SP2 Oferta wirtualna z ID Klienta OWU-EDU-Plus-2019  
OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!” Ogłoszenie o II naborze Regulamin II rekrutacji  Wykaz form wsparcia Formularz zgłoszeniowy uczniowie/uczennice SP2 Rekomendacja uczeń Oświadczenie uczestnika Deklaracja uczestnictwa
    Ubezpieczenie
Inauguracja roku szkolnego 2019 /2020 Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 2 września 2019 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy.O godzinie 8.00 w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas 4-8, nauczyciele i rodzice. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Anna Bednarek, która serdecznie powitała wszystkich uczniów – w szczególności uczniów, którzy...
04/09/2019, 19:21 AModlinska
O G Ł O S Z E N I E   W związku z realizacją projektu pn. „Odkryj w sobie talent!”, przeprowadzamy nabór uzupełniający na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach w/w projektu, zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1. Nabór uzupełniający trwa od 03.09.2019r. do 17.09.2019r. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania.   « Ogłoszenie o naborze » « Załącznik 1 - Wykaz zajęć » « Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy » « Załącznik 3 - Oświadczenia »  
Otwarcie pływalnie przy Szkole Podstawowej nr 2 W dniu 2 września 2019 roku oprócz inauguracji nowego roku szkolnego odbyła się w naszej szkole jeszcze jedna uroczystość. Po trwającym ponad rok remoncie oddana została do użytku pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2. Prace budowlane skupiły się w trakcie tego roku na generalnej przebudowie i modernizacji części administracyjnej, maszynowni oraz holu głównego, szatni, toalet i natrysków. Nową szatę otrzymały również elewacje budynku. W ponownym oddaniu obiektu do użytku mieszkańców miasta i społeczności szkolnej wzięły udział najwyższe władze...
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020   2 września 2019r. (poniedziałek) oddziały IV - VIII godzina 8.00  msza św. w kościele p/w św. Wojciecha godzina 9.15 - opiekę nad dziećmi sprawują rodzice  oddziały I - III godzina 10.30   Uczniowie klas I i IV spotykają się na holu głównym z wychowawcami, z którymi przejdą do sali gimnastycznej. Pozostali uczniowie spotykają się w swoich klasach z wychowawcami.
30/08/2019, 19:10 AModlinska
STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie informuje, że rodzice uczniów lub ich opiekunowie mogą starać się o przyznanie pomocy materialnej w formie  stypendium szkolnego lub zasiłku dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może...
27/08/2019, 16:01 IMajer
Przedszkole. Grupy: 0 "a" i 0 "b"   Przedszkole w dniu 02.09.2019 jest otwarte od godziny 7:00 do 17:00. Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 2.09.2019 o godzinie 10:00 - Grupa 0 "a" sala nr 17 - Grupa 0 "b" sala nr 18
   ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWAJĄ SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 OD GODZ. 8:00 – 16:00 W ŚWIETLICY. W KOLEJNYCH  DNIACH KARTY ZGŁOSZENIA WYDAJĄ I ZAPISÓW DOKONUJĄ NAUCZYCIELE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GODZINACH:  7:30 – 16:30      ⇒ Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  ⇒ Klauzula informacyjna dotycząca odbioru dziecka ze szkoły WYPRAWKA DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ: TECZKA PAPIEROWA, PODPISANA, zamykana na gumkę, 2 ZESZYTY W KRATKĘ (32-60 K.) 2 BLOKI RYSUNKOWE 2 RĘCZNIKI PAPIEROWE ZESZYTY I BLOKI RYSUNKOWE PODPISANE PROSZĘ WŁOŻYĆ...
31/07/2019, 22:04 AModlinska
O G Ł O S Z E N I E   Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się we wtorek 27.08.2019r. o godz 9.00 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2     O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 informuje, że • od 5 sierpnia  do 31 sierpnia  2019r.  pływalnia  będzie czynna w godzinach 12.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku • od 1 września 2019r. w godzinach 6.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku w soboty od 9.00 - 20.00     O G Ł O S Z E N I E Rodzice uczniów klas I-III proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręczników i zeszytów ćwiczeń z religii do rozpoczęcia roku szkolnego...
22/06/2019, 10:21 IMajer
             WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY             - piórnik z wyposażeniem (2x ołówek HB, gumka, temperówka, linijka, kredki - najlepiej grube, nożyczki); - zeszyt w 11 linii 16 kartkowy; - 4 zeszyty w kratkę  16 kartkowe; - okładki na wszystkie zeszyty i książki; - papier kolorowy duży ( nie samoprzylepny); - 2 bloki techniczne kolorowe i 2 bloki techniczne białe; - plastelina (12 kolorów); - pastele olejne; - farby plakatowe + pędzelek gruby i cienki; - klej w sztyfcie + klej magik; - teczka z gumką A4 - segregator A4 i 20 koszulek A4 - strój na zajęcia wychowania fizycznego...
Ogłoszenie Zakończenie roku szkolnego - 19 czerwca 2019 r. godz. 8:00 - klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej godz. 10:30 - klasy IV - VII godz. 12:30 - klasy I - III i 0 b Uroczystości odbędą się w sali gimnastycznej.     Dyrektor szkoły zaprasza 17 czerwca 2019r.  na godz. 17:00 na zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych i dzieci przyjętych do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na rok 2019/2020.
13/06/2019, 06:00 IMajer
5c i 5d we Wrocławiu 30 maja 2019, w czwartek uczniowie klas 5c i 5d byli na wycieczce we Wrocławiu. Zwiedzali Stare Miasto, na którym uczniów najbardziej zainteresowały oczywiście krasnale, a nie przepiękny ratusz. Fotograficzne polowanie na wrocławskie skrzaty było zdaniem wszystkich wspaniałą zabawą. Drugi punkt wycieczki stanowiło Hydropolis – Muzeum wody. Kurtyna wodna przed wejściem do sali wystawowej pozwoliła schłodzić się. W środku o wodzie, jej znaczeniu dla człowieka i planety fachowo i zajmująco opowiadał jeden z pracowników muzeum. Ostatni punkt programu wycieczki stanowiło...
Wyniki Marszobiegu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka 31.06.2019 Przedstawiamy wyniki Marszobiegu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka, który dobył się 31.06.2019 roku: WYNIKI MARSZOBIEGU
Promocja zdrowego odżywiania podczas Festynu Rodzinnego Dnia 31.05.2019 r. w naszej szkole miało miejsce kolejne wydarzenie promujące zasady zdrowego stylu życia. W tym dniu odbywał się Szkolny Festyn Rodzinny z mnóstwem atrakcji, podczas którego realizowane były działania zaplanowane w ramach ogólnopolskiego programu dla szkół "Trzymaj Formę!". Podczas pikniku realizatorzy projektu prezentowali m.in. stoisko ze zdrową żywnością "Zdrowia smak". Zgromadzeni goście mogli spróbować: owocowych herbat, lemoniady bez dodatku cukru, koreczków owocowych i warzywnych, razowego pieczywa i domowych past,...
  Dyrektor szkoły zaprasza 17 czerwca 2019r.  na godz. 17:00 na zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych i dzieci przyjętych do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na rok 2019/2020.
Wyniki konkursu dla klas IV „Matematyczne potyczki” W dniu 27 maja odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny dla klas IV „Matematyczne potyczki”. Uczniowie w czteroosobowych drużynach (praca drużynowa ucząca współpracy, czyli umiejętności bardzo przydatnej w życiu) rozwiązywali łamigłówki matematyczne. Zadania były wykonywane na czas. Czas na wykonanie każdej konkurencji drużynowej był ograniczony, ale uczniowie poradzili sobie znakomicie.             Konkurs wygrała klasa 4a w składzie: Natalia Chłód, Karolina Dośpiał, Filip Oracz oraz Szymon Kubacki, drugie miejsce zajęła klasa 4b w...
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2   W dniu 11 czerwca na boisku szkolnym odbył się turniej o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 2 w Piłce Nożnej. W rozgrywkach wzięło udział 7 reprezentacji klasowych, które rywalizowały w kategoriach klas IV - VI oraz VII - III gimnazjum. W grupie młodszej zwyciężyła reprezentacja VI B, która pokonała klasę IV A, V D i IV B. W grupie starszej tryumfowała klasa VII B wygrywając z klasą III BG oraz VII A. Drużyny z miejsc I - III zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami. Turniej zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego, pan Arkadiusz...
Konkursu Wiedzy o Wodzie pod hasłem "Woda dla życia"   Laureaci Konkursu Wiedzy o Wodzie pod hasłem "Woda dla życia" zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie: I miejsce Karolina Dośpiał kl. 4a II miejsce Marika Królikowska kl. 4d III miejsce Oliwia Kałdonek kl. 4d Wyróżnienie Piotr Brodowski kl. 6b Opiekun Pani Katarzyna Bender Serdecznie gratulujemy!!! :-)
10/06/2019, 10:59 AModlinska
Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!” zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia Ogłoszenie o naborze  Załącznik 1 SP2 - Wykaz Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy Załącznik 3 - Oświadczenia
Sukcesy naszych uczniów I miejsce Mateusza Cabana w XVI Regionalnym Konkursie Językoznawczym „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie” 26 lutego odbył się – już po raz szesnasty – Regionalnym Konkursie Językoznawczym „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”, który organizuje Towarzystwo Przyjaciół Poprawnej Polszczyzny, działające przy IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie. Pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest pani Katarzyna Bodziachowska. Patronatem nad tą inicjatywą sprawuje Instytut Filologii Polskiej. W jury konkursu uczestniczą corocznie dr hab., prof. AJD Dorota Suska oraz dr Renata...
06/06/2019, 10:01 AModlinska
DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE Przedszkole pełni dyżur od 1 do 31 lipca 2019r. Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie zaliczki na wyżywienie w terminie do 21 czerwca 2019r. wpłaty należy dokonać na konto: 38 1030 1104 0000 0000 9313 9001 w kwocie: 172,50 zł ( słownie: sto siedemnaście dwa zł. pięćdziesiąt gr.) w tytule podajemy:  dyżur wakacyjny lipiec imię i nazwisko dziecka Dyrektor SP2 Anna Bednarek                                                      Ogłoszenie Byli i obecni Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie mają możliwość złożenia...
Ogłoszenie Byli i obecni Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie mają możliwość złożenia wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS tytułem dofinansowania krajowego i zagranicznego wypoczynku do 19 czerwca 2019 r. (wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły).  Wniosek Klauzula
4 czerwca - co to za święto? Jakie wydarzenia upamiętnia? 4 czerwca obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Święto to upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 roku. W 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę tych wydarzeń. „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” - powiedziała w Dzienniku Telewizyjnym już po wyborach czerwcowych Joanna Szczepkowska. Wybory czerwcowe zapoczątkowały serię zmian w Polsce, ale i w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie do głosu zaczęły dochodzić ruchy...
05/06/2019, 05:50 IMajer
Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Szkoły w Szachach.   Celem zawodów jest wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Szkoły, najlepszej Drużyny oraz promocja i popularyzacja sportu szachowego.   Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim (kojarzenie komputerowe) na dystansie 6 rund, tempem 10 minut na zawodnika.   Do klasyfikacji drużynowej liczy się suma punktów zdobytych przez dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników danej klasy.   Przy równej liczbie punktów dwóch drużyn o kolejności decyduje wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.   Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach do...
31 maja – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU "Dzień bez papierosa" Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto obchodzone 31 maja, mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ustanowiła dzień 7 kwietnia "Światowym Dniem bez Papierosa" w 1987 roku. Rok później przeniosła święto na 31 maja. Co roku z okazji święta w Polsce odbywają się festyny antynikotynowe. Poniżej cały artykuł i wykresy ze statystykami dotyczącymi problemu palenia tytoniu. ARTYKUŁ I WYKRESY STATYSTYK    
03/06/2019, 19:36 AModlinska
Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami i uczniami w zakresie bezpieczeństwa utworzyliśmy  „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych zagrożeń lub propozycji nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci  w szkole. Skrzynka znajduje się przy wejściu do szkoły – hol główny.
24/05/2019, 14:21 AModlinska
24/05/2019, 14:01 IMajer
Spotkanie z wybitnym sportowcem Piotrem Gruszką W dniu 29 maja społeczność naszej szkoły mogła spotkać się z wybitnym sportowcem, a obecnie trenerem, Panem Piotrem Gruszką. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu inspirujących historii związanych z przebiegiem kariery trzykrotnego Olimpijczyka, Mistrza Europy i Wicemistrza Świata. Ponadto uczniowie naszej szkoły mogli zadać Panu Gruszce szereg pytań, na które to były Reprezentant Polski cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Po części oficjalnej był czas na autografy i zdjęcia z Mistrzem. Pan Piotr w samych superlatywach wypowiadał się na temat zachowania...
Wystawa prac wytwórczych naszych uczniów   Zapraszamy do zapoznania się z pracami uczniów wykonanymi podczas zajęć technicznych w ramach projektu edukacyjnego "Dzień Ziemi 2019".   Na wystawie znajdują się również prace wykonane przez uczestników szkolnego konkursu na przestrzenną Piramidę Żywienia, ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia.   Wystawa znajduje się na I piętrze segmentu A (obok sklepiku). Koordynatorem działań uczniów jest pani Katarzyna Bender. GALERIA ZDJĘĆ  
24/05/2019, 13:55 IMajer
Egzamin na kartę rowerową 24 i 27 maja tego roku odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową, podczas którego uczniowie klas IV musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Do egzaminu mógł przystąpić każdy uczeń, który ukończył 10 lat. Uczeń zainteresowany kartą rowerową musiał dostarczyć arkusz zaliczeń, wypełniony i podpisany przez prawnego opiekuna i wychowawcę. Przed przystąpieniem do części praktycznej egzaminu każdy uczeń musiał zaliczyć część teoretyczną – test złożony z 33 pytań. Praktyczne umiejętności uczniów...
    Dyrektor szkoły zaprasza 17 czerwca 2019r.  na godz. 17:00 na zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych i dzieci przyjętych do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na rok 2019/2020.
    Procedury postępowania nauczycieli SP nr 2
XXVII Edycja Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w Szachach Zakończyła się rywalizacja w Turniejach XXVII Edycji Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w Szachach. Czwarty, ostatni w tej edycji Turniej odbył się 17 maja w Szkole Podstawowej Nr 9 w Częstochowie. Do zawodów w grupie szkół podstawowych przystąpiło 149 zawodników, w tym ośmiu naszych reprezentantów. Zawody, jak zwykle, przeprowadzono na dystansie 9 rund, tempem 15 minut na zawodnika, w dwóch grupach rozgrywkowych. W tych trudnych, pięciogodzinnych zmaganiach świetnie zaprezentowali się nasi uczniowie. Czworo...
III miejsce Łukasza Piłata W II Powiatowym Konkursie Literackim Etiudy „Wolność bez granic” Łukasz Piłat, uczeń 3 klasy gimnazjum zajął III miejsce w II Powiatowym Konkursie Literackim Etiudy „Wolność bez granic” w kategorii wiersz. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Twórcze Etiuda i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie pod patronatem starosty Powiatu Częstochowskiego, Krzysztofa Smeli oraz wójta Gminy Mykanów, Dariusza Pomady oraz honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Anny Wypych Gawrońskiej, dyrektora naczelnego...
MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ''MOJA WIELKANOCNA PISANKA'' Na przełomie kwietnia i maja zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym w Częstochowie MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY ''MOJA WIELKANOCNA PISANKA". Młodzi artyści osiągnęli następujące lokaty: W grupie dzieci 3 - 4 letnich: 1 miejsce: Lena Kafel z Oddziału Przedszkolnego w SP nr 2 im. K.K Baczyńskiego 2 miejsce: Kacper Mizerski z Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka 3 miejsce: Lena Rzeźnik z Oddziału Przedszkolnego w SP nr 2 im. K.K Baczyńskiego W grupie dzieci 5 - 6 letnich: 1...
3 maja 2019 obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to święto państwowe, które upamiętnia rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791r. W okresie zaborów Polski, celebrowanie tego wydarzenia było zakazane przez wszystkich zaborców, a osoby, które odważyły się publicznie obchodzić święto, były surowo karane przez władze. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu...
1 maja 2019 roku przypada 15 rocznica  wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja2004 na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku. Jak to się zaczęło, czyli trochę...
WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO- „KARTKA WIELKANOCNA” Klasy młodsze I miejsce - Alicja Falana SP nr 2 II miejsce - Maja Legęza SP nr 53 III miejsce - Mikołaj Sulwiński SP nr 39 Klasy starsze I miejsce - Maja Czarnuch SP nr 21 II miejsce - Natasz Kalisz SP nr 21 III miejsce - Aleksandra Jakubiak  ZSP nr 1 WYRÓŻNIENIA Karolina Wawrzak SP nr 16 Bernadetta Trzcińska SP nr 16 Matylda Brzeziecka SP nr 32 Alek Sadowski SP nr 21 Nikola Wymysło SP nr 21 Tobiasz Trebert SP nr 21 Natalia Karnicka ZSP nr 2 Maja Guglowska SP nr 53 Grzegorz Ptak SP nr 53 Nikodem Waszak SP nr...
WYNIKI KONKURSU REGIONALNEGO - „Najładniejsza kartka wielkanocna” Organizatorzy Regionalnego Konkursu Komputerowego pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”- Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie dziękuje bardzo nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz udział w konkursie. W załączeniu protokół z konkursu. Z poważaniem -Alina Bilińska-Ciszewska Protokół z przebiegu Regionalnego Konkursu Komputerowego pt."Najładniejsza kartka wielkanocna"
25/04/2019, 12:36 AModlinska
  O G Ł O S Z E N I E Szanowni Państwo! Od soboty 27.04.2019 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 i przedszkola zawieszają strajk. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się zgodnie z planem od poniedziałku 29.04.2019 r. Dyrektor szkoły Anna Bednarek   Szanowni Rodzice! Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość zwolnień  lekarskich odwołuje konsultacje z nauczycielami w dniu 30 kwietnia 2019 r. Zebrania klasowe odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach 14 - 16 maja 2019 r. Z poważaniem Dyrektor szkoły Anna Bednarek   DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE...
24/04/2019, 14:00 AModlinska
DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE Przedszkole pełni dyżur od 1 do 31 lipca 2019r. Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 6 do 31 maja 2019r. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki, kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie zaliczki na wyżywienie w terminie do 21 czerwca 2019r. Dyrektor szkoły Anna...
24/04/2019, 12:36 AModlinska
Szanowni Rodzice Informuję, że Nauczyciele szkoły podjęli decyzję o kontynuowaniu akcji strajkowej, która będzie trwała do odwołania. Nadal proszę o opiekę nad dziećmi. W szczególnych przypadkach, gdy Rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, szkoła postara się - mimo wszystko - zadbać, aby uczniowie mogli skorzystać ze świetlicy szkolnej. Liczę na zrozumienie i wsparcie.   Dyrektor szkoły Anna Bednarek  
23/04/2019, 12:36 AModlinska
Szanowni Państwo! Nauczyciele szkoły i przedszkola deklarują kontynuację strajku w dniu jutrzejszym, tj. 24.04.2019r. Możliwe, że zapadną nowe decyzje ze strony związków zawodowych w godzinach późniejszych. Proszę śledzić informacje w mediach. Na chwilę obecną nie jestem w stanie jednoznacznie określić, czy zajęcia jutro się odbędą. O wszystkich zmianach będę Państwa informowała na stronie internetowej. Wierzę, że wzajemna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które stanęły przed nami w tym szczególnym czasie.                                                                 Z...
04/04/2019, 20:27 AModlinska
OGŁOSZENIE Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 10-17 kwietnia odbywać się będą w szkole egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I-VII. Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od 18.04 do 23.04 włącznie. Dyrektor nadal zwraca się z prośbą do Rodziców dzieci z przedszkola o zaopiekowanie się pociechami w przypadku kontynuowania przez nauczycieli strajku. SZANOWNI RODZICE!Pragnę podziękować Państwu za zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w dniach strajku nauczycieli. Jednocześnie informuję, że akcja...
03/04/2019, 11:00 IMajer
DZIEŃ ZDROWIA 2019 7 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństwa na świecie. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Światowy Dzień Zdrowia w roku 2019 będzie obchodzony pod hasłem: Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne”. W ramach  Dnia Zdrowia w naszej szkole została...
03/04/2019, 10:00 IMajer
W dniu 3 kwietnia 2019 klasa 7 b pod opieką pana Arkadiusza Cierpiała gościła w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Północ przy ulicy Czecha 21. Młodzież uczestniczyła tam w warsztatach "Autyzm? Wytłumaczmy!'' w ramach akcji "Zapal się na niebiesko dla autyzmu". Bardzo dziękujemy koordynatorce DOSL Północ pani Annie Pietrzyk oraz pani dyrektor i nauczycielom ZSS nr 23 za możliwość uczestnictwa w warsztatach. GALERIA ZDJĘĆ
JESTEŚMY MISTRZAMI MIASTA CZĘSTOCHOWY W MINISIATKÓWCE CHŁOPCÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019!!! W poniedziałek 1 kwietnia odbył się w naszej szkole finał w ramach Miejskich Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej Chłopców organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie. W finale brały udział cztery najlepsze szkoły, które zostały wyłonione po rozegraniu turniejów grupowych. Turniej ten był rozgrywany systemem „każdy z każdym” Nasza szkoła rozegrała następujące mecze: SP 2 – SP 29  2:0 SP 2 – SP 39 2:0 i w meczu o I miejsce wygrała ze Szkołą Podstawową nr 38  2:1 Klasyfikacja końcowa...
  Szkolny konkurs plastyczno - techniczny na przestrzenną "Piramidę Zdrowego Żywienia" Zapraszamy uczniów klas IV – VIII oraz klasy III gimnazjum do udziału w Szkolnym Konkursie na przestrzenną „Piramidę Zdrowego Żywienia”. ORGANIZATORZY: Katarzyna Bender, Elżbieta Smaga.  CELE KONKURSU: Celem konkursu jest: propagowanie zasad zdrowego stylu życia, propagowanie nowej piramidy żywienia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozumienie wpływu ruchu na nasze zdrowie, kształtowanie umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów spożywczych, rozwijanie zainteresowań...
02/04/2019, 19:54 AModlinska
28 marca 2019 roku odbył się IX Norwidowski Konkurs Matematyczny dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych, w tym roku I miejsce zajął nasz uczeń - Michał Szwejda z klasy 8b. Jesteśmy bardzo dumni z tego powodu i gratulujemy Michałowi tego sukcesu :)) Na zdjęciu Michał z nauczycielem matematyki p. Dorota Wawszczak. Michał w tym roku szkolnym został również laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych, w najbliższym czasie umieścimy jeszcze informacje z uroczystości rozdania dyplomów dla laureatów.
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY "GRA PLANSZOWA – ŻYJ ZDROWO" III MIEJSCE PAULINA MĄCZKA kl. 8 d WYRÓŻNIENIE PIOTR BRODOWSKI kl. 6 b   OPIEKUN: KATARZYNA BENDER GRATULACJE!!! :-)
Trwa rywalizacja w Turniejach XXVII Edycji Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w Szachach. Trzeci Turniej odbył się 29 marca w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. Do zawodów w grupie szkół podstawowych przystąpiło 175 zawodników, w tym sześciu naszych reprezentantów. Zawody , jak zwykle , przeprowadzono na dystansie 9 rund, tempem 15 minut na zawodnika, w dwóch grupach rozgrywkowych. W tych trudnych, pięciogodzinnych zmaganiach świetnie zaprezentowali się nasi uczniowie. Paweł Adamowski, Agata Gałuszka, Franciszek Bryła i Franciszek...
17/03/2019, 19:02 AModlinska
 Międzynarodowy Dzień Liczby π 14 marca 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby π. Z tej okazji uczniowie klasy 8b i 8a- członkowie koła matematycznego pod kierunkiem p. Doroty Wawszczak, zorganizowali "matematyczna imprezę", która składała się z konkursu - dzień wcześniej uczniowie, losowali zadania z liczba π i rozwiązane zadanie przynosili w czwartek , na w/w uroczystość. Podczas spotkania z uczniami został wyłoniony zwycięzca. Nagrodę główna wylosowała uczennica z klasy 6c - Nadia Zborowska. Podczas uroczystości uczniowie mogli obejrzeć film o historii liczby π,...
PIERWSZA WYMIANA UCZNIOWSKA W FOLIGNO , WE WŁOSZECH   W dniach 28 lutego do 3 marca miał miejsce pierwszy wyjazd  uczniów w ramach programu Erasmus +  i projektu „ Healthysteps to betterfuture”. W wyjeździe do malowniczego , średniowiecznego miasteczka Foligno, we Włoszech uczestniczyło 6 uczniów z klas szóstych i siódmych. Byli to: Karolina Szwejda z klasy 6c, Helena Kołaczyk z klasy 7a, Dominika Caban, Aleksandra Walaszek, Jagoda Markowska oraz Mikołaj Czapliński z klasy 7b. W podróży towarzyszyła im pani dyrektor Anna Bednarek, pani Magdalena Sikorska- nauczycielka angielskiego i...
  REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020     Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach. II ETAP Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod...
Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu "Odkryj w sobie talent!". Nabór trwa od 08 do 18.03.2019 r. Ogłoszenie o naborze Regulamin rekrutacji Załącznik 1 - Katalog kryteriów Załącznik 2 - Wykaz form wsparcia Załącznik 3 - Formularz zgłoszeniowy uczniowie/uczennice SP2 Załącznik 4 - Rekomendacja uczeń Załącznik 5 - Ankieta uczeń Załącznik 6 - Oświadczenie uczestnika Załącznik 7 - Deklaracja uczestnictwa Załącznik 8 - Lista podstawowa uczeń Załącznik 9 - Lista rezerwowa uczeń Załącznik 10 - Formularz rezygnacji
03/03/2019, 18:36 AModlinska
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Regionalny Konkurs Komputerowy pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz klas VII-VIII i klasy 3 gim z rejonu dawnego województwa częstochowskiego! Serdecznie zapraszamy do udziału - Alina Bilińska-Ciszewska, Elżbieta Krygier-Żyła   Regulamin konkursu - Najładniejsza kartka wielkanocna
NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020 NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/News Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca...
  REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020      Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.  I ETAP Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym...
W naszej szkole od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r. odbyło się ZIMOWISKO. Każdego dnia w godzinach 9:00 – 14:30 uczniowie mieli wiele ciekawych zajęć. W poniedziałek uczestniczyli w warsztatach i doświadczeniach prowadzonych przez instruktorkę z firmy edukacyjnej Logos pod hasłem: „Młodzi odkrywcy i tajemnice magnetyzmu”. Była to nauka przez zabawę. Wszyscy poznawali prawa rządzące przyrodą.  Brali  także udział  w zabawie terenowej „Zimowe podchody” i zajęciach sportowych w salach gimnastycznych. We wtorek podczas zajęć „Mała olimpiada” i integracyjnych różnorodnych ćwiczeń uczniowie spędzali...
11/02/2019, 17:00 AModlinska
Informujemy, że DO FINAŁU  Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY zakwalifikowali się: - z matematyki - Michał Szwejda kl. 8b - nauczyciel D. Wawszczak - z fizyki - Michał Szwejda kl. 8b - nauczyciel B. Łebek - z chemii - Piotr Siudeja kl. 8a - nauczyciel H.Wuczyńska - z historii - Mateusz Caban kl. 3b Gim - nauczyciel J. Filak - z języka polskiego - Łukasz Piłat kl. 3b Gim - nauczyciel B. Kędzierska GRATULUJEMY, życzymy dalszych sukcesów.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Matematyczne Łamanie Głowy” 16 grudnia 2016r. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego przy ulicy Brzeźnickiej odbył się konkurs „Matematyczne Łamanie Głowy”. I miejsce w tym konkursie, w kategorii klas 5 zajęła uczennica naszej szkoły Joanna Skórkowska z klasy 5a (na zdjęciu druga z prawej strony) Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
XII Powiatowy Turniej „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” Dnia 24.01.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi   w Częstochowie odbył się XII Powiatowy Turniej  „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par”. Patronat nad konkursem objął Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. Celem konkursu było wdrażanie do efektywnego wykorzystania zintegrowanej wiedzy w praktyce, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i skutecznego porozumiewania się W konkursie najlepsi okazali się uczniowie naszej szkoły. I miejsce zajęli Natalia Kubicka i Michał...
02/02/2019, 17:21 AModlinska
   
02/02/2019, 16:06 AModlinska
23/01/2019, 20:10 AModlinska
 
23/01/2019, 20:02 AModlinska
O G Ł O S Z E N I E  Zebranie dla rodziców uczniów zakwalifikowanych na mobilność do Foligno we Włoszech w dniach 27.02-4.03 2019r odbędzie się dnia 30 stycznia  (środa)  o godz 17.00 w sali 2G
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU NA MOBILNOŚĆ UCZNIOWSKĄ DO FOLIGNO WE WŁOSZECH W DNIACH 27.02 - 4.03.2019r: 1. Jagoda Markowska – 140 pkt. 2. Dominika Caban – 134,5 pkt. 3. Helena Kołaczyk – 133,5 pkt. 4. Karolina Szwejda – 106,5 pkt. 5. Aleksandra Walaszek – 97,5 pkt. 6. Mikołaj Czapliński – 96 pkt.   LISTA REZERWOWA: 1. Michał Szwejda – 95 pkt. 2. Selena Mazur – 87,5 pkt. 3. Weronika Morawiak –71 pkt. Wszystkim dziękujemy za zgłoszenia i gratulujemy. Termin zebrania dla uczestników mobilności zostanie ogłoszony niebawem. Magdalena Sikorska- koordynator...
  Zaproszenie na koncert dla emerytowanych pracowników oświaty.
Wycieczka do parku trampolin Freestyle Park w Chorzowie W dniu 18 stycznia 2019 roku grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do parku trampolin Freestyle Park w Chorzowie. Na miejscu dzieci mogły do woli dać upust swojej nieokiełznanej energii, wyżywając się na trampolinach, batutach, skateparku, torze Ninja, równoważniach, zjeżdżalniach, taśmach i ścieżkach akrobatycznych itp. Poniżej można obejrzeć relację filmową z naszej zabawy :) Wycieczkę zorganizował pan Tomasz Maciejewski przy współudziale pana Arkadiusza Cierpiała. FILM
20/01/2019, 00:16 AModlinska
    Program zimowiska w dniach 11.02.2019 – 15.02.2019      
Rekrutacja na wyjazd do szkoły w Foligno we Włoszech została zakończona. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia. Lista sześciu zakwalifikowanych osób oraz lista rezerwowa zostaną zamieszczone najpóźniej 22.01.2019r. O terminie zebrania dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu powiadomimy Państwa w terminie późniejszym.
Pokazowe arkusze i zasady oceniania   Prezentacja I Prezentacja II Prezentacja III
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym 2019 W piątek 11 stycznia 2019 roku odbyły się w naszej placówce Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. Uczestniczący w Mistrzostwach uczniowie rywalizowali w grupach, rozgrywając między sobą mecze systemem "każdy z każdym" i walcząc do trzech wygranych setów. W Mistrzostwach najlepszy okazał się Bartosz Pepłowski, który w pozostawionym polu pozostawił zdobywców drugiego i trzeciego miejsca, Alberta Flisa i Krystiana Kuleszę. Wartym odnotowania jest fakt, że w zawodach rywalizowała jedna dziewczyna. Weronika Bryk - bo o niej tu mowa - walcząc z chłopcami,...
27/12/2018, 21:53 AModlinska
  Jak co roku w naszej szkole uczniowie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wystawili Jasełka. Przedstawienie  przybliżyło oglądającym tajemnicę  przyjścia na Ziemię Dzieciątka Jezus  i wprowadziło w atmosferę  świętowania. Atmosfera została ubogacona śpiewem kolęd. Jasełka przygotowały Siostry katechetki pracujące w naszej szkole. Galeria zdjęć
27/12/2018, 17:50 IMajer
Konkurs recytatorski klas drugich Uczniowie klas drugich brali udział w konkursie recytatorskim „Wiersze o naszej ojczyźnie” organizowanym przez bibliotekę przy ul. Gombrowicza 15 i Szkołę Podstawową nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi. Nasi uczniowie zostali laureatami tego konkursu: I m Piotr Wolniewicz klasa 2a I m Jakub Ziaja klasa 2c II m Natalia Tyrajska klasa 2a II m Oliwia Witczak klasa 2b GALERIA ZDJĘĆ
27/12/2018, 17:45 IMajer
Warsztaty świąteczne Uczniowie klasy 2 a uczestniczyli w świątecznych warsztatach, podczas których wykonywali niecodzienne ozdoby choinkowe - zawieszki na choinkę z drutu, srebrnego druciku, koralików i cekinów. Oto efekty ich pracy: GALERIA ZDJĘĆ
27/12/2018, 16:30 IMajer
Muzealna lekcja przyrody Uczniowie klas 4 c i d uczestniczyli w lekcji "Biocenoza lasu", która odbyła się w siedzibie Muzeum Częstochowskiego. Przewodnikiem po osobliwościach polskich lasów była pani Elżbieta Janik, pracownik Działu Przyrody, mieszczącego się przy ulicy Katedralnej 8. Zajęciom towarzyszyła prezentacja multimedialna mówiąca o budowie i typach lasów w naszym regionie. Uczniowie oglądali spreparowane okazy zwierząt leśnych, z których największym powodzeniem cieszył się jeż i wiewiórka. Lekcja zakończona została zabawą w grupach, gdzie zadaniem uczestników było ułożenie z...
27/12/2018, 16:13 IMajer
Święta z Hospicjum Rycerze Kolumba działający przy parafii pw. św. Wojciecha w Częstochowie zorganizowali akcję charytatywną pn. „Mikołajki dla Hospicjum”, której celem była zbiórka darów pieniężnych i rzeczowych na rzecz najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Wyniki tej akcji wyrażone w liczbach to ponad 11 tys. zł., które wpłynęły na konto zbiórki oraz dary rzeczowe o wartości ponad 10 tys. zł. Podsumowanie akcji odbyło się 13 grudnia 2018 r. w Muzeum Monet i Medali w Częstochowie. Przebieg akcji zrelacjonował jej inicjator pan Adam Kowalski z...
27/12/2018, 16:05 IMajer
„Marzycielska Poczta”  „Marzycielska Poczta” to akcja, która polega na wysyłaniu listów, kartek pocztowych i rysunków do ciężko chorych dzieci. Dzieci z „Marzycielskiej Poczty” większość swojego czasu spędzają w domach i szpitalach, a Marzycielska Poczta pozwala im rozproszyć uczucie samotności, dając wiele okazji do uśmiechu. Dzieci często proszą rodziców o ponowne przeczytanie treści listów lub same wielokrotnie do nich wracają. W dniach od 26 listopada do 14 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły przygotowali kartki dla 8-letniego Filipa Abramik, który walczy z guzem mózgu. Akcję na terenie...
27/12/2018, 15:55 IMajer
Szkolenie dla wolontariuszy zorganizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE w ramach projektu „Wolontariat? Wchodzę. Wygrywam!”   W dniu 20 grudnia 2018 r. dziesięciu wolontariuszy z klasy 3a G brało udział w szkoleniu dotyczącym relacji interpersonalnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE  w ramach projektu „Wolontariat? Wchodzę. Wygrywam!” dofinansowanego ze środków PO FIO.  Szkolenie na terenie szkoły zorganizowała koordynator wolontariatu p. Edyta Szeląg.
22/12/2018, 13:34 AModlinska
W dniach 10-13 grudnia miało miejsce w naszej szkole pierwsze spotkanie projektowe koordynatorów projektu " Healthy steps to better future". Koordynatorzy z Polski, Litwy, Włoch ,Hiszpanii i Grecji oprócz dwudniowej pracy nad ustaleniami projektu mieli okazję poznać szkołę, uczniów oraz ich talenty , nauczycieli oraz dyrekcję szkoły. Był również czas na zwiedzenie okolic Częstochowy oraz zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach wpisanej na listę UNESCO. Zadowoleni  z ciepłego przyjęcia goście z zapałem wrócili do swoich szkół i dalszej pracy projektowej. Następne spotkanie odbędzie się w...
UWAGA UCZNIOWIE GRUPY PROJEKTOWEJ Z KLAS VI-VIII Ruszyła rekrutacja na pierwszy wyjazd uczniowski w ramach programu Erasmus + do szkoły partnerskiej w Foligno we Włoszech. Szkoła zaprasza 6 uczniów w wieku 12-14 lat w terminie 27.02-4.03. 2019r. Do 15 stycznia 2019r można składać formularz aplikacyjny na wyjazd. Wydrukowany i uzupełniony formularz należy składać w sekretariacie szkoły lub do pani koordynator, Magdaleny Sikorskiej. ⇒ Regulamin projektu ERASMUS + realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie w latach 2018-2020 ⇒ PLIK DO POBRANIA - Regulamin...
16/12/2018, 17:45 IMajer
XIII GALA WOLONTARIATU W CZĘSTOCHOWIE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU” SUKCES SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Małgorzata Maroszek z klasy 3a gimnazjum - Wolontariusz Roku 2018 Pani Edyta Szeląg – Koordynator  Roku 2018 Szkolne Koło Wolontariatu - dyplom w kategorii Wolontariat Grupowy W dniu 10 grudnia 2018r. uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z panią vice-dyrektor Małgorzatą Dobosz, opiekunem SKW panią Edytą Szeląg i panią Anną Powroźnik uczestniczyli w XIII Gali Wolontariatu w Filharmonii Częstochowskiej połączonej z obchodami 25 –...
„Weekend cudów” - finał Szlachetnej Paczki Szlachetna Paczka cieszy się ogromną popularnością, ponieważ dzięki niej spełniają się marzenia wielu potrzebujących rodzin. Wręczanie prezentów odbyło się 8 i 9 grudnia, pomoc otrzymało 16 703 rodziny w całym kraju. Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele - Szlachetna Drużyno! Dołożyliśmy swoją cegiełkę do tej fantastycznej akcji. Zbiórka darów dla potrzebującej rodziny przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki Wam przygotowaliśmy 16 kartonów prezentów. Zapełniliśmy je trwałą żywnością i środkami czystości. Mamy nadzieję, że rodzina się...
15/12/2018, 17:06 AModlinska
Świąteczna wystawa prac technicznychZapraszamy do obejrzenia prac wytwórczych uczniów naszej szkoły, wykonanych w ramach lekcji techniki oraz zajęć technicznych. Uczniowie wykonali ozdoby choinkowe (projekt na szóstkę), pudełka ze szpatułek (kl. V) oraz świąteczne stroiki i choinki (kl. VI).Wystawa znajduje się na I piętrze – korytarz łączący oba segmenty (obok szkolnego sklepiku). Prace uczniów wykonane zostały pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu, Pani Katarzyny Bender. Galeria zdjęć
„PROFILAKTYCZNIE – BEZPIECZNIE - ŚWIĄTECZNIE”   6 grudnia uczniowie klas 1b i 3b wzięli udział w warsztatach profilaktyczno-plastycznych „PROFILAKTYCZNIE – BEZPIECZNIE - ŚWIĄTECZNIE” ORGANIZOWANYCH w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie.  Chłopcy i dziewczynki wzięli udział w ośmiu warsztatach  plastycznych. Były to warsztaty: Origami – składanie papieru Mydlarnia – wyrób zapachowych mydełek Decoupage – tworzenie aniołków i reniferów Profilaktyczne opaski i bransoletki Warsztaty profilaktyczne „Uwierz w siebie Aniele” Butlony profilaktyczne Tworzenie kartek do Mikołaja Tańce z...
09/12/2018, 21:51 AModlinska
  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i nauczycieli na spotkanie na temat; BEZPIECZNIE W INTERNECIE - ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW, które odbędzie się 17 grudnia 2018r. godz. 17.00, świetlica szkolna.        OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego zaprasza obecnych i byłych Pracowników szkoły do składania wniosków celem otrzymania zapomogi w postaci świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.12.2018r.
09/12/2018, 16:30 IMajer
SUKCESY NASZYCH SZACHISTÓW Rozpoczęła się rywalizacja w Turniejach XXVII Edycji Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy w Szachach. I Turniej odbył się 7 grudnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. Do zawodów w grupie szkół podstawowych przystąpiło 162 zawodników rywalizujących w dwóch grupach rozgrywkowych( grupa klas 5-8 i grupa klas 0-4), w tym pięcioro naszych reprezentantów, którzy rozegrali bardzo udane zawody. Wszyscy zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji końcowej i zdobyli punkty do klasyfikacji generalnej cyklu GP. Jedna z naszych...
XVIII OGÓLNOPOLSKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W MINISIATKÓWCE CHŁOPCÓW W KAT. „DWÓJKI”.   W dniu 01.12.2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie XVIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej w Minisiatkówce Chłopców. Organizatorami turnieju była SP nr 2   Fundatorami nagród byli: - Exact Systems - Klub Mieszkańców SM „Północ” - Auchan Częstochowa - Piekarnia Maciej Musiorski W turnieju wzięło udział 16 zespołów z Polski. W rywalizacji mogli brać udział chłopcy z rocznika 2008 i młodsi. Mecz trwał jeden set do 21 punktów. Zespół stanowiła jedna dwójka + jeden rezerwowy. Na czterech...
Ogólnopolska akcja charytatywna ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI   W dniu 30 listopada 2018r. wolontariusze z naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” organizowanej przez Banki Żywności i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE. Wolontariusze pełnili dyżury w sklepie Biedronka przy ulicy Rędzińskiej. Celem zaangażowania uczniów w zbiórkę żywności było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, integracja młodzieży, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, ale także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek...
09/12/2018, 10:36 IMajer
WARSZTATY JĘZYKOWE EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW 14 – 18 LISTOPADA 2018 R. W dniach 14 – 18 listopada 2018 r. trzydziestu trzech  uczniów z  klas 7 a, 7 b, 8 a, 8 b,  8d i 3 aG uczestniczyło w warsztatach językowych EuroWeek – Szkoła Liderów. Młodzież podczas 5-dniowego pobytu w Długopolu Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej szlifowała znajomość języka angielskiego, poznawała kulturę i zwyczaje innych krajów, uczyła się tolerancji i pracy w grupach, oraz rozwijała swoje pasje i zainteresowania współpracując z wolontariuszami z Pakistanu, Wietnamu, Kolumbii, Filipin i Meksyku. Wszyscy uczestnicy z...
01/12/2018, 19:42 AModlinska
OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego zaprasza obecnych i byłych Pracowników szkoły do składania wniosków celem otrzymania zapomogi w postaci świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.12.2018r.    Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klasy 8b na lekcję otwartą biologii "Powtórka z genetyki", która odbędzie się 3 grudnia 2018 r. o godzinie 12.45 w sali nr 24G.Katarzyna Bender 
28/11/2018, 18:47 AModlinska
     Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klasy 8b na lekcję otwartą biologii "Powtórka z genetyki", która odbędzie się 3 grudnia 2018 r. o godzinie 12.45 w sali nr 24G.Katarzyna Bender    
28/11/2018, 18:46 AModlinska
Lubię ludzi-to hasło Szlachetnej Paczki Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.Drodzy Uczniowie i Nauczyciele zapraszamy Was do wzięcia udziału w tej akcji. Wspólnie przygotujemy paczkę dla potrzebującej rodziny z naszego osiedla. Rodzina potrzebuje trwałej...
27/11/2018, 12:00 IMajer
Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu Zapraszamy do zapoznania się z akcjami, które w ostatnim czasie podjęli uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu: WOLONTARIAT
26/11/2018, 22:04 AModlinska
 11 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie odbył się uroczysty przemarsz na plac Biegańskiego. Tam odbył się pokaz multimedialny oraz uroczystości z odczytaniem Apelu Pamięci. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego i prezentacja uzbrojenia z okresu międzywojennego. Odbył się również premierowy pokaz filmu " Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego w...
OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE. Nasza szkoła w sposób szczególny uczciła 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Cały tydzień poprzedzający tą datę, to w naszej szkole „TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ” trwający od 4 do 11 listopada. Czas ten obfitował w następujące działania: 04.11. 18 – niedziela - udział w uroczystościach miejskich (uczniowie kl. 8 c pod opieką p. J. Filak) 05.11.18 - poniedziałek - lekcja patriotyczna - spotkanie uczniów kl.3 b gimnazjum, pod opieką p. Joanny Filak  z przedstawicielem Związku Piłsudczyków, panem Ryszardem...
25/11/2018, 12:11 AModlinska
  "Dla Ciebie Polsko” - pod tym hasłem odbyła się dnia 11 listopada 2018 roku  akademia dla klas młodszych z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie z klasy drugiej w ramach zajęć koła teatralno- tanecznego pod kier. Pani Małgorzaty Srokosz przygotowali radosną inscenizację ,którą rozpoczęli pięknym układem tanecznym poloneza. Mali aktorzy przedstawili, krótki rys historyczny  o minionym stuleciu, zaśpiewali radosne pieśni legionowe  ,wraz z Tadeuszem Kościuszko radośnie  zatańczyli krakowiaka na rynku krakowskim, wiwatując „Niech żyje !” Następnie uczennice...
  Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego FOX. XIX edycja konkursu, pod honorowym patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się 5 marca 2019r. Zapisy zaczynają się 15 listopada 2018 r. Poniżej zamieszczamy fotorelację   z uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się 4 czerwca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Laureatami XVIII edycji zostali uczeń klasy 7b Mikołaj Czapliński oraz uczennica klasy 8b Wiktoria Gniesław. Opiekun uczniów- p. Katarzyna...
Tydzień dla Niepodległej W czwartek 8 listopada odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania „Historia Polski w legendzie zaklęta”. Został zorganizowany w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez p. Beatę Kędzierską. Stanowił jeden z punktów programu Tydzień dla Niepodległej. Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych. Ośmiu uczestników zaprezentowało swoje interpretacje legend związanych z historią naszego kraju. Usłyszeliśmy m.in. opowieść o lajkoniku i krakowskich gołębiach, wianie świętej Kingi i Skarbku. W trakcie obrad jury słuchacze wzięli udział w krótkiej dyskusji nt. „Jak...
Uczniowie klas 6a i 6c, pod kierunkiem pani Joanny Trzepizur -nauczycielki języka polskiego, przedstawili efekty końcowe projektu edukacyjnego „Sławni Polacy". Uczniowie losowali nazwisko postaci, szukali informacji na jej temat w encyklopediach, biografiach, internecie. Następnie przygotowywali stroje z epoki i wcielali się w swojego bohatera. Prace w projekcie trwały miesiąc. Efekty końcowe były niezwykle interesujące. Większość uczniów bardzo poważnie podeszła do swoich zadań, dzięki temu w niecodzienny sposób poszerzyli swoje umiejętności wcielania się w rolę, przełamywali tremę, ujawniali...
18/11/2018, 15:37 AModlinska
Akcja "Wigilia dla zwierząt 2018"zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły o udzielenie pomocy materialnej psom i kotom - mieszkańcom CZĘSTOCHOWSKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT przy ulicy Gilowej.Zbiórka darów potrwa do 21 grudnia.Co jest niezbędne: żwirek dla kotów, słoma na zimę do ocieplenia legowisk, miski metalowe, kołnierze i ubranka pooperacyjne, drapaki i domki dla kotów, środki czystości, artykuły do pielęgnacji, smycze, obroże (nie kolczatki), kagańce, karma dla psów i kotów (bardzo mile widziana karma klasy premium oraz karma dla kociąt i szczeniąt).Akcję...
18/11/2018, 15:08 AModlinska
  Konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas 4"Sto lat, sto złotych, sto metrów..." 7 listopada, w ramach obchodów 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, w naszej szkole odbył się konkurs o tematyce matematyczno przyrodniczej pod hasłem "Sto lat, sto złotych, sto metrów...", skierowany do uczniów klas 4. Założeniem konkursu była rywalizacja drużyn dwuosobowych. Każdą z czterech klas reprezentowały dwie drużyny uczniów. Reprezentanci 8 drużyn z poszczególnych klas mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 11 zadań konkursowych, w tym 4 przyrodniczych i 7 typowo...
11/11/2018, 15:05 IMajer
W dniu 9 listopada 2018 roku uczniowie i pracownicy naszej szkoły na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11:11, podczas uroczystej akademii, która odbyła się w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Zapraszamy do obejrzenia filmu w z tego wydarzenia: FILM
07/11/2018, 20:05 AModlinska
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.  W październiku bieżącego roku uczniowie klasy 7a oraz 7b pod opieką wychowawców- p. Iwony Mielczarek oraz p. Katarzyny Kokot redagowali życzenia oraz podziękowania dla uczestników powstania warszawskiego. Towarzyszyła temu projekcja krótkich filmików promujących akcję, które przedstawiały przebieg powstania warszawskiego, podkreślając dramat ich...
05/11/2018, 21:39 AModlinska
    „Dla Tych, którzy odeszli……” 31 października 2018 r. uczniowie klasy 8a wraz z panią Joanną Filak, nauczycielką historii, odwiedzili groby zmarłych na Cmentarzu Kule. Uczniowie naszej szkoły podtrzymują tradycję dbania i pielęgnacji grobów. Szczególną opieką otaczane są miejsca spoczynku bohaterów II wojny światowej. Jednym z nich był nasz patron – Krzysztof Kamil Baczyński należący do Pokolenia Kolumbów. Uczniowie zapalili znicze, złożyli kwiaty i minutą ciszy oddali hołd pamięci poległym.   „ Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!...”  Oni dla Ciebie nigdy nie skąpili...
28/10/2018, 17:25 AModlinska
  GŁOSUJ  NA ZADANIE   OGÓLNOMIEJSKIE   NR 261   Multimedia na miarę XXI wieku w  SP nr 2 WYBIERZ JEDNĄ Z METOD I ZAGŁOSUJ W DNIACH 22.10 - 12.11.2018 ⇒ przez Internet - na stronie internetowej: https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/
28/10/2018, 17:25 AModlinska
    GŁOSUJ  NA ZADANIE   OGÓLNOMIEJSKIE   NR 261   Multimedia na miarę XXI wieku w  SP nr 2 WYBIERZ JEDNĄ Z METOD I ZAGŁOSUJ W DNIACH 22.10 - 12.11.2018 ⇒ przez Internet - na stronie internetowej: https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie zapraszają Rodziców oraz Byłych Pracowników na wieczornicę z okazji 100–lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się w naszej szkole 9 listopada 2018 r. o godz. 17    Po raz pierwszy Dziennik Zachodni organizuje plebiscyt na Szkołę...
„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” W ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, nasza szkoła przystąpiła do projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Projekt ma charakter edukacyjny. Jego celem jest przekazanie informacji o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918 oraz roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości ( w tym o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim). Honorowy patronat nad projektem przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. KALENDARIUM WYDARZEŃ PROJEKTOWYCH 24 kwietnia 2018 –...
100 rowerowych kilometrów na 100 lecie Niepodległej. W dniu 10 października w naszej szkole została zorganizowana impreza rowerowa dla dzieci, mającą na celu uczczenie 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizator imprezy pod nazwą "100 rowerowych kilometrów na 100 lecie Niepodległej", pan Arkadiusz Cierpiał, opracował maksymalnie bezpieczną trasę, wiodącą praktycznie w całości drogami rowerowymi oraz terenowymi ścieżkami Lasku Aniołowskiego. Miała ona długość 7 kilometrów, więc by zrealizować cel 100 km trzeba ją było pokonać 15 razy. Oczywiście nie wszyscy uczniowie są w stanie...
Wystawa prac wykonanych w ramach techniki i zajęć technicznych Zapraszamy do obejrzenia prac wytwórczych uczniów naszej szkoły, wykonanych w ramach lekcji techniki (kl. IV i V) oraz zajęć technicznych (kl. VI) od początku września tego roku. Wystawa znajduje się na I piętrze – korytarz łączący oba segmenty (obok szkolnego sklepiku). Tematyka prac: Klasa IV: „Pan Stop” „Makieta skrzyżowania” – projekt na szóstkę Klasa V: „Jesienny obrazek” „Pokrowiec na telefon” Klasa VI: „Plan osiedla” „Domek dla chomika”/„Karmnik dla ptaków” (do wyboru) „Projekt domu jednorodzinnego” – projekt na...
28/10/2018, 17:18 AModlinska
Regulamin projektu ERASMUS + realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie w latach 2018-2020  Harmonogram projektu HEALTHY STEPS TO BETTER FUTURE na rok szkolny 2018/2019  
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ „TYGODNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” W DNIACH 4-9 LISTOPADA 2018 R. 04.11. 18 – Niedziela - udział w uroczystościach miejskich 05.11.18  - Poniedziałek - lekcja patriotyczna - spotkanie z przedstawicielem Związku Piłsudczyków w Izbie Pamięci 06.11.18  - Wtorek  - „Dyktando dla naszej Ojczyzny”    3 godz lekcyjna,(wszystkie klasy IV – VIII i kl. gimnazjalne  piszą dyktando o tematyce niepodległościowej. 07.11.18  - Środa - „ Sto lat, Sto złotych, Sto metrów……”    konkurs matematyczno - przyrodniczy dla klas 4  - „Moja Ojczyzna Niepodległa – Niepokorna”  konkurs...
Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Odkryj w sobie talent". Nabór będzie trwać od 12.10.2018 r. do 29.10 2018 r. »  Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, dokumenty do pobrania oraz regulamin. ⇒ Ogłoszenie o naborze ⇒ Regulamin rekrutacji ⇒ Załącznik 1 - Katalog kryteriów ⇒ Załącznik 2 - Wykaz form wsparcia ⇒ Załącznik 3 - Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP2 ⇒ Załącznik 4 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciel ⇒ Załącznik 5 - Rekomendacja uczeń ⇒ Załącznik 6 - Rekomendacja nauczyciel ⇒ Załącznik 7 - Ankieta uczeń ⇒ Załącznik 8 - Ankieta nauczyciel ⇒ Załącznik 9 -...
Życie człowieka często wznosi się naprawdę ku niebu dzięki cierpieniu. Nie mam na myśli cierpienia samego w sobie, pojmowanego jedynie jako dolegliwość fizyczna, ale cierpienie jako drogę, która przygotowuje człowieka do lotu ku górze... (1992)   Jan Paweł II   "MIKOŁAJKI DLA HOSPICJUM"   ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH NA RZECZ HOSPICJUM DLA DZIECI Pragniemy pomóc placówce mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45a. Zbiórka darów rzeczowych z przeznaczeniem dla podopiecznych Hospicjum potrwa do 16 litopada 2018 r.   Jakie dary?   Przede wszystkim pampersy różnych...
ROZWIĄŻ 100 ZADAŃ NA 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych zapraszają uczniów do wzięcia udziału w projekcie polegającym na rozwiązaniu 100 zadań na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasy 6, 7 i 8 szkoły podstawowej będą rozwiązywać zadania z matematyki, klasy gimnazjalne z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Wyzwanie można podjąć indywidualnie, w grupach kilku osobowych lub jako cała klasa. Szczegóły u nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie, którzy prawidłowo rozwiążą 100 zadań...
28/10/2018, 17:03 AModlinska
  Pasowanie na „Świetlika” Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do społeczności świetlicowej. Pod koniec września w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na „Świetlika”. Zanim to nastąpiło uczniowie złożyli honorową przysięgę: Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym, uśmiechniętym i koleżeńskim uczniem. Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów i koleżanek. Dbać o porządek i czystość w świetlicy. Nigdy nie zapomnę powiedzieć: DZIEŃ DOBRY, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ I DO WIDZENIA. Obiecuję bawić się, uczyć, odrabiać lekcje, sprzątać i troszczyć się o świetlicę. Po uroczystym...
19/10/2018, 08:20 IMajer
Uczniowie klasy 2a  zostali zaproszeni do biblioteki filia 20 na warsztaty z ilustratorką książek dla dzieci panią Iwoną Cała. Jej  ilustracje dzieci mogą oglądać  w książkach takich autorów jak Grzegorz Kasdepke, Barbra Gawryluk. Uczniowie mogli poznać nie tylko pracę ilustratora, ale etapy powstawania ilustracji i  sposoby ich wykonania. Pani Iwona Cała zaproponowała uczniom wykonanie ilustracji ptaka metodą kolażu. Było wycinanie, malowanie, klejenie a następnie wystawa prac. Galeria zdjęć.
   Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zaprasza na Wieczór Poezji Karola Wojtyły upamiętniający 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, który odbędzie się 17.10.2018r. o godzinie 17.00.
15/10/2018, 17:25 AModlinska
  Pasowanie na ucznia Cóż tu powiedzieć - egzamin zdany! Takich pierwszaków chętnie witamy! Sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj kształcić będziecie!     W dniu 5 października, zgodnie z tradycją  naszej szkoły, odbyła się  uroczystość  ślubowania  uczniów klas  pierwszych. Był to  niezwykle ważny dzień  dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyń  i rodziców. Dzieci ubrane w galowe stroje  wyglądały odświętnie,  a  birety i kolorowe kokardy sprawiły, że nastrój stał się  podniosły i uroczysty. Po złożeniu  ślubowania na sztandar szkoły zostały   pełnoprawnymi uczniami Szkoły...
13/10/2018, 14:54 IMajer
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w sobotnej wycieczce rowerowej. Tym razem organizator wycieczki, pan Arkadiusz Cierpiał zaproponował w dniu 13 października 2018 roku dość wymagającą trasę do Olsztyna, wiodącą terenami przełomu Warty oraz Przeprośnej Górki. Rowerzystom towarzyszyła cudowna, słoneczna pogoda, która wprawiała ich w doskonały humor. Po dotarciu pod zamek nastąpiła chwila przerwy na regenerację sił a następnie grupa skierowała się w stronę Częstochowy, jadąc między innymi przez Skrajnicę. Wycieczka zakończyła się przed szkołą po pokonaniu niespełna 50...
13/10/2018, 14:38 IMajer
8 październiki 2018r. uczniowie klas drugich gościli na lekcjach pana Henryka Baciora – pszczelarza i przedstawiciela Koła Pszczelarzy w Częstochowie. Podczas zajęć uczniowie poznali jak ważną role w życiu ludzi i zwierząt odgrywają pszczoły, jak powstaje rój, jakie są rodzaje pszczół w ulu oraz jak postają plastry z miodem i sam miód. Uczniowie poznali naturalnych wrogów pszczół w tym działalność człowieka. Na koniec zajęć każdy mógł spróbować prawdziwego miodu lipowego lub spadziowego. Galeria zdjęć
13/10/2018, 12:31 IMajer
Koło Szachowe przy SP nr 2 zaprasza dziewczęta i chłopców z klas pierwszych zainteresowanych nauką gry w szachy. Nie trzeba mieć żadnego dośwaidczenia ani umiejętności szachowych. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 16:50 w sali nr 25. Pierwsze spotkanie 22 października. Rodziców proszę o wcześniejszy kontakt z opiekunem Koła. Dziewczęta i chłoców chcących podnosić swoje umiejętności szachowe zapraszamy w poniedziałki w godzinach od 16:50 do 18:00. Pierwsze spotkanie już 15 października. Instruktor mgr Bogusław Snarski, telefon: 604 710 871, e-mail:...
12/10/2018, 17:40 AModlinska
08/10/2018, 18:07 AModlinska
Organizuje głosowanie na najbardziej cenionych i lubianych, przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli województwa śląskiego. Plebiscyt organizowany jest pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego - Wojciecha Saługi. Więcej informacji na stronie https://dziennikzachodni.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosowanie-rozpoczete/ar/13474755  
08/10/2018, 18:03 AModlinska
Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2im. K. K. Baczyńskiego z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 322 04 55, e - mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 2. Kontakt z...
Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej „BohaterON”We wrześniu bieżącego roku na lekcjach języka polskiego przeprowadzonych przez panią Joannę Trzepizur uczniowie klas: 6a, 6b, 8d zapoznali się z założeniami ogólnopolskiej kampanii o tematyce  historycznej „BohaterON”.  Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować...
Szanowni byli i obecni Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2  im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie Dyrektor szkoły informuje, że w ramach ZFŚS organizowane jest wyjście na koncert Macieja Maleńczuka, który odbędzie się 25.11.2018r. o godz. 19:00 w częstochowskiej filharmonii. Wszystkich chętnych prosimy o dokonywanie zapisów w sekretariacie szkoły (ostateczny termin zapisów: 19.10.2018r.) Z poważaniem Dyrektor SP2 Anna...
• Lubisz pracę w grupie? • Masz głowę pełną pomysłów? • Nie boisz się nowych wyzwań? • Marzysz o zagranicznych podróżach? • Chodzisz do klasy 5,6,7,8 Zgłoś się do aktywnej grupy uczniów, którzy będą realizować zadania europejskiego projektu ERASMUS PLUS: „Healthy steps to better future- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości” Co będziesz robić? Poznasz swoich rówieśników z Grecji, Hiszpanii, Litwy i Włoch, porozmawiasz z nimi po angielsku, opowiecie sobie ciekawostki o swoich krajach i razem poszerzycie wiedzę na temat zdrowej diety i różnych rodzajów  aktywności fizycznej. Przeżyjesz...
03/10/2018, 14:02 IMajer
W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły rywalizowali ze swoimi rówieśnikami w zawodach szachowych. Olbrzymi sukces zanotowała w rozegranych w sobotę 29 września IX Otwartych Mistrzostwach Częstochowy w Szachach Szybkich Agata Gałuszka. Rywalizująca w turnieju juniorów Agatka zajęła I miejsce w klasyfikacji dziewcząt do lat 8!!! Serdecznie gratulujemy naszej młodej szachistce tego wspaniałego wyniku :)  We wtorek 2 października przy szachownicach zasiedli reprezentaci naszej szkoły, rywalizujący w ramach Igrzysk Dzieci - zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie....
17/09/2018, 17:33 AModlinska
Ogłoszenie! Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2! W bieżącym roku szkolnym na terenie naszej szkoły będzie realizowany projekt europejski Erasmus + we współpracy ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy. Tytuł projektu to: „Healthy steps to better future”, czyli „Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości”.  Ogłaszamy konkurs na logo-znak graficzny projektu. Każda chętna  klasa (od  kl 1  do 3 gimnazjum) ma za zadanie wykonać jedno logo, które będzie wiązało się z tematem projektu. Prace w formacie A4 wykonane dowolną techniką dostarczamy do dnia 10 października 2018 r. do pani...
16/09/2018, 21:05 AModlinska
Miło nam poinformować, że projekt HEALTHY STEPS TO BETTER FUTURE - ZDROWE KROKI KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI stworzony w naszej szkole został zaakceptowany w ramach europejskiego programu ERASMUS PLUS. Podczas dwóch lat trwania programu będziemy jako koordynator współpracować z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy.  
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci" Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "INTERPED". Już czwarty rok realizuje niezwykły Program Polityki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Celem Programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię. Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, rodziców i...
27/08/2018, 17:57 AModlinska
HARMONOGRAM  ROZPOCZĘCIA  ROKU  SZKOLNEGO 2018/2019   3 września 2018r. (poniedziałek) KLASY IV - VIII i GIMNAZJUM godzina 8.00  Msza św. w kościele p/w św. Wojciecha godzina 9.15  KLASY I - III godzina 11.00 Wychowawcy oczekują na uczniów w głównym  holu szkoły na piętnaście  minut przed rozpoczęciem. Następnie wspólnie  z wychowawcami klasy przechodzą do sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie przynoszą zmienne obuwie.   HARMONOGRAM  ROZPOCZĘCIA  ROKU  SZKOLNEGO 2018/2019 W PRZEDSZKOLU   3 września 2018r. (poniedziałek) Grupa 3 i 4 latki sala nr...
26/08/2018, 07:38 IMajer
STYPENDIA  SZKOLNE Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – obowiązuje tu próg dochodowy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto. Rodzin w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące...
 Zapisy do świetlicy odbywają się od dnia 3 września 2018r. w godz. 8:00 - 16:00 w świetlicy. W kolejnych dniach deklaracje wydają i zapisów dokonują nauczyciele w świetlicy szkolnej w godz. 7:30 - 16:30. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2018 RODO  
Organizacja oddziałów i przydział wychowawstw w roku szkolnym  2018/2019 Lp. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy 1 Oddział przedszkolny Angelika Filip, Agata Rygalik  2 Oddział przedszkolny Edyta Szala – Bartolewska,  3 I a Anna Stochel  4 I b  Aleksandra Dobosz 5 I c  Małgorzata Dobosz 6 II a  Magdalena Kieliszek 7 II b  Edyta Lara 8 II c  Małgorzata Srokosz 9 III a  Joanna Kokot 10 III b  Izabela Majer/Izabela Wrona 11 IV a Daniel Skowron  12 IV b Agata Knapik /Katarzyna Pietrzak  13 IV c Anna...
16/08/2018, 15:34 AModlinska
  Informacja Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu odbędzie się 03.09.2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00. Grupa 3 i 4 latki sala nr 17, grupa 5 i 6 latki sala nr 18. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci zapisane do przedszkola, a także ich rodziców na wspólną zabawę, a także zapoznanie z salą przedszkolną. Po zabawie odbędą się krótkie zebrania z rodzicami, na którym omawiane będą sprawy dotyczące nowego roku szkolnego. Posiłki w tym dniu NIE BĘDĄ WYDAWANE!
12/07/2018, 11:47 IMajer
  Wyprawka dla I klasy:   - piórnik z wyposażeniem (2x ołówek HB, gumka, temperówka, linijka, kredki - najlepiej grube, nożyczki); - zeszyty w 11 linii 16 kartkowe  (j. polski i dyktanda); - zeszyty w kratkę  16 kartkowe (matematyka  i zeszyt do korespondencji); - zeszyt w kratkę 32 kartkowy do przyrody; - zeszyt do nut mały; - okładki na wszystkie zeszyty; - papier kolorowy duży ( nie samoprzylepny); - 2 bloki techniczne kolorowe i 2 bloki techniczne białe; - plastelina (12 kolorów); - pastele olejne; - farby plakatowe + pędzelek gruby i cienki; - klej w sztyfcie + klej magik; -...
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ 2018 wpłata za żywienie - 165 zł konto 38 1030 1104 0000 0000  9313 9001 Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego z oddziału przedszkolnego. Wpłaty dokonujemy    do 24 lipca 2018r. Nieobecność zgłaszamy telefonicznie  na nr (34) 322 04 55,  500 842 855 lub u intendenta. Prosimy o wpłacanie kwoty podanej w informacji, bez dokonywania zaokrągleń.
08/07/2018, 11:37 AModlinska
W naszej szkole od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r. odbyły się PÓŁKOLONIE. Każdego dnia w godzinach 9:00 – 14:30 uczniowie mieli wiele ciekawych zajęć. W poniedziałek uczestniczyli w warsztatach i doświadczeniach prowadzonych przez panie instruktorki z firmy edukacyjnej Logos pod hasłem: „Mały odkrywca”. We wtorek brali udział w interdyscyplinarnych warsztatach z eksperymentów „Świat zmysłów”prowadzonych przez instruktorów kolejnej firmy edukacyjnej: „Uniwersytet  rozwoju”. Była to nauka przez zabawę.Wszyscy poznawali prawa rządzące przyrodą. We środę spędzali aktywnie, sportowo czas w...
08/07/2018, 10:44 AModlinska
Plakaty, ulotki o bezpiecznych wakacjach Ulotka WZW typu- A PSSE w Częstochowie Ulotka ŚPWIS - opalanie
08/07/2018, 10:34 AModlinska
PODZIĘKOWANIE Samorząd Uczniowski dziękuje uczniom i rodzicom z klasy Ia, IVb, VIb, II a i b oraz IIIb Gimnazjum. Szczególne podziękowania kieruje pod adresem nauczycieli: p. Magdy Kieliszek, p. Agaty Hapunik, p. Katarzyny Kokot, p. Renaty Szczygłowskiej, p. Edyty Garskiej, p. Anny Papis, p. Haliny Małolepszy za udział w akcji charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Św. Barnaby. W wyniku tej akcji przekazano odzież i środki czystości dla najuboższych. Za zaangażowanie raz jeszcze dziękujemy! Ponadto SU dziękuje wszystkim uczniom klas gimnazjalnych za udział w Akcji Nakrętkowej na rzecz...
08/07/2018, 07:02 AModlinska
 1 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole FESTYN RODZINNY. Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci, młodzieży i włączenie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Podobnie jak w latach poprzednich impreza  charakteryzowała się bogatym programem artystycznym oraz wieloma atrakcjami przygotowanymi dla uczestników festynu. Odbył się „Pokaz Talentów”, podczas którego uczniowie śpiewali piosenki, tańczyli oraz recytowali wiersze. Oprócz atrakcji artystycznych przygotowanych przez naszych uczniów można było odpocząć przy kawie i zjeść przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców....
     Czwartek 21.06.2018r. * Zakończenie roku szkolnego dzieci z oddziału przedszkolnego (5 – 6 latki) godzina 8.15                     / jadalnia * Msza św. w kościele św. Wojciecha godzina 9.15   Piątek 22.06.2018r./sala gimnastyczna * Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 4 – 6 godzina 8.00 – 9.30 * Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 7 i gimnazjum godzina 10.00 – 11.00 * Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 – 3 godzina 12.00 
18/06/2018, 13:19 IMajer
Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 Zapraszamy do zapoznania się z programem półkolonii, które trwać będą w naszej szkole w dniach od 25 do 29 czerwca 2018 roku. Program półkolonii
Wycieczka rowerowa do Mstowa 18.08.2018 W dniu 18 czerwca uczniowie klas III a i II b gimnazjalnej brali udział w wycieczce rowerowej do Mstowa. Młodzież z opiekunami, panem Arkadiuszem Cierpiałem i panem Tomaszem Maciejewskim zwiedziła malownicze okolice Mstowa oraz atrakcje w samej miejscowości: między innymi słynną Skałę Miłości :) Droga powrotna wiodła przez bardzo wymagające rowerowo rejony Przeprośnej Górki oraz wzdłuż rzeki Warty. Kolejne 40 kilometrów na rowerach za nami :) Galeria zdjęć
WYCIECZKA DO OLSZTYNA klasy 2a gimnazjalnej W dniu 15 czerwca 2018r. uczniowie klasy 2aG uczestniczyli w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Olsztyna. W czasie wycieczki uczniowie zwiedzili Rynek w Olsztynie, Olsztyńską Ruchomą Szopkę, ruiny średniowiecznego zamku, VIII w. Spichlerz i VIII w. Kościół Św. Jana Chrzciciela. Pogoda i dobre humory dopisały. Wycieczkę zorganizowała wychowawczyni klasy p.Edyta Szeląg, opiekę sprawowały panie A. Wróblewska-Kaczorowska i J. Łożyńska. Galeria zdjęć
17/06/2018, 15:23 IMajer
WOLONTARIAT STAŁY WSPÓŁPRACA Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK W CZĘSTOCHOWIE W dniu 9 czerwca 2018r. dziewięciu wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w czwartym spotkaniu z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Tym razem wolontariusze wraz z podopiecznymi DPS brali udział w zajęciach sportowych i plastycznych. Wolontariuszami byli uczniowie klas: 2aG Martyna Sabok Dominika Czyż 7d Daria Pepłowska Natalia Kieras 7b Oliwia Rubin Maja...
12/06/2018, 18:52 IMajer
Dzień Języka Ojczystego 21 lutego na całym świecie obchodzimy Dzień Języka Ojczystego.  W tym roku przypadł on w środę. W naszej szkole uczciliśmy go: konkursem ortograficznym; wystawą kolaży ortograficznych przygotowanych przez uczniów klas 4c i 4d [wystawa została przygotowana przez p. Beatę Kędzierską. ]; gazetką ścienną poświęconą najczęstszym błędom językowym [Gazetkę przygotowała p. Katarzyna Bender]. Szkolny konkurs ortograficzny został przeprowadzany na trzech poziomach.  POZIOM I – klasy 4-6 Uczniowie pisali dyktando przygotowane i przeprowadzone przez p. Iwonę...
12/06/2018, 18:51 IMajer
Spotkanie z Kazimierzem Szymeczką W poniedziałek 4 czerwca uczniowie klasy 4c pod opieką nauczyciela języka polskiego p. Beaty Kędzierskiej uczestniczyli w spotkaniu autorskim – mieli okazję porozmawiać z p. Kazimierzem Szymeczką, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie zorganizowali pracownicy Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Obyło się ono w Filii nr 20, kierowanej przez panią Annę Łysak. Pan Szymeczko promował swoją najnowszą książkę „A to historia! Opowiadania z dziejów Polski”. Uczniowie klasy 4c na lekcjach języka polskiego poznali kilka z nich. Spotkanie rozpoczęło się od...
Uczniowie klasy 7a wzięli udział w konkursie fotograficznym "Z Szaferem w tle" i zdobyli nagrodę główną - pobyt w Złotym Potoku. W czwartek, 17 maja, po zakwaterowaniu się w pokojach i krótkim odpoczynku udali się na grilla, który zorganizowali im mieszkańcy internatu. Na drugi dzień po śniadaniu siódmoklasiści zwiedzili szkołę. Zobaczyli wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie - multimedialną, gdzie powstają projekty reklamowe, foldery itp., obsługi klienta, gastronomiczną oraz archtektury krajobrazu. Dowiedzieli się, czego uczą się w tych pracowniach uczniowie Zespołu Szkół im. W....
Uczniowie klasy 7b w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w cyklu zajęć X edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego organizowanego przez Politechnikę Częstochowską. Brali udział w licznych wykładach dotyczących między innymi globalnego ocieplenia czy zagadnień fizycznych. Finał serii zajęć stanowiło losowanie nagród dla najaktywniejszych uczestników Uniwersytetu. Szczęście dopisało dwóm uczennicom klasy. Galeria zdjęć
30 maja w Miejskim Domu Kultury odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów zdolnych.Uczeń naszej szkoły Michał Szwejda został wyróżniony. Nagroda jest przyznawana tym uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego bądź olimpiady na szczeblu wojewódzkim.Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Galeria zdjęć
11/06/2018, 16:00 AModlinska
Osiągnięcia uczennicy klasy 7d Pauliny Mączki.  Galeria zdjęć
09/06/2018, 14:00 IMajer
W dniu 9 czerwca 2018 roku ośmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w rowerowej wycieczce do Poraja. Trasa wiodła bocznymi ulicami miasta, wałami nadwarciańskimi oraz niezwykle malowniczym, niebieskim szlakiem rowerowym aż nad zalew w Poraju. Uczestnicy nadzwyczaj dobrze poradzili sobie z trudami prawie 60 kilometrowej trasy, pokonanej dodatkowo w bardzo wysokiej temperaturze. Ponadto mogli wysłuchać wielu ciekawostek o mijanych obiektach przemysłowych. Wycieczkę zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego, pan Arkadiusz Cierpiał. Galeria zdjęć
Uczeń klasy 7b Michał Szwejda zajął I miejsce w XIX Powiatowym Konkursie „Matematyka w praktyce – Częstochowa 2018”. Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych: uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych. odbyły się trzy etapy konkursu:                                   I etap     od 19.01.2018 r. do 26.01.2018 r. II etap    6.03.2018 r. III etap   24.04.2018 r. Michał na wszystkich etapach łącznie stracił tylko jeden punkt w całej punktacji. W czwartek w Instytucie Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie...
05/06/2018, 20:48 AModlinska
15 maja 2018 r. uczniowie klas 1 uczestniczyli w uroczystości  Pasowania na Czytelnika. Specjalnie dla nich uczniowie klasy 6b i 6a przygotowali inscenizację. Następnie pani dyrektor Anna Bednarek dokonała pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Po złożeniu przysięgi… My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy. wskazówek, i rad książek będziemy słuchać z uwagą. Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą! Przyrzekamy! … każdy uczeń otrzymał dyplom oraz słodki upominek. Galeria...
05/06/2018, 19:36 AModlinska
Tydzień z ekologią w naszej szkole W ramach tygodnia z ekologią w naszej szkole realizowany był projekt ekologiczny pt.  „Rozpalmy niepokój o Ziemię” Przyświecało mu motto: „Tobie została powierzona Ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością”                                  Św. Franciszek z Asyżu  Celem głównym realizacji projektu było: Pogłębienie wiedzy przyrodniczej z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, na konieczność jej ochrony dla siebie i przyszłych pokoleń. Działania naszych uczniów skoncentrowały się na następujących tematach: * „Wiem ,...
05/06/2018, 18:57 AModlinska
Światowy Dzień Zdrowia  2018 W tym roku Światowy Dzień Zdrowia zbiegł się z 70 rocznicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”, które w pełni wyraża ideę działalności tej organizacji. W Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod kierunkiem pani Katarzyny Bender zorganizowano następujące działania:  1. Informacja w antyramie – Plakaty z hasłem „Zdrowie dla wszystkich’ oraz celami tegorocznej kampanii. 2. Zajęcia dla klas siódmych w oparciu o prezentację multimedialną „Rola żywienia w...
W dniu 4 czerwca 2018 odbyły się naszej placówce Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców. Impreza odbyła się na boisku wielofunkcyjnym a udział w niej wzięło 8 drużyn - rezprezentacji poszczególnych klas. Rywalizacja została rozegrana w dwóch kategoriach: klasy V - VII oraz II - III gimnazjum. Rozegrano w sumie 12 spotkań, które skończyły się nastepującymi wynikami: Grupa młodsza: VII b - VI b 4:0 V b - V c 0:4 VII b - V c 7:0 V b - VI b 1:3 VII b - V b 8:1 V c - VI b 1:7 Grupa starsza: II a - III a 0:8 II b - III b 1:1 II a - III b 1:2 II b - III a 2:2 II a - II b 3:4 III b - III...
24/05/2018, 19:39 AModlinska
OGŁOSZENIE 1 czerwca 2018 r. w piątek odbędzie się V MARSZOBIEG SZKOLNY oraz FESTYN RODZINNY   HARMONOGRAM * Uczniowie klas I - III rozpoczynają marszobieg o godz. 10.00 (po 2 godzinie lekcyjnej). * Uczniowie klas IV - VI rozpoczynają marszobieg o godz. 11.00 (po 3 godzinie lekcyjnej). * Uczniowie klas VII i Gimnazjum  rozpoczynają marszobieg o godz. 11.15. * Chętni rodzice startują z uczniami w marszobiegu o godz. 10.00. * Po biegu uczniowie korzystający z obiadu zgłaszają się na stołówkę szkolną. * Każdy uczestnik biegu przygotowuje własną kartę startową (imię, nazwisko,...
23/05/2018, 16:00 AModlinska
  4 czerwca 2018r. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych i dzieci zapisanych do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019.     4 czerwca 2018r. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.     Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe Egzamin klasyfikacyjny (dotyczy uczniów nieklasyfikowanych z powodu braku podstaw do ustalenia rocznej oceny) odbywa się na prośbę rodziców ucznia złożoną w formie podania do dyrektora szkoły. Egzamin ten przeprowadza się nie później niż w dniu...
W dniu 30 maja 2018 roku nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły zorganizowali zawody pływackie dla dzieci klas drugich ze szkół podstawowych objętych programem Powszechnej Nauki Pływania. Rywalizacja toczyła się na pływalni Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Łukasińskiego w Częstochowie i wzięło w niej udział 69 dziewczynek i chłopców z 15 częstochowskich podstawówek. Zawody uroczyście otworzyła pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie, mgr Anna Bednarek. Dzieci prezentowały swoje umiejętności pływackie na dystansie 25 metrów stylem dowolnym oraz 25...
23/05/2018, 14:46 IMajer
W środę, 23 maja uczniowie klas 4c i 4d byli na wycieczce w Warszawie. Pierwszą atrakcję stanowił pałac w Wilanowie. Tutaj uczniowie uczestniczyli w lekcji historycznej i krótkich warsztatach plastycznych. Poznając historię miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki, dowiedzieli się wiele o epoce baroku – poznali zwyczaje, upodobania ludzi żyjących w siedemnastym wieku, dowiedzieli się, jak się wówczas ubierano, czesano. Najwięcej emocji towarzyszyło ustalaniu znaków zodiaku członków wycieczki, króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Ogólny śmiech wzbudziły przezwiska dzieci królewskiej...
15 maja 2018 roku uczniowie klasy 3c wraz z wychowawcą Aleksandrą Andryszkiewicz wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Tańca z Klanzą. Występy pod patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka odbyły się na Placu Biegańskiego. W tańcach uczestniczyło blisko 800 osób ze szkół podstawowych i przedszkoli. Przedstawiamy fotorelację z tego szczególnego dnia. Galeria zdjęć
W środę, 9 maja odbyła się akademia poświęcona patronowi szkoły – Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Mieliśmy okazję wysłuchać opowieści o poecie i żołnierzu, zastanowisię nad sytuacją twórcy, którego młodość przypadła na czas II wojny światowej. Wiersze poety recytowali: Martyna Widuła, Julia Ożóg, Wiktoria Sitowska, Dominik Żurek, Patryk Kwarciak, Mateusz Caban, Łukasz Piłat  - uczniowie klas 2b i 3b  gimnazjum. Usłyszeliśmy poruszające wykonania m.in. wierszy „Z głową na karabinie” czy „Elegia o…(chłopcu polskim). Występ uatrakcyjniły utwory muzyczne. Małgosia Maroszek zaśpiewała piosenkę o...
23/05/2018, 14:33 IMajer
W dniach od 23 do 25 maja odbyła się szkolna wycieczka do Pragi. Uczestniczyły w niej dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Podczas trzech dni pobytu w Pradze uczestnicy mogli poznać historię i zabytki tego pięknego miasta, o których w bardzo ciekawy sposób opowiadał przewodnik naszej grupy. Zobaczyliśmy między innymi: Katedrę Świętago Wita, Zamek Praski na Hradczanach, Most Karola, Wyszechrad, Ratusz Staromiejski, cmentarz na Wyszehradzie, Złotą Uliczkę, zabytkowe kościoły i synagogi, ogrody oraz wiele, wiele innych. Dodatkowymi atrakcjami był rejs statkiem po Wełtawie...
15/05/2018, 19:30 AModlinska
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 14-21 maja 2018 r. Adres strony internetowej dla nowych kandydatów: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł...
15/05/2018, 19:23 IMajer
Egzamin na Kartę Rowerową W dniu 21 maja uczniowie klas IV naszej szkoły wzięli udział w egzaminie na Kartę Rowerową. Test odbył się w miasteczku drogowym przy Szkole Podstawowej nr 50, pod bacznym okiem funnkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz nauczycieli naszej szkoły. Uczniów do egzaminu przygotowała pani Elżbieta Krygier - Żyła a w przeprowadzeniu egzaminu wzięli także udział pani Katarzyna Bender i pan Arkadiusz Cierpiał. Zdecydowana większość egzaminowanych dzieci dobrze poradziła sobie z postawionymi przed nimi zadaniami i pozytywnie...
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY CZAR PAR Wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów klas drugich gimnazjum. 17 maj pięć dwuosobowych drużyn przystąpiło do zmagań z pytaniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi,  kształtowanie umiejętność współpracy, poczucia odpowiedzialności, a także ukazuje konieczności doboru odpowiedniej strategii działania. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze przeniesione na grunt znanych i lubianych przez wszystkich gier i zabaw stają się źródłem wspaniałej zabawy. Konkurs został przygotowany przez panią...
15/05/2018, 19:21 IMajer
„FIZYKA ŁATWIEJSZA NIŻ MYŚLISZ” Wewnątrzszkolny konkurs z fizyki adresowany dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum. Konkurs miał na celu: upowszechnianie wiedzy z zakresu fizyki, rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza fizyką, rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem i zjawiskami zachodzącymi wokół nas, pobudzanie twórczego myślenia, rozbudzanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i zachęcanie do współzawodnictwa. Konkurs odbywał się w dwóch edycjach: 14 maja dla uczniów klas...
15/05/2018, 19:20 IMajer
W dniu 18 maja 2018 dzieci naszej szkoły wzięły udział w wyjątkowej lekcji biologii. Do naszej placówki zawitały zwierzęta egzotyczne :) W sali gimnastycznej klasy I - III oraz IV - VII i oddziały gimnazjalne miały okazję posłuchać niezwykle ciekawych historii o zwyczajach i życiu zwierząt, które na codzień widuje się tylko w zoo. Przed uczniami zaprezentowały się owady, pajęczaki, płazy oraz gady. Przedstawiciele tych gatunków wywoływały okrzyki zachwytu wśród dzieci, a zwierzęta takie jak ptasznik, skorpion, legwan, waran, boa dusiciel czy też pyton tygrysi wzbudzały żywe zainteresowanie...
15/05/2018, 19:10 IMajer
ZJAWISKA FIZYCZNE W OBIEKTYWIE W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Światła uczniowie klas gimnazjalnych pod kierunkiem p. Barbary Łebek – nauczyciela fizyki wykonali gazetkę na temat natury światła. Gazetkę można oglądać na I piętrze w segmencie B koło pracowni fizycznej. Pani Barbara Łebek zorganizowała szkolny konkurs fotograficzny pt. „ZJAWISKA FIZYCZNE W OBIEKTYWIE – ŚWIATŁO”. Wystawa prac zgłoszonych do konkursu znajduje się koło szkolnego sklepiku. Prace oceniało jury w składzie; pani dyrektor Anna Bednarek, pani wice dyrektor Jolanta Krzypkowska, pani Ania Szumlińska wychowawca...
SUKCES PAULINY MĄCZKI 16 maja 2018 r. został ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Światła. W ramach jego obchodów nasza szkoły przystąpiła do Wojewódzkiego Konkursu „Fizyka widziana okiem artysty…” organizowanego przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach.  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań fizyką, dostrzeganie roli fizyki w sztuce oraz pokazanie za pomocą środków artystycznych piękna fizyki, która towarzyszy nam w każdym momencie życia. Na konkurs nadesłano 500 prac z ponad 100 szkół. Pracę oceniało jury w skład którego wchodzili przedstawiciele...
Laureatami Rejonowego Konkursu Plastycznego „Polska – Moja Ojczyzna”, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego Filia Nr 10, ul. Michałowskiego 20 w Częstochowie zostali uczniowie naszej szkoły. I miejsce Karolina Szwejda klasa 5c, III miejsce Wiktoria Radecka 5b Wyróżnienia: Natalia Kałużewska 5a, Aleksandra Pałuszka 5c Uczniowie z naszej szkoły wykonali kilkadziesiąt prac eksponowanych na wystawie pokonkursowej w bibliotece jak wyżej razem z pracami dzieci z innych szkół. Organizatorem projektu plastycznego, konkursu i prezentacji była Barbara Lubowiecka –...
W dniu 12 maja 2018 odbyła się szkolna wycieczka rowerowa do Olsztyna. W rowerowej eskapadzie wzięło udział całkiem pokaźne grono 9 uczniów z klas II i III gimnazjalnych, którzy pokonali trasę wiodącą przez Tysiąclecie, Zawodzie, ulicę Legionów, czerwony szlak pieszy, Kusięta do Olsztyna. Na miejscu nastąpiła przerwa na lody i inne atrakcje ;). Powrót do domów to trasa przez Skrajnicę, drogę rowerową do Kręciwilka, obok huty szkła Guardian, Kucelin, wał nad Wartą i drogami rowerowymi na Północ. Wycieczka udała się w 100%. Dopisały humory i pogoda. Młodzież podołała trudom pokonania 45 kilometrowej...
Wyniki konkursów szkolnych organizowanych w ramach Tygodnia Ziemi  Konkurs wiedzy „Polskie Parki Narodowe” I miejsce Wiktoria Sitowska – kl. 3bG (22/30 pkt) II miejsce Jakub Bogdalczyk – kl. 3aG (19/30 pkt) III miejsce Natalia Kubicka – kl. 7bG (18/30 pkt) Konkurs plastyczny „Ziemia – planeta wszystkich istot” Największą liczbę głosów uzyskała uczennica kl. 6a Helena Kołaczyk Gratulujemy !!!
DYŻURY WAKACYJNE DO PRZEDSZKOLI  W ROKU 2018 Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 7 do 31 maja 2018 r. Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica,...
25/04/2018, 10:00 IMajer
W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbył się konkurs ze znajomości lektur szkolnych. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych. Rywalizacja polegała na rozwiązywaniu zadań w sześcioosobowych grupach. Konkurowaliśmy ze sobą w szkolnej czytelni, w której panowała bardzo przyjemna atmosfera. Sam test nie był trudny, lecz wymagał zastanowienia i skupienia. Musieliśmy określać gatunki i rodzaje utworów, łączyliśmy bohaterów z ich cechami oraz rozwiązywaliśmy krzyżówke dotyczącą "Kamieni na szaniec". Na koniec każda grupa dostała coś na osłodę-tabliczkę czekolady. Uważam, że warto...
25/04/2018, 09:29 AModlinska
Ponownie w naszej szkolne  odbyły się lekcje otwarte dla przedszkolaków i przyszłych pierwszoklasistów. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14, Miejskiego Przedszkola nr 36 oraz Miejskiego przedszkola Integracyjnego nr 43.  Przyszli uczniowie uczestniczyli w różnych firmach zajęć: zajęciach ruchowych, plastycznych przyrodniczych, multimedialnych i technicznych „Eko-artysta”.  Podczas prowadzonych zajęć dzieci nie tylko bawiły się i rozwijały swoje zainteresowania ale również doskonaliły znajomość liter, cyfr pracując na tablicy multimedialnej, podczas zajęć przyrodniczych...
24/04/2018, 08:29 AModlinska
 Uczniowie klasy 7b po raz drugi uczestniczyli w zajęciach w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. Tym razem temat wykładu brzmiał "Fizyka wokół nas - pokaz eksperymentów fizycznych". Po spotkaniu młodzież brała udział w laboratoriach. W czasie tych zajęć pogłębiali swoją wiedzę z zakresu chemii, obserwując doświadczenia chemiczne. Wyjście było dla uczniów ciekawym doświadczeniem; młodzież z ciekawością poznawała tajniki otaczającego ich świata. Galeria zdjęć
W związku z podejmowanymi działaniami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018, w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”, przedstawiciele klasy 5a i 5c wraz z opiekunem p. A. Modlińską reprezentowali naszą szkołę w Ogólnopolskiej debacie na temat ochrony danych osobowych, która odbyła się w dniu 23.03.2018 r. w Auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Miasta Częstochowa, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Panoptykon i EduKABE...
Najpiękniejsze owady świata w Ratuszu Miejskim W dniach 27 marca oraz 10 kwietnia b.r. uczniowie klas VII oraz gimnazjum uczestniczyli w lekcji przyrody odbywającej się w ramach wystawy zorganizowanej pod hasłem "Najpiękniejsze owady świata", którą można jeszcze zwiedzać do końca maja.Zajęcia z młodzieżą przeprowadziła Pani Elżbieta Janik - pracownik Działu Przyrody naszego Muzeum.Egzotyczną kolekcję zakupiono w 2000 roku od częstochowskiego kolekcjonera Jana Bieńkowskiego. Liczy ona około tysiąca okazów najpiękniejszych motyli i chrząszczy. Kolekcję zaprezentowano w ujęciu ich rozmieszczenia...
11/04/2018, 13:23 IMajer
W nocy z piątku 6 kwietnia na sobotę 7 kwietnia 2018 roku miała miejsce w naszej szkole bardzo ciekawa impreza sportowo - rekreacyjna. Uczennice uczestniczące w zajęciach sportowych prowadzonych przez panią Elżbietę Smagę oraz pana Tomasza Maciejewskiego spędzały noc w naszej szkole, doskonale się przy tym bawiąc. Nauczyciele zorganizowali dziewczętom zajęcia sportowe oparte na formach zabawowych, ale także bardziej zaawansowane ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem tzw. Air Tracka - nadmuchiwaniej bieżni, wykorzystywanej w gimnastyce akrobacyjnej. Była zabawa przy muzyce, ulubiona kolacja oraz...
04/04/2018, 19:01 AModlinska
  UWAGA ! WOJEWÓDZTWO  ŚLĄSKIE  JEST  TERENEM AKCJI  OCHRONNEGO  SZCZEPIENIA  LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.  PRZYNĘTY  ZAWIERAJĄCE  SZCZEPIONKĘ ZOSTANĄ  WYŁOŻONE  NA  TERENACH  ZIELONYCH W  DNIACH 4.04.2018r.  -  13.04.2018r.   PROSIMY: - PRZYNĘTY NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ (BRUNATNY  KRĄŻEK  O  ZAPACHU  ZEPSUTEJ  RYBY) - PRZEZ  OKRES  2  TYGODNI  NIE  WYPROWADZAĆ ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENY ZIELONE - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SZCZEPIONKĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA - PROSIMY O SZCZEGÓLNE POUCZENIE DZIECI Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informacja szczepienia lisów...
03/04/2018, 11:14 AModlinska
Trzymaj Formę! Chętni uczniowie klas VII i gimnazjalnych wzięli udział w szkolnym etrapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia "Trzymaj Formę!". Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 są szkoły podstawowe i gimnazjalne zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym)...
30/03/2018, 15:22 AModlinska
Obchody imienin pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego W dniu 19 marca 2018 r. delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyła w miejskiej uroczystości upamiętniającej imieniny Józefa Piłsudskiego, zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy i częstochowski oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku wszelkie uroczystości związane z osobą Józefa Piłsudskiego mają szczególną rangę, ponieważ jest to rok obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsza część obchodów odbyła się na Placu Biegańskiego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego z udziałem...
20/03/2018, 18:39 AModlinska
18/03/2018, 22:30 AModlinska
  16 marca 2018 roku uczniowie klasy 7b uczestniczyli w inauguracyjnym wykładzie w ramach X edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego. Spotkanie odbyło się w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Pierwszy wykład " Pokaz łazika marsjańskiego" połączony był z prezentacją.   Młodzież będzie brała udział w następujących zajęciach:» Fizyka wokół nas- pokaz eksperymentów fizycznych.» Opakowania XXI wieku.» Globalne ocieplenie- prawda czy oszustwo?Wszyscy uczniowie, jak na studentów przystało otrzymali indeksy. Będą do nich zbierać pieczątki potwierdzające udział w...
Dnia 12 marca uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcji prowadzonej przez panią prof. dr hab. Elżbietę Hurnik z Instytutu Filologii Polskiej – Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach: 7b,2a i 3a gimnazjum.Tematem spotkania była twórczość poetek: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej.Uczniowie mieli okazję zobaczyć unikatowe zdjęcia, książki, rysunki. Dowiedzieli się o ciekawych faktach z życia obu pań.Zostali wprowadzeni w zaczarowany świat poezji, malarstwa i przyrody. Mamy nadzieję, że współpraca z Akademią Jana...
18/03/2018, 21:58 AModlinska
  Uczniowie klasy 1a uczestniczyli w warsztatach technicznych organizowanych w Castoramie. Podczas zajęć montowali, sklejali i kolorowali własne ekologiczne drewniane zabawki . Galeria zdjęć
14/03/2018, 21:46 AModlinska
2 marca 2018r. w naszej szkole odbył się Dzień Drzwi Otwartych. Szkołę odwiedzili rodzice z dziećmi. Najmłodsi goście mieli okazję poznać szkolny budynek, sale lekcyjne, świetlicę – miejsce do odpoczynku, zabaw i nauki. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz zajęć programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych mBot. Przy wsparciu uczniów z klasy 7b maluchy miały możliwość samodzielnego sterowania, co wywołało w nich dużo radości i frajdy. Uczniowie oraz szkolny chór przygotowali na ten dzień występ artystyczny. Dyrektor szkoły przedstawiła rodzicom prezentację multimedialną promującą...
 Nietoperze – latające ssaki naszego regionuW dniu 1 marca uczniowie klas VII i gimnazjum mięli okazję aktywnie uczestniczyć w lekcji przyrody, która odbyła się w Częstochowskim Muzeum. Tym razem uczestnicy zajęć z uwagą wysłuchali wielu ciekawych opowieści z życia nietoperzy.   W trakcie zajęć poprowadzonych przez Panią Elżbietę Janik - pracownika Działu Przyrody, uczniowie zostali zapoznani z biologią i środowiskiem życia tych fascynujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w okolicach Częstochowy oraz wykorzystaniem kolekcji chiropterologicznej. Prowadząca...
IV Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych. Za kilka miesięcy uczniowie klas III gimnazjum dokonają jednej z najważniejszych decyzji w życiu – wyboru kierunku dalszego kształcenia. Szkoły ponadgimnazjalne, dzięki promocji swoich szkół dostarczają uczniom niezbędnych informacji, by decyzja, co do dalszej ścieżki edukacyjnej była jak najbardziej przemyślana i trafna. W dniu 27 marca 2018r. w godzinach 16.30 – 18.30 uruchomimy IV Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych. Dwadzieścia trzy szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące, technika i...
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.   Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 9 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że...
06/03/2018, 22:15 AModlinska
WIZYTA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 36 W CZĘSTOCHOWIE W dniu 5 marca 2018r. uczniowie klasy 2aG wraz z wychowawcą Edytą Szeląg, w ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym,  udali się z wizytą do Miejskiego Przedszkola nr 36 w Częstochowie z projektem „Baśniowy świat dziecka”. Projekt ten to wesołe przedstawienie z morałem na podstawie bajek braci Grimm „Królewna Śnieżka” i „Kopciuszek” przygotowane pod opieką nauczycielki języka polskiego p.Małgorzaty Zakłada –Szettel i wychowawczyni p.Edyty Szeląg. Przedszkolaki w wielkim zaciekawieniem i w skupieniu oglądały interpretację znanych bajek w...
WOLONTARIAT STAŁY WSPÓŁPRACA Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK W CZĘSTOCHOWIE W dniu 3 marca 2018r. szesnastu wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w pierwszym spotkaniu inaugurującym współpracę i wolontariat stały na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Nasza współpraca zakłada wizyty w placówce, integrację podopiecznych placówki z naszymi wolontariuszami, wspólne spędzanie czasu, gry, zabawy i wspólne spacery. W czasie pierwszego spotkania  wolontariusze...
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych! Parlament Rzeczypospolitej na wniosek Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będzie to święto państwowe. Projekt ustawy skierował do Sejmu jeszcze w 2010 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenie (a nie po 14 dniach jak zakładał projekt), aby już w tym roku można było uczcić pamięć poległych. W głosowaniu z 3.02. 2011 Sejm przyjął projekt ustawy stosunkiem głosów: 406 za, 8 przeciw, przy 3 wstrzymujących się, Senat nie wniósł poprawek. Nauczyciele...
W dniu 28 lutego 2018 w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie Stołowym chłopców. W zawodach tych wzięła udział reprezentacja naszej szkoły, która składała się z braci Janka i Franciszka Turadków oraz Marka Kleinschmidta. Nasi chłopcy bardzo dobrze zaprezentowali się w Mistrzostwach zajmując w końcowej klasyfikacji III miejsce!!! Gratulujemy chłopcom sportowego sukcesu.  Reprezentację do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego, pan Arkadiusz Cierpiał.
Zajęcia biblioterapeutyczne - Czarodzieje mogą wszystko! - o spełnianiu marzeń 22 lutego 2018r. uczniowie klasy 4a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej  RODN „WOM” w Częstochowie . Zajęcia biblioterapeutyczne zatytułowane Czarodzieje mogą wszystko! - o spełnianiu marzeń poprowadziła pani Katarzyna Kucharzewska - nauczyciel bibliotekarz z niniejszej placówki. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom możliwości wpływania na swoje życie i zachęcenie ich do pracy nad sobą. Dzięki lekturze wybranych fragmentów książki Dariusza Chwiejczaka pt....
Trwa  rywalizacja w Turniejach XXVI Edycji Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Częstochowy  w Szachach. Drugi Turniej  odbył się 23 lutego w Szkole Podstawowej Nr 9  w Częstochowie. Do zawodów w grupie szkół podstawowych przystąpiło 144 zawodników rywalizujących w dwóch grupach rozgrywkowych ( grupa klas 0-4 i grupa klas 5-7).Zawody rozegrano na dystansie 9 rund tempem 15 minut na zawodnika. Siedmioro naszych reprezentantów rozegrało bardzo dobre zawody. Aż pięciu z nich zajęło miejsca w pierwszej pięćdziesiątce klasyfikacji końcowej i zdobyło  punkty do klasyfikacji generalnej cyklu GP....
  Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018 Klasy 4 - 7 Klasa Średnia ocen klasy Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen ucznia Wychowawca 4a 4,3 Joanna Skórkowska 5,1   Małgorzata Zakłada-Szettel nauczyciel wspomagający Renata Szczygłowska Wiktor Kaczmarek 5,1 Michał Krakowiak 5,1 Magdalena Szymanek 4,9 Jakub Napierski 4,7  4b     4,45   Kajetan Czapliński  5,54  Agata Hapunik    Mikołaj Żukowski   5,09  Maja Zawiślak   5,09  Wiktor Szerszeń 5,09 Natalia Soboniak 4,81 4c 4,38 Oskar...
24/02/2018, 15:31 AModlinska
Szanowni Państwo obecni i byli pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2  w Częstochowie Dyrektor szkoły celem przyznania świadczenia lub pomocy z funduszu socjalnego prosi o przedłożenie do 10 marca 2018r. następujących dokumentów: 1. PIT o dochodach własnych i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (łącznie z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi oraz alimentami). 2.Wniosek o przyznanie świadczenia.
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2018/2019 Nabór do klas I szkół podstawowych odbywa się od 1 marca 2018r. od godz. 9:00 z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018r. o godz. 15:00 adres strony: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa • UCHWAŁA RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM • OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2018/2019 Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego odbywać się będzie od 9 marca od godz. 9:00 z wykorzystaniem systemu elektronicznego. System zostanie zamknięty 23 marca 2018r. adres strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa • KRYTERIA REKRUTACJI • TERMINY REKRUTACJI
21/02/2018, 19:05 AModlinska
PROJEKT „WOLONTARIAT STAŁY WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM MIEJSKIM PRZEDSZKOLEM NR 14”   W dniu 21 lutego 2018r. odbyło się drugie spotkanie z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie w ramach  projektu „Wolontariat stały. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – Miejskim Przedszkolem nr 14”.  Uczniowie – wolontariusze z klasy 2aG pod opieką nauczycielki języka polskiego p.Małgorzaty Zakłada –Szettel i wychowawczyni p.Edyty Szeląg przygotowali wesołe przedstawienie z morałem na podstawie bajek braci Grimm „Królewna Śnieżka” i „Kopciuszek”. Przedszkolaki w wielkim...
21/02/2018, 19:00 AModlinska
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Chipset. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów gimnazjów.  I etap internetowy, on-line  miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestników Konkursu za pomocą komputera na platformie e-learningowej. Test składał się z kilkudziesięciu pytań. Komisja Konkursowa w oparciu o uzyskany wynik punktowy, zakwalifikuje do II etapu 20 grup, które uzyskały w I etapie Konkursu największą ilość punktów bez względu...
21/02/2018, 16:00 AModlinska
Podróż ku wartościom – zajęcia biblioterapii 20 lutego 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie  odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pod hasłem „Życiowe drogowskazy – wychowanie do wartości”. Lekcję poprowadziła p. Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz. W zajęciach uczestniczyła 11-osobowa grupa uczniów klas gimnazjalnych; opierały się na tekście Anny Dodziuk pt. „Bajka o Ciepłym i Puchatym”. Celem spotkania było przybliżenie uczniom wartości uniwersalnych, jakimi powinniśmy kierować się w życiu. Młodzież w ten sposób ma szansę przygotować się...
19/02/2018, 23:09 AModlinska
Ogólnopolski Program Edukacyjny „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. Przedstawiciele z klasy 5a Nikola Jackowska, Maja Kozak, Zofia Tuszyńska, Kacper Wójcik, Kacper Świech wraz z opiekunem p. Agnieszką Modlińską  uczestniczyli 16 lutego 2018 r. w happeningu podsumowującym VIII edycję Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu. Przemarsz, który rozpoczął się na Placu Biegańskiego, a zakończył na Placu Daszyńskiego miał na celu zwrócenie uwagi Mieszkańców Częstochowy na tematykę związaną z ochroną danych osobowych i zachowanie bezpieczeństwa w Internecie. Promowano hasła...
19/02/2018, 21:30 AModlinska
I dzień 6.00 – podstawienie  autokaru w uzgodnionym miejscu, - przejazd  do Pragi Ok.14.00– przyjazd do Pragi ,  zwiedzanie Starego Miasta ,m. in. : kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, pomnik Jana Husa, Karolinum – pierwszy uniwersytet w Europie środkowej. Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu  na obrzeżach Pragi II dzień Śniadanie. Cd zwiedzania Pragi  m.in. : Klasztor Strahowski, Pogorzelec, Loreta, plac hradczański, Ogród Królewski, Zamek Praski, ogrody Wallensteina, Most Karola, Stare Miasto,  Ratusz i gotycki zegar Orloj, Kościół Marii Panny przed Tynem, Plac Wacława. Rejs po...
19/02/2018, 21:11 AModlinska
Nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest...
13/02/2018, 20:00 AModlinska
Książka w pudełkuKolejną innowacyjna metodą pracy z lekturą jest “książka w pudełku” przeprowadzona w klasie 5c. Technika ta, podobnie jak lapbook, uruchamia wielkie pokłady kreatywności uczniów. Pozwala pokazać własną wrażliwość i indywidualny odbiór dzieła literackiego. Dzieci lubią pudełeczka, figurki, miniaturowe krainy. Z książki, którą przeczytały, mogą same wyczarować taki świat, jaki sobie wyobraziły. “Pudełko” będzie też doskonałe podczas powtórki. Uczniowie klasy 5c pierwszy raz pracowali tą techniką pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Joanny Trzepizur. Wykonali książki do...
12/02/2018, 21:14 AModlinska
W naszej szkole od 29.01.2018r. do 02.02.2018r. odbyło się ZIMOWISKO. Każdego dnia w godzinach 9:00 – 14:30 uczniowie mieli wiele ciekawych zajęć. W poniedziałek uczestniczyli w doświadczeniach i warsztatach prowadzonych przez panie instruktorki pod hasłem: „Fizyka dla smyka”. We wtorek oglądali spektakl„Jaś i Małgosia” w teatrze. We środę spędzali aktywnie czas w Centrum Zabaw dla Dzieci „Magiczna Kraina”. Uczestniczyli też tam w występach iluzjonisty. W czwartek oglądali film familijny w OKF ILUZJA „Paddington 2”. W piątek natomiast w Kinie Cinema City oglądali film przygodowy...
12/02/2018, 13:20 AModlinska
W dniu 26 stycznia odbyła się wieczornica  "Poezja  Bożonarodzeniowa otulona kolędą". Podczas tego wyjątkowego i jakże radosnego wieczoru mogliśmy jeszcze raz zatrzymać się nad tematyka  radosnych świąt Bożego Narodzenia, bo ten czas od wieków stal się także natchnieniem dla artystów, poetów i pisarzy, a literatura i poezja pozostawiły nam niezliczone poematy i wiersze twórców tej wyjątkowej poezji, której plon został podczas tego wieczoru ukazany.  Pośród wierszy, które zostały zaprezentowane mogliśmy usłyszeć te z twórczości   K. K. Baczyńskiego, Ks. J. Twardowskiego, Matki Teresy z Kalkuty, J...
11/02/2018, 20:45 AModlinska
Myślenie  wizualne na języku polskim.Myślenie wizualne to wykorzystywanie umiejętności widzenia-zarówno faktycznego, jak i korzystania z wyobraźni- w celu identyfikowania pomysłów, do których nie da się dotrzeć innymi drogami, szybkiego i intuicyjnego opracowywania tych pomysłów , a następnie przedstawiania ich innym ludziom w taki sposób, aby ci po prostu je "załapali".W pierwszym półroczu w oddziałach 5 a, 5 c, 7 d w ramach zajęć z języka polskiego uczniowie prowadzili w zeszytach przedmiotowych, nietypowe zapisy wizualne tzw. sketchnotki. Nauczycielka Joanna Trzepizur wytłumaczyła zasady...
06/02/2018, 11:11 AModlinska
Marzycielska PocztaMarzycielska Poczta narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś czas na stronie internetowej  zamieszczane są profile chorych dzieci z całej Polski, które kochają dostawać tradycyjne listy i kartki. W profilach dzieci znajdują się adresy pocztowe, pod które każdy może napisać.Listy i kartki dodają dzieciakom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy. W czasie zajęć z języka polskiego uczniowie klas: 5a, 5c, 7d pisali i ozdabiali, według własnego pomysłu, kartki i listy do nieuleczalnie chorych dzieci, których  profile znalazły się na stronie...
05/02/2018, 12:27 IMajer
„Eko-artysta” Uczestnicy koła plastyczno –technicznego „Eko-artysta”  na zajęciach uczą się jak  ekonomicznie gospodarować materiałami plastycznymi, a przy tym kształtują swoją postawę proekologiczną wykorzystując w swych pracach przedmioty nadające się recyklingu np. papierowe talerze, gazety, plastikowe butelki, nakrętki, papierowe rolki po papierze, papierowe serwetki oraz słomki do napojów. Oto niektóre z wyników pracy uczestników koła. Galeria prac
05/02/2018, 12:17 IMajer
Bal karnawałowy W dniu 24 stycznia uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w corocznym balu karnawałowym. W tym roku do głębinach oceanu zagościły księżniczki i rycerze, wróżki, czarownice i magowie, piratki i piraci, kowboje i kowbojki, aniołki i diabły, super bohaterowie, przedstawiciele świata zwierząt i…. zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zabawy. Galeria zdjęć
23/01/2018, 18:52 AModlinska
              I dzień 6.00 – podstawienie  autokaru w uzgodnionym miejscu, - przejazd  do Pragi Ok.14.00– przyjazd do Pragi,  zwiedzanie Starego Miasta ,m. in. : kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, pomnik Jana Husa, Karolinum – pierwszy uniwersytet w Europie środkowej. Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu  na obrzeżach Pragi II dzień Śniadanie. Cd zwiedzania Pragi  m.in. : Klasztor Strahowski, Pogorzelec, Loreta, plac hradczański, Ogród Królewski, Zamek Praski, ogrody Wallensteina, Most Karola, Stare Miasto,  Ratusz i gotycki zegar Orloj, Kościół Marii Panny przed Tynem,...
23/01/2018, 18:26 AModlinska
Uczymy przez działanie.....Metoda projektu to jedna z metod aktywizujących w przebiegu procesu lekcyjnego. Najważniejsze jest tutaj działanie ucznia. Przykładem tej formy aktywności była przygotowana przez uczniów klasy VI b ( pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Anny Bednarek) inscenizacja pastorałki „Stało nam się wesele”. Uczennica przygotowała scenariusz, rozpisano role, wykonano kostiumy i całość zaprezentowano młodszym koleżankom i kolegom szkoły 15 stycznia. Inscenizacja wpisała się świetnie w bożonarodzeniową atmosferę szkoły. A oto jej efekty.... Galeria...
22/01/2018, 08:01 AModlinska
18/01/2018, 20:34 AModlinska
18/01/2018, 20:10 AModlinska
Od 9 do 16 stycznia 2018 roku odbywały się w naszej placówce Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. W imprezie wzięło udział 12 dziewcząt i 22 chłopców z klas IV – VII oraz II i III gimnazjalnych. Rozgrywki prowadzone były systemem pucharowym w przypadku turnieju dziewcząt oraz systemem brazylijskim w rywalizacji chłopców. Mecze finałowe w obu kategoriach rozegrano według zasady „każdy z każdym”. W Mistrzostwach dziewcząt tryumfowała Weronika Skarlak z klasy III aG, pokonując Julię Ożóg i Weronikę Sitowską z klasy III bG. Natomiast w rywalizacji chłopców bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klas...
16/01/2018, 22:38 AModlinska
Ciekawostki z życia owadów – lekcja w Częstochowskim Muzeum Przyrodniczym 16 stycznia uczniowie z klas VII i gimnazjum wzięli aktywny udział w lekcji przyrody, która odbyła się w Częstochowskim Muzeum Przyrodniczym. Uczniowie z uwagą wysłuchali wielu ciekawych opowieści z życia owadów. W trakcie zajęć poprowadzonych przez Panią Elżbietę Janik - pracownika Działu Przyrody, utrwalone zostały podstawowe wiadomości dotyczące zwierząt bezkręgowych, w szczególności samych owadów. Wiedza naszych uczniów niejednokrotnie zaskakiwała prowadzącą. Uczestnicy spotkania mieli również wyjątkową okazję do...
14/01/2018, 18:55 AModlinska
W dniu 10 stycznia, po raz kolejny w naszej szkole, odbyły się warsztaty dla młodych czytelników. Warsztaty prowadzi Pani Natalia Talarek - absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Łodzi, malarka, ilustratorka, instruktorka terapii zajęciowej i pedagog. Pani Natalia współtworzy pracownię „Tęczówka Studio”, która oferuje wiele ciekawych i nowych sposobów propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz współpracuje z wydawnictwem Zakamarki. Warsztaty czytelnicze przeprowadzone zostały z dziećmi z klas młodszych 0, I, III oraz starszych V i VI. Zerówkowicze poznali historię przyjaźni...
Wpłaty na obiady miesiąc styczeń 2018 konto 38 1030 1104 0000 0000 9313 9001 Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok na który wykupowane są obiady. * Wpłaty dokonujemy od 1 do 10 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia. * Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. * Nieobecność zgłaszamy telefonicznie na nr (34) 322 04 55, 500 842 855 lub u intendenta. * Karnet obiadowy do odebrania u intendenta po wpłaceniu kwoty 1 zł. Prosimy o wpłacanie kwoty...
Zaproszenie dla emerytowanych pracowników szkoły Prezydent Miasta Częstochowy ma zaszczyt zaprosić Państwa na Koncert Kolęd Najstarsze częstochowskie licea seniorom edukacji w wykonaniu uczniów I LO im. Juliusza Słowackiego II LO im. Romualda Traugutta IV LO im. Henryka Sienkiewicza Koncert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali widowiskowej IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
08/01/2018, 17:48 AModlinska
Ogłoszenie Nieodpłatne konsultacje zespołowe dla rodziców ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościamin - 22. 01. 2018r. godz. 15:00 - 18:00 Miejsce konsultacji: ROM-"WOM" s.236
07/01/2018, 18:50 AModlinska