Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

Załącznik 1 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty 

Załącznik 2 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty  

Załącznik 3 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty

Załącznik 4

Załącznik 5 Konkursy rekomendowane 

INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH
W SZKOŁACH PO GIMNAZJUM ORAZ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W załączeniu prezentujemy INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH W SZKOŁACH PO GIMNAZJUM W CZĘSTOCHOWIE oraz INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

Na stronie internetowej RODN „WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

 https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

TYDZIEŃ LOKALNYCH BRANŻ ZAWODOWYCH

12 i 14 grudnia 2018 roku uczniowie klas VIII oraz III gimnazjalnych uczestniczyli w IX edycji Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się
z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy. Wyjście stanowiły ważny element wsparcia młodzieży w trafnym wyborze ścieżki kariery edukacyjnej.

Galeria zdjęć

Z TECHNIKĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

10 grudnia 2018 roku uczniowie klasy III b gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewską-Kaczorowską, w ramach programu „Z techniką w lepszą przyszłość”, uczestniczyli w warsztatach z branży budowlanej oraz samochodowej.

Celem warsztatów organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy i aktywności zawodowej, kształtowanie kreatywności, uzdolnień technicznych uczniów, podniesienie poziomu wiedzy o zawodach, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Galeria zdjęć

 
 
LIMITY PUNKTOWE 2018
 
Przedstawiamy limity punktowe w roku 2018 do częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie. Informacje opracowane zostały przez  Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 Limity punktowe 2018

 

 

W załączniku przedstawiamy Wam "Przewodnik po zawodach nauczanych w branżowych szkołach I stopnia w Częstochowie" opracowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej-Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie.

Przewodnik po zawodach nauczanych w branżowych szkołach I stopnia w Częstochowie