Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - prezentacja 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA

Dnia 25 kwietnia 2018 roku, uczniowie klasy II a gimnazjalnej oraz VII c uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. Uczniowie poznali technologie stosowane w oczyszczalni, mieli okazję zwiedzić obiekt.

Wyjście w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska. Opiekę nad uczniami sprawowały również wychowawcy klas - Jadwiga Stengierska oraz Edyta Szeląg.

Galeria zdjęć

Festiwal Techniki

26 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III b gimnazjalnej wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewska-Kaczorowską uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie Festiwalu Techniki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły, zarówno na poziomie szkoły branżowej, jak i technikum.

Głównym punktem festiwalu było otwarcie Ogrodu Dydaktycznego, który powstał na szkolnym patio. Młodzież kształcąca się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowała pokaz fotowoltaiczny, zaprezentowała kufer solarny, wiatraki i biomasę.

W ramach prezentacji zawodów budowlanych odbyły się pokazy murowania, warsztaty z zakresu kolorystyki elewacji oraz warsztaty modelarskie. Instalatorzy zaprezentowali materiały sieciowe, makietę węzła sanitarnego, zestaw wodomierzowy, narzędzia montażowe.

 

ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

12 kwietnia 2018 roku dla rodziców uczniów klas III gimnazjalnych odbyło się spotkanie dotyczące oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. Szczególną uwagę zwrócono na szkolnictwo zawodowe. Rodzice uczniów zapoznani zostali z zasadami rekrutacji.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Młodzi kreatywni”.  Informacji zebranym udzielała Pani Artemia Bańkowska-Doros – psycholog, doradca zawodu Centrum Informacji Zawodowej.

DZIEŃ OTWARTY

 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy gimnazjalnej II a uczestniczyli w dniu otwartym VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego.  Uczniowie zwiedzili stoiska prezentujące profile kształcenia w nowym roku szkolnym. Wzięli udział w doświadczeniach chemicznych, ćwiczeniach językowych w pracowni języka angielskiego.

Wyjście zorganizował pedagog szkolny – Anna Wróblewska-Kaczorowska.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH
I/LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W załączeniu przekazujemy informacje dla uczniów klas III gimnazjalnych dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019. Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 
2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
 
3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH I/LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W załączeniu prezentujemy INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

 Informator o kierunkach ksztaceniach planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2018-2019

KOBNEXT

Szkoła – Praca – Przyszłość

 27 marca 2018 roku uczniowie klasy VII a i VII c uczestniczyli w wycieczce do firmy „KOBNEXT”. Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług budowlano-montażowych związanych z kompleksową budową obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i specjalistycznych, a także modernizacją, rozbudową i adaptacją istniejących budynków oraz wykonywanie prac remontowych w zakresie budownictwa wg najnowszych technologii w kraju i za granicą. Uczniowie mieli okazję obejrzeć  budowę „Apartamentów przy Parku”, zlokalizowanych przy ul. Jana, gdzie obecnie trwają prace wykończeniowe. Budynek zostanie oddany do użytku w lipcu b.r. Oprócz zwiedzania budowy uczniowie zapoznali się z dokumentacją budowlaną, specyfiką pracy w tej branży.

Wyjście zorganizował pedagog szkolny w ramach  IV edycji projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych: Szkoła – Praca – Przyszłość.

 Galeria zdjęć

"Kreatywnie o przyszłości"
 Zachęcamy uczniów klas VI-VII oraz II i III gimnazjalnych do  udziału w konkursie pt. "Kreatywnie o przyszłości" w kategorii I (praca plastyczna-komiks) i kategoria II - praca literacka. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu "Młodzi-Kreatywni". Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.
 
Prace należy składać do pedagoga szkolnego Anny Wróblewskiej-Kaczorowskiej do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

 Formularz Uczestnika Kreujemy swoją przyszłość 2018

Regulamin Kreatywnie o przyszłości 2018