Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego
do 30.09.2019r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu
do 27.09.2019r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na specjalnych warunkach - pedagog do 25.11.2019r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
 do 20.11.2019r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 8.11.2019r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu - dyrektor
do 2.12.2019r.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego. Spośród zespołów nadzorujących powołanie przewodniczących tych zespołów.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor

 

do 21.02.2020r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

2 grudnia 2019r.

3 grudnia 2019r.

4 grudnia 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

21.04.2020r. (wtorek) godz. 9.00

22.04.2020r. (środa) godz. 9.00

23.04.2020r. (czwartek) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

01.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00

02.06.2020r. (wtorek) godz. 9.00

03.06.2020r. (środa) godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 19.06.2020r.
Data wydania zaświadczenia

26.06.2020r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019/2020

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o harmonogramie

Komunikat o przyborach