Organizacja roku szkolnego 2019/2020
1. Inauguracja nowego roku szkolnego 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019r. - 31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe 13 stycznia 2020r. - 26 stycznia 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia 2020r. -14 kwietnia 2020r.
5. Próbny egzamin ósmoklasisty
2, 3, 4 grudnia 2019r.
6. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020r.
7. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.
8. Egzaminy ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

21 kwietnia 2020r.
22 kwietnia 2020r.
23 kwietnia 2020r.

9. Egzaminy ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

1 czerwca 2020r.
2 czerwca 2020r.
3 czerwca 2020r.

 
 
Terminarz spotkań w rodzicami
Zebrania informacyjne
oddziały przedszkolne i klasy pierwsze - 10 września 2019r.
klas II - VIII - 17, 18, 19 września 2019r.
Konsultacje
17 października 2019r.
12 grudnia 2019r.
20 lutego 2020r.
30 kwietnia 2020r.
Zebrania z rodzicami
klas 0 - VIII - 19, 20, 21 listopada 2019r.
28, 29, 30 - stycznia 2020r.
klas I - VIII - 18, 19, 20 marca 2020r.
klas I - VIII powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną z zachowania - 19, 20, 21 maja 2020r.


Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
23 września 2019r. godzina 17.00
27 stycznia 2020r.
22 czerwca 2020r.

 
Dni ustawowo wolne od pracy
1. Dzień Nauczyciela 14 października 2019r. (poniedziałek)
2. Wszystkich świętych 1 listopada 2019r. (piątek)
3. Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2019r. (poniedziałek)
4. Boże Narodzenie 25 - 26 grudnia 2019r. (środa, czwartek)
5. Nowy Rok 1 stycznia 2020r. (środa)
6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020r. (poniedziałek)
7. Święto Pracy 1 maja 2020r. (piątek)
8. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020r. (niedziela)
9. Boże Ciało 11 czerwca 2020r. (czwartek)

 
Dni dodatkowo wolne/ustalone przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
21, 22, 23 kwietnia 2020r. egzamin ósmoklasisty
31 października 2019r.
4 maja 2020r.
12 czerwca 2020r.