Organizacja roku szkolnego 2021/2022
1. Inauguracja nowego roku szkolnego 1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021r. - 31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe 14 lutego 2022r. - 27 lutego 2022r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia 2022r. -19 kwietnia 2022r.
5. Próbny egzamin ósmoklasisty
24, 25, 26 stycznia 2022r.
6. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022r.
7. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.
8. Egzaminy ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

24 maja 2022r.
25 maja 2022r.
26 maja 2022r. 

9. Egzaminy ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

13 czerwca 2022r.
14 czerwca 2022r.
15 czerwca 2022r.

 
 
Terminarz spotkań w rodzicami
Zebrania informacyjne
oddział przedszkolny - 1 września 2021r.
klasy pierwsze - 2 września 2021r.
klas II - VIII - 7, 8 września 2021r.
Konsultacje
21 października 2021r.
16 grudnia 2021r.
31 marca 2022r.
Zebrania z rodzicami
klas I - VIII - 23, 24 listopada 2021r.
25, 26 - stycznia 2022r.
klas I - VIII - 26, 27 kwietnia 2022r.
klas I - VIII powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną z zachowania - 17, 18 maja 2022.


Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
13 września 2021r. godzina 17.00
20 czerwca 2022r.

 
Dni ustawowo wolne od pracy
1. Dzień Nauczyciela 14 października 2021r. (czwartek)
2. Wszystkich świętych 1 listopada 2021r. (poniedziałek)
3. Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2021r. (czwartek)
4. Boże Narodzenie 25 - 26 grudnia 2021r.(sobota, niedziela)
5. Nowy Rok 1 stycznia 2022r. (sobota)
6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022r. (czwartek)
7. Święto Pracy 1 maja 2021r. (niedziela)
8. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2022r. (wtorek)
9. Boże Ciało 16 czerwca 2022r. (czwartek)

 
Dni dodatkowo wolne/ustalone przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
15 października 2021r. (piątek po Dniu Nauczyciela)
12 listopada 2021r. (piątek po Dniu Niepodległości)
7 stycznia 2022 r. (piątek po Trzech Królach)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
24, 25, 26 maja 2022r. egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022r. (piątek po Bożym Ciele)