Organizacja roku szkolnego 2017/2018
1. Inauguracja nowego roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 lutego 2019 r. - 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  18 kwietnia 2019r. -23 kwietnia 2019r.
5. Próbny egzamin ósmoklasisty
listopad
6. Próbny egzamin gimnazjalny grudzień
7. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
9. Egzaminy gimnazjalne
a) część humanistyczna
b) część matematyczno-przyrodnicza
c) język nowożytny

 

10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 2019 r.
 12 kwietnia 2019 r.

10. Egzaminy gimnazjalne termin dodatkowy
a) część humanistyczna
b) część matematyczno-przyrodnicza
c) język nowożytny

 

3 czerwca 2019 r.
 4 czerwca 2019 r.
 5 czerwca 2019 r.

11. Egzaminy ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.
 16 kwietnia 2019 r.
 17 kwietnia 2019 r.

12. Egzaminy ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

3 czerwca 2019 r.
 4 czerwca 2019 r.
 5 czerwca 2019 r.

 
 
Terminarz spotkań w rodzicami
Zebrania informacyjne
oddział przedszkolny i klasy pierwsze - 6 września 2018 r.
klas I - VIII i III G - 11, 12 września 2018 r.
Konsultacje
15 listopada 2018 r.
13 grudnia 2018 r.
30 kwietnia 2019 r.
Zebrania z rodzicami
budżet obywatelski - głosowanie 23 - 24 października 2018 r.
22 - 23 stycznia 2019 r.
klas I - VIII i III G - 19, 20 marca 2019 r.
klas I - VIII i III G powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną z zachowania - 14 - 16 maja 2019 r.


Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
17 września 2018 r. godzina 17.00
21 stycznia 2019 r.
3 czerwca 2019 r.

 
Dni ustawowo wolne od pracy
1. Dzień Nauczyciela 14 października 2018 r. (niedziela)
2. Wszystkich świętych 1 listopada 2018 r. (czwartek)
3. Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2018 r. (niedziela)
4. Boże Narodzenie 25 - 26 grudnia 2018 r. (wtorek, środa)
5. Nowy Rok 1 stycznia 2019 r. (wtorek)
6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2019 r. (niedziela)
7. Święto Pracy 1 maja 2019 r. (środa)
8. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2019 r. (piątek)
9. Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. (czwartek)

 
Dni dodatkowo wolne/ustalone przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
10, 11, 12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.