Oddział przedszkolny
(dzieci 3,4,5 letnie)
Agata Adamus
Angelika Filip
Oddział przedszkolny
(tzw. "zerówka")
Edyta Szala-Bartolewska
 
Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Kieliszek
Edyta Lara
Małgorzata Srokosz
Joanna Kokot
Izabela Majer
Anna Stochel
Małgorzata Dobosz
Aleksandra Dobosz
Joanna Knopik

Język polski
Anna Bednarek
Agnieszka Kielan
Beata Piech
Joanna Trzepizur
Beata Kędzierska
Małgorzata Zakłada-Szettel
Iwona Mielczarek

Język angielski
Jadwiga Stengierska
Magdalena Sikorska
Katarzyna Kokot
Elżbieta Matysiak
Edyta Szeląg
Katarzyna Pietrzak

Język niemiecki
Edyta Garska
Edyta Szeląg

Historia/WOS
Agnieszka Kielan
Joanna Filak
Anna Powroźnik
 
Matematyka
Daniel Skowron
Dorota Wawszczak
Anna Papis
Barbara Łebek
Elżbieta Krygier-Żyła
 
Fizyka
Barbara Łebek
Daniel Skowron
 
Chemia
Henryka Wuczyńska
 
Biologia
Jolanta Krzypkowska
Katarzyna Bender
Henryka Wuczyńska
 
Przyroda
Jolanta Krzypkowska
Henryka Wuczyńska
Katarzyna Bender
 
Informatyka/
Zajęcia komputerowe
Agnieszka Modlińska
Alina Bilińska-Ciszewska
 
Geografia
Adam Wrzaszczyk
 
Muzyka
Joanna Kądzioła
 
Plastyka/Zajęcia artystyczne
Agata Hapunik
Barbara Lubowiecka
 
Technika/Zajęcia techniczne /Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Bender
Elżbieta Krygier-Żyła

Etyka
Edyta Lara
Joanna Filak

Religia
s. Anna - Anna Wolanin
s. Celina - Helena Kowalczyk
ks. Marek Gajownik

Wychowanie fizyczne/basen
Konrad Dzwonkowski
Ewa Wąsowicz
Elżbieta Smaga
Zbigniew Markowski
Michał Krzypkowski
Arkadiusz Cierpiał
Tomasz Maciejewski
Agnieszka Zmorek

Świetlica
Edyta Szeląg
Edyta Garska
Adam Wrzaszczyk
Katarzyna Pietrzak
Anna Papis
Barbara Lubowiecka
Elżbieta Matysiak
Jadwiga Stengierska
Anna Szumlińska

Biblioteka
Beata Piech
Paulina Szymańska

Pedagog
Anna Zdzisława Bielat
Anna Wróblewska-Kaczorowska