Regulamin stołówki szkolnej

Deklaracja na obiady 2019/2020

 

Zmiana stawek żywieniowych od 1 lutego 2020r.

stawka dzienna za wyżywienie w oddziale przedszkolnym - 8,50 zł

obiad dwudaniowy w oddziale przedszkolnym  grupa 0b   - 4,00 zł

obiad szkolny uczniowie - 3,50 zł

nauczyciele - 7,00 zł

 

Wpłaty na obiady miesiąc marzec 2020
konto
38 1030 1104 0000 0000 9313 9001
Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok na który wykupowane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy od 1 do 10 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia.
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie na nr (34) 322 04 55, 500 842 855 lub u intendenta.
* Karnet obiadowy do odebrania u intendenta po wpłaceniu kwoty 1 zł.

Prosimy o wpłacanie kwoty podanej w informacji,
bez dokonywania zaokrągleń.

Wysokość wpłaty:
- uczniowie - 78,00 zł (w kwotę jest wliczone 1 zł za karnet, proszę nie wpłacać dodatkowo za karnet)

- nauczyciele - 155,00 zł (w kwotę jest wliczone 1 zł za karnet, proszę nie wpłacać dodatkowo za karnet)