Wpłaty na obiady miesiąc grudzień 2018
konto
38 1030 1104 0000 0000 9313 9001
Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki oraz klasę.
W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok na który wykupowane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy od 1 do 10 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia.
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie na nr (34) 322 04 55, 500 842 855 lub u intendenta.
* Karnet obiadowy do odebrania u intendenta po wpłaceniu kwoty 1 zł.

Prosimy o wpłacanie kwoty podanej w informacji,
bez dokonywania zaokrągleń.

Wysokość wpłaty:
- uczniowie - 45,00
- nauczyciele - 90,00
- przedszkole - 142,50

 

Deklaracja na obiady 2018/2019