•  
  •                 GODZINY PRACY 
  •           p. Anna Zdzisława Bielat
  •                     klasy 0 - IV
Poniedziałek

07.45 - 11.45

Wtorek

08.45 - 12.45

13.35 - 14.35

Środa

07.45 - 12.45

Czwartek

12.00 - 16.00

Piątek

08.45 - 12.45

 

  •  
  •                 GODZINY PRACY 
  •    p. Anna  Wróblewska-Kaczorowska
  •                 klasy V - VIII
Poniedziałek

11.15 - 13.45

14.30 - 16.00

Wtorek

07.45 - 11.45

Środa

10.00 - 15.00

co 2 tygodnie

08.45 - 13.45

Czwartek

08.00 - 12.00

Piątek

08.45 - 13.45

 

OGŁOSZENIE

Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli

- dla  klas  0 - V  psychologa  PP-P nr 2 p. Zofii Rykały – pierwszy  poniedziałek  miesiąca  w  godzinach 14.00 – 15.30  w  gabinecie  pedagoga  s. 26 g

- dla  klas  VI – VIII psychologa PP-P nr 2  p. Ewy Juszczyk – trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 11.30 – 13.00 w gabinecie pedagoga s. 1 g

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pedagogiem szkolnym. 

  

 Instytucje wspierające uczniów rodziców i nauczycieli

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W CZĘSTOCHOWIE

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Głównym celem realizacji zadania w mieście jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach:

ADRESY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW W SOBOTY