TEMATYKA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W SP 2 W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEDMIOT TEMAT PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
JĘZYK POLSKI
„Dzień języka ojczystego” Beata Kędzierska
„Spotkania z ciekawymi ludźmi”  Małgorzata Zakłada - Szettel
JĘZYK ANGIELSKI „Wirtualny spacer  po Londynie/Berlinie" Edyta Szeląg
„Dzień języków europejskich” Elżbieta Matysiak
JĘZYK NIEMIECKI
„Systemy edukacyjne  w krajach niemieckojęzycznych” Edyta Garska

 HISTORIA

„Kultura szlachecka w Polsce”

Joanna Filak
„Polacy podczas II wojny światowej” Joanna Filak
„Olsztyn – orle gniazdo” Joanna Filak
„Transformacje ustrojowe w Polsce socjalistycznej”

Joanna Filak

Beata Kędzierska

MATEMATYKA

„Liczba Pi"

Anna Stolarska

„Historia liczb”,

„Pokazy doświadczeń na dzień otwarty szkoły”
Barbara Łebek

CHEMIA

BIOLOGIA
„Piramida zdrowia”

Henryka Wuczyńska

Katarzyna Bender
GEOGRAFIA „Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?”

Adam Wrzaszczyk

INFORMATYKA „Podtrzymujemy tradycje świąteczne. Konkurs na kartkę wielkanocną” Elżbieta Krygier – Żyła
WYCHOWANIE FIZYCZNE „Promowanie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie wiadomości sportowych z miasta, kraju i świata”

Arkadiusz Cierpiał

„Bądźmy świadkami miłości” Ks. Gajownik
„Twoje dane – Twoja sprawa” Anna Wróblewska- Kaczorowska
„Preorientacja zawodowa – wybieram szkołę i zawód”