REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

 

 

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 11 marca do 25 marca 2019 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 11.03.2019).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r. Ponadto informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

  1. 1. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II", ul. Matejki 67/69;
  2. 2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;
  3. 3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,     ul. Sieroszewskiego 16;
  4. 4. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1;
  5. 5. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.

KRYTERIA REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH