Akcja Rekrutacja - Elektroniczne nabory w trakcie pandemii 2021

Zapraszamy na bezpłatną transmisję online, na której zaprezentowane zostaną etapy rekrutacji do szkół ponadpostawowych w oparciu o system Naboru VULCAN.
Podczas prezentacji przedstawiony zostanie tegoroczny harmonogram naboru, uczniowie dowiedzą się na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół.
Dodatkowo podczas spotkania prześledzony zostanie  proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku.

Termin spotkania - 13 maja 2021r., godzina 17:00

Do tegorocznego wydarzenia uczniowie mogą dołączyć zarówno na kanale na YouTube, jak i na Facebooku. Po zakończeniu transmisji nagrania zostaną zapisane i udostępnione na wymienionych portalach.

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

https://www.facebook.com/vulcan.oswiata

 

 

 INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

 

Rekrutacja 21/22 

 

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022

W załączeniu prezentujemy INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

 Informator 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz zawodów - 2020 - 2021 

zal - 1-ko-wykaz-zawodow-woj_slaskie-2020_2021-xlsx.xls

zal_2-wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe.pdf

zal_3-zawody-kuratorow-oswiaty-na-podstawie-zawartych-porozumien.pdf

zal_4-olimpiady-sp.pdf

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - prezentacja zapis pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - prezentacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów