To organizacja, do której należą uczniowie klas IV - VIII:) Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz dobra innych, kształtuje w nich postawy prospołeczne:) Każdy, kto chce pracować w samorządzie, musi spełniać określone kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną:) Uczniowie są wybierani w demokratycznych wyborach:) Kandydat do SU musi napisać program wyborczy :) SU posiada swój plan pracy i regulamin.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Zuzanna Chłód - klasa VII b
 • Zuzanna Sosińska - klasa VII b
 • Oliwier Wójcik - klasa VII c
 • Dominika Caban - klasa VIII b

Poczet sztandarowy:

 • Oskar Krawczyk - klasa VIII b
 • Aleksandra Walaszek - klasa VIII b
 • Jagoda Markowska - klasa VIII b

Opiekunowie SU:

 • p. Agnieszka Kielan
 • p. Beata Piech

W samorządzie przede wszystkim:

 • REPREZENTUJEMY
 • ORGANIZUJEMY
 • PRZYGOTOWUJEMY
 • KOORDYNUJEMY

 

 

Przedstawiciele SU reprezentują szkołę w różnych uroczystościach na szczeblu miasta, w uroczystościach szkolnych, np.: ważne rocznice państwowe Poczet Sztandarowy rozpoczyna najważniejsze uroczystości szkolne. SU koordynuje różnymi ogólnopolskimi akcjami charytatywnymi, np.: Góra Grosza Przekazujemy pieniądze na WOŚP a także organizujemy szkolne zbiórki i kiermasze. Członkowie SU przygotowują każdego roku Dzień Samorządności, podczas którego uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, oglądają zabawne, a zarazem pouczające przedstawienia. Organizujemy dyskoteki szkolne, pocztę walentynkową, kiermasze, z których dochód przeznaczamy dla potrzebujących.

 

 

FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA