INFORMACJE OGÓLNE

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Skład Rady Uczniowskiej

na lata 2021 - 2023

 

Przewodniczący

Oskar Kulak

 

Zastępcy

 Natalia Soboniak i Mateusz Wrona

 

Członkowie

 Paulina Bojanowska, Joanna Figzał i Maja Wiśniewska

 

Samorząd uczniowski to organizacja, do której należą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły.

    Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz innych, kształtuje  w nich postawy prospołeczne.

    Każdy, kto chce działać w prezydium samorządu, musi spełniać następujące kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną. Uczniowie do prezydium SU są wybierani w demokratycznych wyborach. Kandydat musi napisać program wyborczy.

 

 

 FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA 

 

 

 

WYDARZENIA

W ROKU SZKOLNYM

2021/2022

 

 

GRA QR CODE

„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

DLA KLAS 7-8

W dniu 10 listopada 2021r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości Samorząd Uczniowski zorganizował grę QR Code „Droga do Niepodległości” dla uczniów klas 7 i 8. Gra to połączenie wychowania patriotycznego, nauki i zabawy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zdrowej rywalizacji. W grze wzięły udział dwuosobowe zespoły poszczególnych klas. Zadaniem uczniów było wyszukanie informacji o Marszałku Józefie Piłsudskim i rozwiązanie quizu, oraz ułożenie w kolejności testów i uzupełnienie luk w tekstach pieśni legionowych.

WYNIKI

I miejsce

klasa 8c – Oskar Bożek i Jakub Rospondek

klasa 8a – Izabela Kawecka i Wiktoria Michalik

II miejsce

klasa 8b – Oliwia Otręba i Natalia Soboniak

klasa 7c – Maja Dewódzka i Marcel Dubiak

III miejsce

klasa 7a – Matylda Majdzik i Iga Zielińska

klasa 7b – Szymon Torbus i Bartosz Nożownik

klasa 7d – Jan Brewczyński  i Maksymilian Kraszewski

klasa 8d – Aleksandra Włodara i Natalia Wilczyńska

 

GALERIA

 

„SZCZĘŚLIWY NUMEREK” – REGULAMIN

Od dnia 17.11.2021r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły, wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”

1.

Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od listopada 2021r., losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z najliczniejszej klasy.    

 2.

"SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.

 3.

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.

 4.

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

 5.

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.

 6.

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 7.

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie funkcjonuje na dwa tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.

 8.

Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego Numerka”.

 9.

Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

 10.

Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA".

 11.

Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów szkoły.

 12.

Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 17.11.2021 r.

 

 

Całoroczny konkurs Samorządu Uczniowskiego

„Aktywna klasa”

dla klas 1-3 i 4-8.

rok szkolny 2021/2022

 

Nagrody: Puchar przechodni Dyrektora Szkoły oraz nagroda pieniężna dla klasy (na wyjście do kina, pizzę czy lody)

W konkursie punktowane będzie zaangażowanie uczniów danej klasy w następujące wydarzenia organizowane przez Samorząd Uczniowski:

Listopad

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – trzydniowy maraton jesienny

(ubieramy się w kolory jesieni)

17.11 – kolor czerwony       18.11 – kolor pomarańczowy           19.11 – kolor brązowy

Konkurs dla klas w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – konkurs „Bukiet jesienny” 

(do 23.11)

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” - Dzień Pluszowego Misia (26.11) – uczniowie przynoszą pluszowe misie ze sobą do szkoły

Grudzień

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – Czapka Mikołaja (6.12) – kto przebrany, ten niepytany (osoby w okazjonalnych nakryciach głowy zwolnione są z odpowiedzi ustnych i kartkówek)

Konkurs dla klas w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – konkurs na  „Stroik świąteczny” (do 16.12)

Styczeń

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – Dzień postaci filmowej lub książkowej (19.01) – uczniowie przebierają się za swojego ulubionego bohatera

Konkurs dla klas w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – konkurs na  maskę karnawałową (do 25.01)

Luty

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – trzydniowy maraton zimowy (ubieramy się w kolory zimy)

01.02 – kolor biały           02.02 – kolor niebieski                 03.02 – kolor fioletowy

Marzec

 

 

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – Dzień piegów (01.03)

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – dzień szalonego przebrania, fryzury i makijażu (21.03). Prowadzenie lekcji przez uczniów.

Kwiecień

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – trzydniowy maraton wiosenny

(ubieramy się w kolory wiosny)

04.04 – kolor zielony                     05.04 – kolor różowy              06.04 – kolor żółty

Konkurs dla klas w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa – konkurs „Wielkanocna

ozdoba świąteczna” (07.04)

Maj

Akcja w ramach konkursu całorocznego dla klas „Aktywna klasa” – Dzień tajniaka (06.05) (uczniowie ubierają się jak tajniacy np. ciemne okulary, kapelusze itp.)

 

Udział uczniów w akcjach (kolorowe dni, i inne) obliczany będzie procentowo. Zaangażowanie wychowawcy dodatkowe + 5 punktów dla klasy

Za udział w konkursie każda klasa otrzymuje taka samą liczbę 5 punktów, oraz dodatkowo punkty za zajęcie danego miejsca (1miejsce – 3 punkty, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 1 punkt)

 

 

JESTEŚMY BIAŁO-CZERWONI

9 listopada społeczność SP 2 przyłączyła się do akcji organizowanej w naszym mieście pod hasłem "Jesteśmy biało-czerwoni". W ten sposób uczciliśmy tak ważne dla Polaków Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Akcja polegała na tym, że część uczniów oraz nauczycieli ubrała kolor biały, a część czerwony i w ten sposób odzwierciedliliśmy kolory naszej flagi.

 

 

 

28 października 2021 r. przedstawiciele SU udali się na Cmentarz Kule.

Zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy, a następnie odszukali zaniedbane i opuszczone mogiły,

posprzątali je i również zapalili znicze.