To organizacja, do której należą uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych:) Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz dobra innych, kształtuje w nich postawy prospołeczne:) Każdy, kto chce pracować w samorządzie, musi spełniać określone kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną:) Uczniowie są wybierani w demokratycznych wyborach:) Kandydat do SU musi napisać program wyborczy :) SU posiada swój plan pracy i regulamin.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca Jakub Misiewicz
 • Zastępca Paulina Balsam
 • Sekretarz Weronika Bryk

Poczet sztandarowy

 •   Kacper Bator 7b
 •   Klajnowska Natalia 7b
    Jełowicka Aleksandra 7b

Opiekunowie SU:

 • p. Agnieszka Kielan
 • p. Beata Piech
 • p. Elżbieta Matysiak

W samorządzie przede wszystkim:

 • REPREZENTUJEMY
 • ORGANIZUJEMY
 • PRZYGOTOWUJEMY
 • KOORDYNUJEMY

 

 

Przedstawiciele SU reprezentują szkołę w różnych uroczystościach na szczeblu miasta, w uroczystościach szkolnych, np.: ważne rocznice państwowe Poczet Sztandarowy rozpoczyna najważniejsze uroczystości szkolne. SU koordynuje różnymi ogólnopolskimi akcjami charytatywnymi, np.: Góra Grosza Przekazujemy pieniądze na WOŚP a także organizujemy szkolne zbiórki i kiermasze. Członkowie SU przygotowują każdego roku Dzień Samorządności, podczas którego uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, oglądają zabawne, a zarazem pouczające przedstawienia. Organizujemy dyskoteki szkolne, pocztę walentynkową, kiermasze, z których dochód przeznaczamy dla potrzebujących.

 W październiku w naszej szkole odbyły się wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Kandydowało w nich sześć osób:
Kandydat Wynik Procent głosów
Balsam Paulina
125
27,59%
Bryk Weronika
50
11,03%
Misiewicz Jakub
179
40,04%
Sitawska Wiktoria
29
6,40%
Wi Martyna 34 7,50%
Włodara Igor 30 6,62%
FREKWENCJA 453
GŁOSY NIEWAŻNE 6

Wszyscy kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze.
Zobacz galerię zdjęć