Skład Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie
Rok szkolny 2018/2019

 

PREZYDIUM
Przewodniczący p. Kajetan Walachniewicz
Zastępca Przewodniczącego p. Agnieszka Auguściak
Sekretarz p. Anna Banasiak
Skarbnik p. Renata Caban

 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący p. Joanna Kowalska
Zastępca Przewodniczącego p. Robert Palka
Członek p. Karolina Kwaśniak-Dyk


Adres e-mail