Skład Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie
Rok szkolny 2018/2019

 

PREZYDIUM
Przewodniczący p. Katarzyna Krakowiak
Zastępca Przewodniczącego p. Urszula Derda - Palka 
Sekretarz p. Joanna Kowalska
Skarbnik p. Renata Caban

 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący p. Ewa Olszewska
Zastępca Przewodniczącego p.Magdalena Moroziuk
Członek p. Beata Paprotna


Adres e-mail