Drogi Rodzicu !

Podczas edukacji Twojego dziecka w naszej szkole zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • nowatorskie formy i metody pracy
 • opiekę świetlicową
 • opiekę pielęgniarki
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia rewalidacyjne:
 •         korekcyjno-kompensacyjne
 •         logopedyczne
 •         rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • gimnastykę korekcyjną na pływalni i sali gimnastycznej
 • udział w projektach i programach ogólnopolskich i unijnych
 • wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
 •         porady i konsultacje
 •         warsztaty
 • obiady, warzywa i owoce oraz mleko

Zapewniamy przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim kształcenie i wychowanie zgodne z potrzebami czasu i standardami jakości pracy szkoły na miarę XXI w. W szkole uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych zajęć dodatkowych, tj.:

 • zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego
 • gry na gitarze
 • koła szachowego
 • LEGO Education
 • taniec nowoczesny
 
Kliknij-Wybierz się na spacer po SP2