W naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z następujących form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • zajęć wyrównawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  • zajęć logopedycznych