ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na lata 2023 – 2024

Przewodnicząca

Maja Góra

Zastępcy

Oliwia Jaszewska, Mateusz Nyga

Samorząd uczniowski to organizacja, do której należą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły.

Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz innych, kształtuje w nich postawy prospołeczne.

Każdy, kto chce działać w prezydium samorządu, musi spełniać następujące kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę zachowania, być osobą chętną do pracy
i odpowiedzialną. Uczniowie do prezydium SU są wybierani w demokratycznych wyborach. Kandydat musi napisać program wyborczy.

Reprezentacja POCZTU SZTANDAROWEGO

Aleksandra Piwko

Izabella Rosikoń

Maja Świerszczyńska

Malwina Ciesielska

Maciej Ratman

Maksymilian Śliwiak

Opiekunowie SU

Edyta Szeląg

Beata Piech
Funkcje rzecznika praw ucznia

Skip to content