Świetlica

Świetlica w roku szkolnym 2013/2014 pracuje w godzinach od 7.30 do 16.30.

Świetlica szkolna - to placówka opiekuńczo - wychowawcza prowadzona przez szkołę, umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących zajęciach oraz możliwości odrabiania zadań domowych. Pełni ona funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w sposób ciągły i zorganizowany, z której korzystają uczniowie z klas 0 - V. Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 korzysta 148-u uczniów.

Zadania wychowawcze naszej świetlicy to:

 1. Wychowanie patriotyczne
 2. Wychowanie prozdrowotne
 3. Wychowanie ekologiczne
 4. Wychowanie kulturalne i informacyjne
 5. Wychowanie społeczne
 • Dzieci nadpobudliwe uczestniczą w zorganizowanych formach zajęć socjoterapeutycznych z elementami plastyki, muzyki, ćwiczeniami fizycznymi, technikami relaksacyjnymi.
 • Zajęcia rekreacyjne - to zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe.
 • Zajęcia dydaktyczne z wychowawcami to zabawy tematyczne, słowne, matematyczne, doskonalenia czytania, odrabiania lekcji.
 • Zajęcia plastyczne obejmują różnorodne techniki stosowane w plastyce. Uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych, miejskich i rejonowych. Plastyk - p. Barbara Lubowiecka organizuje każdego roku ( od 12 lat) , cztery wystawy prac dzieci na terenie miasta w filiach Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie. Uczniowie z nauczycielem dbają o wystrój świetlicy i stołówki szkolnej.
 • Zajęcia muzyczne prowadzi p. Joanna Kądzioła. Przygotowuje oprawę muzyczną do występów teatrzyku kukiełkowego. Uczniowie zdobywają nagrody i uczestniczą w konkursach muzycznych.
 • Językiem włoskim zainteresowane dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez p. Elżbietę Kazimierską, która uczy ich podstaw językowych i ćwiczy z nimi naukę wierszy , piosenek.
 • Małe formy teatralne prowadzi z uczniami p. Halina Kowalik. Inscenizacje teatralne odbywają się dla uczniów SP2, dzieci z przedszkoli osiedla „ Północ”.
 • Organizowane są systematycznie zajęcia szachowe i warcabowe.
 • Pracownia jest wyposażona w komputer.
 • Świetlica współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Świetlica działa w oparciu o Program Świetlicy Szkolnej. Za realizację programu odpowiada zespół wychowawców świetlicy. Skład zespołu ulega zmianom w zależności od organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Baza materialna
Świetlica
Czytelnia
Sala komputerowa
Pracownia multimedialna
Sala zabaw
Stołówka
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki