Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie została oddana do użytku 1 września 1980 roku. Uroczysta inauguracja roku szkolnego nowo wybudowanej placówki oświatowej była wielkim przeżyciem dla młodych mieszkańców wówczas dzielnicy Manifestu Lipcowego.

W 1983 roku szkole nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego poety, harcerza, żołnierza powstania warszawskiego, który w 1944 r. oddał życie za Ojczyznę.

W rok później, 5 czerwca 1984 r. odbyło się przekazanie szkole sztandaru, który według mgr Zbigniewa Dońca, pierwszego dyrektora placówki był "symbolem pogłębiającej się więzi całego środowiska ze szkołą".

Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Na jednej ze stron w polu będącym symbolem barw narodowych widnieje orzeł. Na drugiej stronie, hafciarka Helena Świtoń wyhaftowała pióro i książkę, na której widać ruiny Warszawy.

Sztandar to zawsze powód do dumy. Jego biel i czerwień każą pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami. Z kolei imię Krzysztofa Baczyńskiego wskazuje nam drogę postępowania prawego i pełnego umiłowania ojczyzny.

W ciągu 30 lat istnienia szkoły funkcję dyrektorów pełnili kolejno:

  1. mgr Zbigniew Doniec od 01.VIII 1980 do 31 VIII 1987
  2. mgr Teresa Musiał od 01. IX 1987 do 31. VIII 1991
  3. mgr Elżbieta Jabłońska od 01. IX 1991 do 31. XII 2009
  4. mgr Anna Bednarek
Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Szkoła
Sp 2
Patron
Historia
Kronika szkoły
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki