Chór

W naszej placówce działa także chór szkolny, który prowadzony jest w ramach zajęć pozalekcyjnych przez panią Joannę Kądziołę. Należą do niego uczniowie z klas IV – VI zakwalifikowani po wcześniejszym przesłuchaniu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środy. Obok prowadzenia ćwiczeń emisyjnych mających na celu poszerzenie skali głosu dziecka oraz czystości intonacyjnej jak również ćwiczeń kształtujących poczucie rytmu i dykcję, dzieci rozwijają umiejętność śpiewania w dwu- i trzygłosie poprzez śpiewanie kanonów. Ponadto uczą się różnego rodzaju piosenek i pieśni związanych z porami roku, różnymi świętami, w tym pieśni patriotycznych, historycznych, o ojczyźnie, kolęd itd., które następnie są wykonywane podczas uroczystości szkolnych takich jak: akademie, apele, koncerty. W ramach prowadzonych zajęć przygotowywani są także soliści do indywidualnych występów na terenie szkoły oraz udziału w konkursach międzyszkolnych takich jak:

 • Konkurs Angielskich Kolęd i Piosenek Świątecznych „Christmas Song”
 • Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych i Solistów
 • Częstochowskie Spotkania z Piosenką „Kolorowy mikrofon”
 • akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej
 • akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 • Dzień otwarty szkoły
 • apel podsumowujący wyniki nauczania
 • akademia z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II
 • Festyn rodzinny
 • Koncert Młodych Talentów
 • Dzień Patrona Szkoły – poświęcony K.K. Baczyńskiemu
 • akademia z okazji Święta 3 Maja
 • występy podczas uroczystości jubileuszowych szkoły

Członkowie chóru mogą poszczycić się wieloma dyplomami i wyróżnieniami za zajmowanie najwyższych miejsc w wyżej wymienionych międzyszkolnych konkursach muzycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie naszej szkoły, jak co roku chętnie uczestniczą w zajęciach chóru szkolnego o czym świadczy liczba zapisanych osób.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki