Samorząd UczniowskiTo organizacja, do której należą uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych:) Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz dobra innych, kształtuje w nich postawy prospołeczne:) Każdy, kto chce pracować w samorządzie, musi spełniać określone kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną:) Uczniowie są wybierani w demokratycznych wyborach:) Kandydat do SU musi napisać program wyborczy :) SU posiada swój plan pracy i regulamin.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca Martyna Płatkowska 5a
 • Zastępca Maja Żmuda 5b
 • Sekretarz Gerard Mielczarek 5c
 • Skarbnik Aleksandra Jełowicka 5b

Poczet sztandarowy

 • Dominika Czyż 6a
 • Martyna Sabok 6a
 • Piotr Duszczyk6a

Opiekunowie SU:

 • p. Agnieszka Kielan
 • p. Beata Piech

W samorządzie przede wszystkim:

 • REPREZENTUJEMY
 • ORGANIZUJEMY
 • PRZYGOTOWUJEMY
 • KOORDYNUJEMY

Przedstawiciele SU reprezentują szkołę w różnych uroczystościach na szczeblu miasta, w uroczystościach szkolnych, np.: ważne rocznice państwowe Poczet Sztandarowy rozpoczyna najważniejsze uroczystości szkolne. SU koordynuje różnymi ogólnopolskimi akcjami charytatywnymi, np.: Góra Grosza Przekazujemy pieniądze na WOŚP a także organizujemy szkolne zbiórki i kiermasze. Członkowie SU przygotowują każdego roku Dzień Samorządności, podczas którego uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, oglądają zabawne, a zarazem pouczające przedstawienia. Organizujemy dyskoteki szkolne, pocztę walentynkową, kiermasze, z których dochód przeznaczamy dla potrzebujących.p>

19 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Kandydowały w nich cztery osóby:

Aleksandra Jełowicka
kl. 5b
25 głosy
Gerard Mielczarek
kl. 5c
31 głosów
Martyna Płatkowska
kl. 5a
147 głosów
Maja Żmuda
kl. 5b
35 głosów

Wszyscy kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze, w których znajdowały się między innymi następujące propozycje: więcej dyskotek, wystawa zwierząt, drugi stół do ping-ponga oraz naprawa boiska szkolnego.


Zamieściła Agnieszka Modlińska, Redaktor Beata Piech, Agnieszka Kielan
Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki