Projekt - Owoce w szkole

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Częstochowie uczestniczy w programie unijnym „Owoce w szkole” od czasu akcesji Polski do UE.

Program „Owoce w szkole” realizowany jest z dużym powodzeniem od momentu uruchomienia go przez Komisję Europejską w roku szkolnym 2009/2010. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym. W Polsce program jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. W naszej szkole uczestniczą w nim uczniowie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców składanej we wrześniu każdego roku szkolnego. Biorą w nim udział prawie wszyscy uczniowie (ok. 98%). Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE. Rodzice uczniów nie ponoszą żadnej odpłatności. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się kilka razy w tygodniu w różnych okresach roku szkolnego w I i II semestrze owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia oraz soki. Każde dziecko jednorazowo otrzymuje porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego warzywnego. Program „Owoce w szkole” z pomocą nauczycieli i rodziców może skutecznie wpływać na nawyki żywieniowe dzieci.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki