WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli


- liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Od 1 stycznia 2011r. szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Lingwistyczną. Wspólnie realizujemy projekt "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli". Głównym celem projektu było wypracowanie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk pedagogicznych zawodowych dla studentów, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. WSL przeszkoliła dziesięciu nauczycieli naszej szkoły i przygotowała ich do pełnienia roli nauczyciela - mentora. Szkolenie przeszły p.p. Anna Bednarek, Edyta Lara, Monika Romańczuk, Dorota Wawszczak, Joanna Kokot, Edyta Szala - Bartolewska, Aleksandra Andryszkiewicz, Agnieszka Kielan, Joanna Trzepizur i Małgorzata Dobosz.

Nauczyciele bezpłatnie skorzystali z różnego typu szkoleń, co pozwoliło podnieść im kwalifikacje zawodowe. Były to m. in.:

  • "Nowoczesne technologie w pracy pedagogicznej nauczyciela"
  • "Praca z uczniem trudnym"
  • "Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz techniki przekazu"
  • "Międzykulturowość w nauczaniu"
  • "Autoprezentacja"
  • "Mentoring"
  • "Szkolenie psychologiczno - pedagogiczne"

Realizacja projektu zaowocowała ponadto pozyskaniem od WSL sprzętu multimedialnego - kamery, tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, komputera, rzutnika, urządzenia wielofunkcyjnego. Doposażona została również biblioteka w książki dla uczniów jak również literaturę metodyczną dla nauczycieli
na kwotę 30 tys. zł. W zamian nasza placówka organizuje praktyki studentom w wymiarze 75 godz., podczas których dokładnie poznają specyfikę pracy szkoły, tj. dokumenty regulujące pracę szkoły, pracę organów szkoły, hospitują zajęcia lekcyjne a następnie je prowadzą, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, posiedzeniach zespołów nauczycielskich, zebraniach z rodzicami, akademiach, imprezach okolicznościowych typu Dni Otwarte, Festyn Rodzinny.
W ramach realizowanego projektu WSL zorganizowała dla nauczycieli - mentorów praktyki zawodowe w szkole partnerskiej na Cyprze. Z naszej szkoły w wymianie doświadczeń na Cyprze wzięła udział dyrektor szkoły, Anna Bednarek. Wizyta odbyła się w styczniu 2014r. Pobyt był okazją do zaprezentowania naszej szkoły, jak również poznania systemu szkolnictwa na Cyprze. Ważnym elementem wizyty była wymiana doświadczeń związana z organizacją nauczania.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki