Projekt - Trzymaj formęPROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”
realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie
na rok szkolny 2012/2013
– 2014/2015

 • rok szkolny 2012/2013 – TRZYMAJ FORMĘ – DBAJ O ZDROWIE
 • rok szkolny 2013/2014 – TRZYMAJ FORMĘ – WIESZ, CO JESZ
 • rok szkolny 2014/2015 – TRZYMAJ FORMĘ – ŻYJ AKTYWNIE

Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki, opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Realizacja programu przewidziana jest na 3 lata. Główną myślą przewodnią w pierwszym roku realizacji programu (rok szkolny 2012/2013) była problematyka zdrowego odżywiania się. Program nosił nazwę „Trzymaj formę – dbaj o zdrowie”. W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowane są treści związane ze zdrowym odżywianiem się, przy uwzględnieniu problemów zaburzeń stanu zdrowia oraz wybranych elementów edukacji konsumenckiej. Program nosi nazwę „Trzymaj formę – wiesz, co jesz”. W roku szkolnym 2014/2015 program zatytułowany jest „Trzymaj formę – żyj aktywnie” . Promuje on zasady aktywnego stylu życia oraz utrwala w uczniach zdrowe nawyki żywieniowe.

Cele główne programu:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie człowieka,
 • dbanie o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie,
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia,
 • promocja zasad aktywnego stylu życia,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji konsumenckiej.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia,
 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu sposobu odżywiania, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie i zbilansowanie diety zarówno pod względem energetycznym, jak i odżywczym,
 • kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • zainteresowanie problematyką prozdrowotną uczniów i rodziców,
 • zapoznanie uczniów ze skutkami nieprawidłowego żywienia (otyłość, anoreksja, bulimia, próchnica zębów, osteoporoza),
 • zapoznanie uczniów z oznakowaniem żywności, symbolami, etykietami informacyjnymi, konserwantami, barwnikami,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,
 • zapoznanie uczniów z wybranymi elementami edukacji konsumenckiej (prawa konsumenta),
 • uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.

Adresaci programu:

 • uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie,
 • rodzice uczniów,
 • nauczyciele, higienistka szkolna, nauczyciele biblioteki i świetlicy szkolnej.

Formy realizacji:

 • realizacja treści programowych na lekcji przyrody, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, zajęciach z wychowawcą, zajęciach dodatkowych,
 • realizacja zadań ujętych w Programie wychowawczym SP nr 2 oraz Programie profilaktyki,
 • udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka"
 • organizowanie pogadanek na tematy określone w projekcie,
 • wykonywanie gazetek ściennych,
 • organizowanie akcji jednodniowych np. „Dzień pomiaru wagi i wzrostu”,
 • przygotowanie ulotek, plakatów,
 • organizowanie konkursów,
 • przygotowanie jadłospisów i tworzenie własnych książek kucharskich,
 • przygotowanie sałatek warzywnych, owocowych,
 • ćwiczenia matematyczne w obliczaniu np. swojego BMI
 • organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zawodów,
 • rajdy,
 • prezentacje multimedialne,
 • ankiety i inne.

Materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na stronie

http://www.trzymajforme.plDnia 4 grudnia 2014r. odbyły się corocznie organizowane ZAWODY MIKOŁAJKOWE w pływaniu dla klas I-III. W zawodach wzięło udział 30 osób. Uczniowie pływali na dystansie 25m stylem dowolnym i grzbietowym oraz bawili się w organizowanych zabawach. Na koniec wszyscy uczestnicy dostali słodkie nagrody ufundowane przez Dyrekcję SP2.

Dnia 17 stycznia 2015 r. w ramach sportów zimowych odbyło się wyjście na lodowisko. Brało w nim udział 10 uczniów z klas IV-VI.

Dn. 19 12 2014r. odbyły się Zimowe Zawody Pływackie o Mistrzostwo UKS "Raj" i SP nr 2 w Częstochowie. W zawodach brało udział 30 zawodników. W przedziale klas IV - VI wśród dziewcząt Paulina Mączka zajęła I miejsce na dystansie 50m st. dowolnym grzbietowym, klasycznym oraz stylem motylkowym. Ola Misiukiewicz zajęła II miejsce na dystansie 50m st. dowolnym, grzbietowym i klasycznym, a Martyna Dylong była trzecia na dystansie 50m kraulem i stylem grzbietowym. W zawodach pływali zawodnicy w przedziale wiekowym od I do VI klasy. Dzieci młodsze w przedziale I - II klasa, pływały na dystansach 25 m. kraulem, 25 m st. grzbietowym, 25 m st. klasycznym i 25m stylem motylkowym. W klasach pierwszych 25m st. dowolnym wygrała Marcjanek Wiktoria, II miejsce zajął Czapliński Kajtek, III miejsce Włodara Ola, stylem grzbietowym I miejsce zajęła Ola Włodara i Wiktoria Marcjanek. 25m stylem klasycznym pierwsze miejsce zajęła Ola Włodara, II miejsce Kajtek Czapliński, III miejsce Wiktoria Marcjanek, 25 m stylem motylkowym I miejsce zajęła Ola Włodara, II miejsce Kajtek Czapliński, III miejsce Marcjanek Wiktoria. Wśród klas drugich na dystansie 25m kraulem, grzbietem, żabką i stylem motylkowym pierwsze miejsce wywalczyła Ania Duszczyk. Wawrzyniak Jan zajął II miejsce na dystansie 25m kraulem i stylem grzbietowym. Dzieża Adam zajął III miejsce na dystansie 25m kraulem, a Dubaj Zosia III miejsce na dystansie 25m st. grzbietowym. Wśród dzieci w przedziale klas V - VI osiągnięto następujące wyniki: 50m kraulem I miejsce Oliwer Krzemiński, II miejsce Piotr Duszczyk, III miejsce Emil Jerzowski. 50m stylem grzbietowym I miejsce Piotr Duszczyk, II miejsce Oliwer Krzemiński i Kuba Bogdalczyk. 50 m st. klasycznym I miesjce Piotr Duszczyk, II miejsce Oliwer Krzemiński i Kuba Bogdalczyk. 50m stylem motylkowym I miejsce Oliwer Krzemiński i Piotr Duszczyk, II miejsce Igor Włodara. W przedziale klas III - IV 50m kraulem I miejsce Kuba Adamus, II Szymon Bieńko i III Kuba Dośpiał. 50m st. grzbietowym I miejsce Kuba Adamus, II Szymon Bieńko i Kuba Łysak trzecie miejsce. 50m stylem klasycznym I miejsce Kuba Adamus, II miejsce Kuba Dośpiał i III miejsce Kuba Łysak. 50m st. motylkowym I miejsce Kuba Adamus, II miejsce Kuba Łysak. Wśród klas trzecich na dystansie 50 m kraulem, grzbietem i żabką I miejsce wśród chłopców zajął Mikołaj Czapliński.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki