Projekt - Planeta energii
W roku szkolnym 2012/2013 klasa II A z wychowawcą Małgorzatą Srokosz przystąpiła do realizacji projektu Planeta Energii.

Planeta Energii to organizowana przez Grupę ENERGA ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jej celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych. Więcej informacji na www.planetaenergii.pl

Prenumeruję czasopismo Wiedza i życie i tam też dowiedziałam się o organizowanym konkursie Planeta Energii. Moi drugoklasiści podobnie jak ja, lubią wyzwania i chętnie biorą udział w różnych konkursach. Dzieci, bardzo ucieszyły się, gdy zakomunikowałam im iż będziemy zdobywać ciekawą wiedzę w bardzo ciekawy sposób. Na zajęciach dzieci nie nudziły się, były zainteresowane i kreatywne. Najbardziej podobały im się doświadczenia, zajęcia w grupach oraz indywidualna praca twórcza. Wierszyk Martynki recytują wszyscy, a wesołą piosenkę, którą ułożyła Roksanka dzieci śpiewają tańcząc w rytmie rock and rolla.
30 stycznia 2013 roku zaprosiliśmy uczniów oraz wychowawców naszej szkoły na uroczysty apel podsumowujący nasze działania związane z konkursem Planeta Energii. Jesteśmy jedyna klasą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie. dlatego też , chcieliśmy zainteresować pozostałe klasy z naszej szkoły do wzięcia udziału w tym projekcie. Przedstawiliśmy ciekawą inscenizację pt. Wędrówki energooszczędnej żarówki, w której to przedstawiamy trudne początki tytułowej żarówki w naszych domach. Dziś już wiemy jak oszczędzać prąd i energię, jak chronić przyrodę. W naszej szkole co roku organizujemy zbiórkę zużytych baterii, gdyż dzieci wiedza, że bateria jako jedno ze źródeł energii musi być poddana recyklingowi i nie może trafić do śmieci, bo zagraża środowisku. Od maja 2012r. do stycznia 2013r przekazaliśmy Organizacji Odzysku Zużytych Baterii REBA 220 kg zużytych baterii. Nasze dzieci, bardzo są zaangażowane we wszelkie akcje oszczędzania energii organizowane w szkole. Dzieci z chęcią utrwalają wiedzę na platformie planetaenergii.pl. Mam na myśli tu pracę z bohaterami gier i zabaw na stronie internetowej oraz to, że zdobyte wiadomości i umiejętności nadal będą omawiane i przypominane na dalszych etapach nauki moich wychowanków.


Nasza klasa II A zdobyła w konkursie WYRÓŻNIENIE. BRAWO !!!
W ramach wyróżnienia zaproszono nas do mobilnego centrum edukacyjnego w Katowicach, zorganizowanego przez Grupę ENERGA, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej wśród najmłodszych. Mieliśmy okazję osobiście poznać Doktorka i Jego Energoludków, którzy pokazując nam ciekawe eksperymenty i doświadczenia wprowadzili nas w świat nauki.
W pierwszym namiocie była strefa animacji, w której dzieci mogły się fizycznie wyszaleć. Dzięki rowerom treningowym praca ich mięśni zamieniła się na prąd elektryczny, który napędzał samochody biorące udział w wyścigu. Drugi namiot to było trójwymiarowe kino, w którym dzieci oglądały film o Energoludkach. Trzeci namiot to miejsce z czterema wyspami tematycznymi, gdzie dzieci mogły wykonywać najprostsze doświadczenia, brać udział w quizach , utrwalać zdobytą wiedzę.
Wycieczka była udana, bowiem wszystkie dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń. W ramach wyróżnienia każde dziecko otrzymało nagrodę w postaci zabawki edukacyjnej wraz z płytą CD zawierającą film edukacyjny o elektrowni wodnej oraz książeczkę edukacyjną a także, koszulkę z logo Planety Energii i certyfikat edukacyjny dla wyróżnionej klasy.

Fotorelację z przeprowadzonych zajęć znajdziesz na stronie www.sp2.czest.pl w linku organizacje- Teatrzyk Smyk-aktualności.
mgr Małgorzata Srokosz
wych. Klasy 2a

W roku szkolnym 2013/2014 klasa IIa z wychowawcą Anną Stochel przystąpiła do realizacji projektu "Planeta Energii".

Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej , w tym źródeł jej wytwarzania , roli w codziennym życiu , niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na stronie

http://www.planetaenergii.pl

Na zajęciach staramy się uczyć poprzez zabawę , wykonywanie różnorodnych doświadczeń związanych z prądem oraz działania praktyczne. Aby przybliżyć temat energii elektryczne uczniom naszej szkoły wykonaliśmy tablicę informacyjną, na której umieszczamy ciekawostki i informacje dotyczące Projektu.

W realizację Projektu bardzo chętnie włączyli się rodzice uczniów klasy IIa i z zaangażowaniem przygotowują i biorą udział w zajęciach. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przeprowadzonych już zajęć.

I OD ŁUCZYWA DO ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNEJ

Celem zajęć było:
  • zapoznanie uczniów ze sposobami oświetlenia i różnymi źródłami światła;
  • uświadomienie postępu w dziedzinie wynalazków Nawych źródeł światła;
  • wskazanie roli żarówki we współczesnym życiu.
Uczniowie pracowali metodami aktywizującymi. Wykonali mapę pojęciową „Do czego potrzebny jest prąd” , oś czasu związaną z kolejnością stosowania różnych źródeł światła. Poznawali również w praktycznym działaniu różnorodne żarówki i na podstawie obserwacji oraz objaśnień nauczyciela wyciągnęli wnioski, które z nich są najbardziej energooszczędne.II JAK TO SIĘ DZIEJE , ŻE ŻARÓWKA ŚWIECI ?

Celem zajęć było:

  • zapoznanie ze źródłami energii elektrycznej i sposobami ej wytwarzania;
  • uświadamianie dlaczego mamy prąd w domu i dlaczego świeci żarówka.
Na tych zajęciach uczniowie dowiedzieli się co to jest prąd , poznali różne źródła energii , rodzaje elektrowni. Zapoznali się również z drogą prądu do naszych domów. Wykonali prace plastyczne „Elektrownie przyjazne środowisku”, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Stworzyli prosty obwód elektryczny.
III GDY ZOSTAJĘ W DOMU SAM?

Celem zajęć było:
  • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania prądu i urządzeń elektrycznych codziennego użytku;
  • uświadomienie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym;
  • wskazywanie sposobów postępowania w razie zagrożeń.
W realizację tego tematu zaangażowali się rodzice uczniów klasy IIa. Panowie Radosław Kołaczyk tata Helenki i Jan Oracz tata Kingi przygotowali prezentację dotyczącą prądu oraz mnóstwo ciekawych doświadczeń związanych z naszym tematem. Pozyskiwaliśmy prąd z ziemniaków ,ogórków i marchewek. Dowiedzieliśmy się co przewodzi prąd a co jest dobrym izolatorem. Oglądaliśmy baterie słoneczne i poznaliśmy działanie elektrowni wiatrowej. Panowie omówili również zasady bezpiecznego postępowania z prądem elektrycznym.

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki