Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły

Szkoła Współpracy
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły


Dobra Szkoła to szkoła Współpracująca!

Aby o to zadbać i zrobić to dobrze przystąpiliśmy do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Zdobyliśmy odpowiednią liczbę wymaganych punktów i ... zakwalifikowaliśmy się. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie efektywnych rozwiązań. Z każdej szkoły, biorącej udział w projekcie wyłonionych zostało 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli).
W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów, które pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla szkoły programu współpracy z rodzicami i uczniami.

Naszą szkołę reprezentują:

  • rodzice - p. p. Agnieszka Grudzińska i Małgorzata Szczerbowska - Kafka
  • uczniowie - Natalia Kupczyk - kl. IV a i Konrad Kafka - kl. V c
  • nauczyciele - p. p. Anna Bednarek (dyrektor) i Beata Piech (nauczyciel języka polskiego; opiekun Samorządu Uczniowskiego)

Spośród szkół, które przedstawią najlepsze Programy Współpracy - wyłonieni zostaną laureaci, którzy w nagrodę wyjadą na wycieczkę do Londynu. Pierwsze warsztaty szkoleniowe odbyły się 20 - 21 lutego 2014r. W szkole odbyły się debaty nt. “Współpraca w naszej szkole”. Panele dyskusyjne objęły trzy grupy tworzące społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstawowym pytaniem, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy debat brzmiało następująco: “Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jaki i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w “NASZEJ SZKOLE”?

Od uczestników zbierano informacje na niżej podane pytania:

  • Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?
  • Jak wygląda współpraca w szkole?
  • W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
  • Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły?, jakich efektów oczekujemy?
  • Co możemy i chcemy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?

Oto prezentacje z debat:

27 marca 2014r. reprezentanci uczniów, rodziców i nauczycieli spotkali się na kolejnych warsztatach celem opracowania projektu współpracy i wybrania pierwszego zadania do realizacji. Zdecydowaliśmy, że do 28 maja zostanie wysprzątane, uporządkowane boisko i posiana zostanie na nim trawa. Czy uda nam się osiągnąć cel? Wszystko zależy od nas, czyli uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Więcej informacji o projekcie na stronie oficjalnej.
Zapraszamy

http://www.szkolawspolpracy.pl

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki