Rada rodziców - Aktualności

Oferty ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Ogłoszenie o zebraniu Rady Rodziców.

Informacja o zmianie terminu zebrania Rady Rodziców.

Ogłoszenie o zebraniu Rady Rodziców.Propozycja nowego Regulaminu Rady Rodziców

Na wszelkie uwagi i propozycje oczekujemy do 11.12.2015 pod adresem:
zporoszewski@wp.pOgłoszenie o zebraniu Rady Rodziców.

WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie

SZANOWNI RODZICE

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”
WSPÓLNIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SFORMUŁOWALIŚMY

„SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY”

PROGRAM OKREŚLA, CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ WSPÓŁPRACUJĄC,
W JAKI SPOSÓB KONSULTUJEMY OPINIE I PROJEKTY ORAZ CO PLANUJEMY WSPÓLNIE ZROBIĆ.
PROGRAM TEN CHCIELIBYŚMY SKONSULTOWAĆ Z SZEROKIM GRONEM RODZICÓW.
UWAGI I OPINIE DO PROGRAMU MOŻNA ZGŁASZAĆ PISEMNIE, DO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH SZKOŁY URNY LUB NA ADRES MAILOWY RADY RODZICÓW: rr_sp2_czest@wp.pl.

KONSULTACJE SĄ PROWADZONE W DNIACH 17.09.2014 – 23.09.2014.

Rodzice, uczestnicy szkolenia „Szkoła Współpracy”

PODZIĘKOWANIE

Nasza akcja pod hasłem „Zielone przerwy na TAK” odbyła się w sobotę 24 maja. Od godz. 10.00 na naszej szkolnej łączce zaczęli pojawiać się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Nie zabrakło też pracowników szkoły – niezastąpionych panów konserwatorów! Wspólnie popracowaliśmy nad tym, by łączka stała się bardziej „przyjazna” dzieciom i nie tylko…:grabiliśmy, sadziliśmy tuje i inne roślinki, malowaliśmy ogrodzenie.

Dziękujemy za środki, zebrane przez dzieci na rzecz tej akcji (szczegółowe rozliczenie do dnia 30.05.2014, dostępne na stronie). Dziękujemy za wszystkie przekazane sadzonki!

Dziękujemy wreszcie wszystkim uczestniczącym w akcji
uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły!!!

Rada Rodziców
Rodzice, uczestnicy szkolenia „Szkoła współpracy”

Razem możemy wiele!!!


Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkoły!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pierwszej wspólnej akcji pod hasłem
„Zielone przerwy na tak!”.
Popracujmy wszyscy razem – uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Przygotujmy teren, gdzie nasze dzieci będą mogły spędzać przerwy w pogodne dni.
Termin akcji 24.05.2014 od godz. 10.00, „łączka” obok basenu szkolnego.

Wspólnie będziemy:

  • malować ogrodzenie,
  • sadzić iglaki,
  • konstruować ławeczki,
  • grabić trawę, oczyszczać krawężniki
  • sadzić roślinki

Jeśli posiadamy, przynosimy: grabki, motyki, szpadle, pędzle do malowania ogrodzenia. Mile widziana będzie każda „kwietna” sadzonka, znajdziemy dla niej miejsce.
Jednocześnie czekamy na Państwa pomysły kolejnych wspólnych przedsięwzięć, które tylko dzięki współpracy mogą przynieść pozytywne efekty. Propozycje można wysyłać na adres mailowy Rady Rodziców, rr_sp2_czest@wp.pl lub umieszczać w urnie, znajdującej się w przedsionku szkoły do dnia 30.05.2014.

Rada Rodziców Rodzice, uczestnicy szkolenia „Szkoła Współpracy”

Szanowni Rodzice
W ramach realizacji projektu „Szkoła Współpracy” wspólnie z przedstawicielami uczniów i nauczycieli proponujemy Państwu pierwszą wspólną akcję – urządzenie dla naszych dzieci miejsca na świeżym powietrzu, gdzie mogłyby spędzać przerwy w pogodne dni.
Z uwagi na fatalny stan boiska i brak możliwości jego „reaktywacji” w ramach własnych działań proponujemy zagospodarowanie zielonej „łączki”, usytuowanej pomiędzy basenem z lewej, a chodnikiem prowadzącym do szkoły z prawej strony (widok od „Tatranexu”). Jest to miejsce ogrodzone, łącznik obok basenu, prowadzący na osiedle zostanie w najbliższym czasie zamknięty, zatem dzieci będą bezpieczne.
Planujemy pomalowanie ogrodzenia tego terenu, zakup i posadzenie wokół ogrodzenia tui oraz dwóch-trzech drzew liściastych, wykonanie kilku prostych ławek (deski na metalowych podporach, zabetonowane) i inne prace porządkowe (grabienie, usuwanie trawy z krawężników).
Akcja uda się nam jedynie wówczas, kiedy zaangażują się wszystkie grupy – rodzice, uczniowi i nauczyciele.
Termin akcji zaplanowany został na dzień 17.05.2014 od godz. 10.00.
Zachęcamy Państwa do udziału w tej inicjatywie. Państwa zaangażowanie jest dla nas ważne, tylko z Państwa poparciem podobne akcje mają sens i szanse powodzenia. Prosimy o pomysły wspierające realizację tej inicjatywy. Do końca maja br. czekamy też na Państwa propozycje i pomysły dotyczące podobnych wspólnych akcji możliwych do realizacji w przyszłym roku szkolnym. Można je wysyłać na adres mailowy Rady Rodziców, rr_sp2_czest@wp.pl lub umieszczać w urnie. Urna będzie wystawiona w przedsionku szkoły od 5 do 30 maja.

Rada Rodziców
Rodzice, uczestnicy szkolenia „Szkoła Współpracy”

Jednym z podnoszonych przez rodziców w debacie z dnia 20.03.2014 roku problemów było funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Po rozmowach przeprowadzonych z dyrektorem szkoły Rada Rodziców podjęła działania zmierzające do przyznania naszej szkole dodatkowego etatu nauczycielskiego. Etat ten miałby zostać przeznaczony do obsadzenia w świetlicy szkolnej. Rada Rodziców w dniu 24.03.2014 r. wystosowała pismo do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Efektem podjętych starań jest również spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z p.o. naczelnika Wydziału Edukacji UM Częstochowy, p. Magdalena Dębskiej w dniu 16.04.2014. O rezultatach spotkania będziemy informować na bieżąco.
Zapraszamy do kontaktu z nami rodziców, którzy chcieliby i mogli podzielić się z nami fachową wiedzą i zaangażować w życie szkoły. Bardzo pożądany byłby kontakt z rodzicami, doświadczonymi w sprawach podatkowo-księgowych, i innych fachowców w swoich zawodach. „Kontakt” rr_sp2_czest@wp.pl

Szanowni Rodzice!

My, Rada Rodziców SP nr 2 zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań na rzecz uczniów i szkoły poprzez dokonywanie wpłat na konto RR. Drodzy Państwo! Dotacje przeznaczane przez urząd nie zaspokajają wielu potrzeb edukacyjnych uczniów i szkoły, pozwalających na jej prawidłowe funkcjonowanie. Gromadzone przez Radę Rodziców fundusze w niebagatelny sposób wspomagają działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Chcemy, aby służyły one głównie naszym dzieciom poprzez: dofinansowanie ciekawych projektów uczniowskich, zakup pomocy naukowych, wsparcie dla uczniów w trudniej sytuacji materialnej, zakup atrakcyjnych nagród dla dzieci. Środki finansowe RR przeznaczane są również na: opłacenie internetu, zakup lekarstw, zakup sprzętów i mebli szkolnych, zakup materiałów papierniczych do dekoracji na uroczystości szkolne, wydatki związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach, dofinansowanie niektórych remontów szkoły, dofinansowanie konkursów i imprez okolicznościowych, w tym organizacji festynu, zakup lektur i gier do świetlicy. Chcemy przypomnieć, że jedynym poważniejszym źródłem środków, będących w dyspozycji RR są te, uzyskiwane z Państwa wpłat, pozostałe to dochody z darowizn oraz festynu szkolnego, które są jednak niewystarczające. Apelujemy do Państwa poczucia odpowiedzialności za warunki edukacyjne, które współtworzymy naszym dzieciom. Każda wpłata jest istotna, można jej dokonać jednorazowo lub w częściach, każdą będziemy chcieli wykorzystać z pożytkiem dla uczniów i szkoły. Liczymy na owocną współpracę i z góry dziękujemy za wsparcie podejmowanych przez nas przedsięwzięć.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki