Wychowanie i profilaktyka
Zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie współpracy szkoły z Prokuraturą przy działaniach prewencyjnych związanych z interaktywną grą internetową o nazwie "Niebieski wieloryb" Prokurator Pani Patrycja Czerwik w dniu 18 maja 2017 r. przeprowadziła pogadanki z uczniami SP nr 2 celem wyjaśnienia konsekwencji uczestniczenia we wskazanej grze oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u młodych ludzi.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. aktorzy Teatru „Moralitet” z Krakowa wystawili w szkole dwa spektakle profilaktyczne. Pierwszy skierowany do uczniów klas IV – VI pod tytułem „Tysiąc lajków” poruszał problem przemocy i agresji w sieci oraz ukazywał rolę rodziny, przyjaciół, priorytetów oraz relacji młodych ludzi z najbliższymi. Drugi dla dzieci z klas O – III pt. „O psotnym Krasnalku” był bajeczką promującą zasady dobrego wychowania. Uczniowie żywiołowo reagowali w czasie przedstawień.

Uczniowie oddziałów I - III oraz IV – VI w dniu 23 września 2015 r. spotkali się z policjantami V Komisariatu podczas szkolnego apelu poświęconego zasadom i normom społecznym obowiązującym w szkole i poza nią. Pedagog szkolny Zdzisława Anna Bielat przypomniała zebranym Regulamin SP 2 oraz prawa i obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły. Zainteresowanie ze strony dzieci było bardzo duże. Zadawały liczne pytania, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi .

22 października 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z policjantami V Komisariatu na temat:
„ Ryzykowne zachowania młodych ludzi ”.
Po prezentacji multimedialnej omawiającej też konsekwencje aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży, uczniowie zadawali pytania dotyczące nurtujących ich problemów.Uczniowie klas IV – VI w dniu 20 marca 2014 r. obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Nad przepaścią”. Jego zadaniem było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji „eksperymentowania” z alkoholem i innymi środkami odurzającymi oraz ulegania presji i namowom rówieśników w tej kwestii. Przedstawienie w sugestywny sposób zachęcało do podjęcia wysiłku asertywnego zachowania oraz sztuki radzenia sobie z problemem używek i nałogów.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI z funkcjonariuszem Straży Miejskiej p. Tomaszem Gajewskim na temat: „Przemoc i agresja w szkole i poza nią”. Prezentacja multimedialna przedstawiała różnice między zachowaniami agresywnymi a przemocą. Pozwalała młodym osobom szerzej spojrzeć na kwestię przemocy, jej przyczyny oraz odpowiedzialności prawnej. Pogadanka uwrażliwiała uczestników spotkania na drugiego człowieka, wskazywała sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Szkolny Program Profilaktyki jest realizowany również poprzez prezentowanie różnorodnych gazetek profilaktycznych na szkolnych korytarzach. Oto zdjęcia niektórych z nich

Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki