Uczeń klasy 7b Michał Szwejda zajął I miejsce w XIX Powiatowym Konkursie „Matematyka w praktyce – Częstochowa 2018”.

Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych: uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych. odbyły się trzy etapy konkursu:

                                  I etap     od 19.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
II etap   
6.03.2018 r.
III etap  
24.04.2018 r.

Michał na wszystkich etapach łącznie stracił tylko jeden punkt w całej punktacji.

W czwartek w Instytucie Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie dyplomów oraz nagród.

Na zdjęciu od lewej: nasz uczeń - Michał Szwejda, dr Tadeusz Kostrzewski z-ca dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki, dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał oraz nauczyciel matematyki SP nr 2 Dorota Wawszczak.