REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Podręczniki są własnością szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je oddać w czerwcu, zgodnie 
  z harmonogramem zwrotów. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Po wykorzystaniu poszczególnych części podręcznika uczniowie zobowiązani są do ich natychmiastowego zwrotu.
 4. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 5. Udostępnione podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Uszkodzenia są zaznaczane przez nauczycieli bibliotekarzy na listach wypożyczeń podręczników szkolnych.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia ponoszą za nie odpowiedzialność materialną (należny go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie). 
  Przykłady podręczników, które wymagają odkupienia:
  a) zalanie cieczą, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub rozmazanie tekstu 
  b) brakujące: kartki w książce, materiały pomocnicze, np. mapy, płyty
  c) znaczne zabrudzenie/ pomazanie pastelami, farbami, długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie 
      tekstu 
  d) potarganie, wyszarpanie, przecięcie książki/kartek uniemożliwiające odczytanie treści podręcznika
 7. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go trzeci rok, nie odkupują go, lecz w zamian przynoszą książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem).
 8. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce (w przypadku obłożenia książki 
  w folię samoprzylepną zabrania się jej zdejmowania).
 9. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo do skontrolowania w trakcie trwania roku szkolnego, czy uczniowie obłożyli podręczniki. Wszelkie zaniedbania zostaną odnotowane przez nauczycieli bibliotekarzy.
 10. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać ( można tylko ołówkiem) ani wklejać. Należy podpisywać podręczniki tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 12. Pod koniec roku szkolnego uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. powycierania wszystkich wpisów ołówka, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów itp., 
  a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, plansze, mapy itp.).
 13. Podczas zwrotu podręczników (materiałów edukacyjnych) nauczyciele bibliotekarze zwracają szczególną uwagę na książki, które uczniowie użytkują jako pierwsi (tzn. otrzymali komplet nowych podręczników). Należy pamiętać, by stopień ich zużycia pozwalał na ich użytkowanie przez kolejne lata.
 14. Należy zaznaczyć, że podręczniki, które są użytkowane drugi bądź trzeci rok noszą znamiona użytkowania, które nie wpływają na ich czytelność, ale mogą znacznie różnić się poziomem estetycznym.
 15. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo do skontrolowania w trakcie roku szkolnego, czy uczeń obłożył podręczniki szkolne.
 16. Rodzice ucznia podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
przy SP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie - rok szkolny 2020/2021

 
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 • Do biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Czytelnik przed wejściem do biblioteki dezynfekuje dłonie.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 od pozostałych użytkowników oraz personelu 
 • Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, 
  2 osoby, pozostałe osoby czekają przed biblioteką.
 • Uczniowie przychodzą do biblioteki w czasie wyznaczonym dla jego klasy (dni i przerwy)
 • Nauczyciele wypożyczają książki w czasie lekcji (okienka, przed lub po pracy)
 • W przypadku wprowadzenia szkoły w system nauki zdalnej godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie.
 • W bibliotece wyznaczone są strefy komunikacyjne: dla osoby oddającej książki, oczekującej na wypożyczenie, 
  dla osoby wypożyczającej, do składowania oddanych książek. 


ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 • W pierwszym tygodniu biblioteka wydaje tylko podręczniki szkolne. Wydawanie odbywa się według 
     harmonogramu – uczniowie przychodzą z nauczycielem w czasie wyznaczonej lekcji, zabierają z półki    
     przygotowany dzień wcześniej i podpisany komplet podręczników.
 • W drugim tygodniu można wypożyczać także lektury – przewodniczący informuje bibliotekarza, jaką lekturę 
     omawia jego klasa, jeśli są uczniowie, którzy mają własną lekturę, do biblioteki dostarczamy także listę 
     z nazwiskami tych osób. Kiedy książki zostaną przygotowane oraz podpisane, uczniowie przychodzą i odbierają    
     je z półki, którą wskaże bibliotekarz.
 • Od trzeciego tygodnia można wypożyczać wszystkie książki.
 • Ogranicza się użytkowanie książek w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.
 • Uczeń ogląda książki na półce bądź blacie, po wybraniu lektury otwiera ją na stronie z kartą książki,
  a bibliotekarz ją zabiera.
 • Jeśli czytelnik życzy sobie konkretną książkę, może ją również zamówić – on lub rodzic ucznia (zawsze 
  podajemy tytuł zamawianej książki, imię i nazwisko pracownika/ ucznia oraz w przypadku ucznia klasę).
   Można to zrobić w wybrany sposób:                                                                                           
   - napisać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                  
   - wysłać na dziennik elektroniczny (Beata Piech, Paulina Bogdanowicz)
 • W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia 
  po godz.12:00  lub po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia  o realizacji zamówienia.

 
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 • Czytelnik oddający książkę otwiera ją na numerze, który odczytuje lub pokazuje bibliotekarzowi. 
  Po odnotowaniu zwrotu na karcie ucznia, uczeń zamyka i odkłada  do wskazanego przez bibliotekarza pudła.
 • Każde pudło oznaczone jest datą i odłożone na kwarantannę (papierowe-24 godziny, płyty, książki oprawione 
  w folię -72 godziny). Po upływie kwarantanny są one odkładane są przez bibliotekarza (w rękawiczkach oraz po    
  dezynfekcji) na właściwą półkę i gotowe do kolejnych wypożyczeń.


ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 • Bibliotekarze obsługują czytelników w przyłbicy lub maseczce.
 • Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki (co godzinę).
 • Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi 
  wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
 • Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek 
  i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników 
  mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części    
  zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.