Dyrektor: mgr Anna Bednarek

Wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Dobosz

GODZINY PRACY DYREKCJI

7.30 - 15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA:

wtorek 7.15 - 8.00

czwartek 14.00 16.00