Dyrektor: mgr Anna Bednarek

Wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Dobosz

GODZINY PRACY DYREKCJI

7.30 - 15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA:

poniedziałek 16.00 17.00