W ramach realizacji programu do końca sierpnia 2022 r. wykorzystano pozostałe 36% przyznanych środków. Przeznaczono je na zakup:

- doposażenia pracowni kulinarnej;

- tabletów, ładowarek do klocków lego;

- klocków konstrukcyjnych;

- oprogramowania oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

Zakupiony sprzęt został umieszczony i zabezpieczony w zamykanych szafach. Pracownie zostały wyposażone w meble (szafy, stoliki i regulowane krzesła).

Program Laboratoria Przyszłości zostanie wdrożony od 1 września 2022 r. Zakupiony sprzęt będzie zastosowany na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych, rewalidacyjnych.