Organizacja roku szkolnego 2020/2021
1. Inauguracja nowego roku szkolnego 1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020r. - 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe 1 lutego 2021r. - 14 lutego 2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  1 kwietnia 2021r. -6 kwietnia 2021r.
5. Próbny egzamin ósmoklasisty
styczeń 2021r.
6. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.
7. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.
8. Egzaminy ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.

9. Egzaminy ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

16 czerwca 2021r.
17 czerwca 2021r.
18 czerwca 2021r.

 
 
Terminarz spotkań w rodzicami
Zebrania informacyjne
oddział przedszkolny 0a (6 latki) - 25 sierpnia 2020r.
oddział przedszkolny 0b (3-5 latki) i klasy pierwsze - 2 września 2020r.
klas II - VIII - 7, 8 września 2020r.
Konsultacje
22 października 2020r.
17 grudnia 2020r.
18 marca 2021r.
Zebrania z rodzicami
klas 0 - VIII - 25, 26 listopada 2020r.
27, 28 - stycznia 2021r.
klas I - VIII - 21, 22 kwietnia 2021r.
klas I - VIII powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną z zachowania - 20, 21 maja 2021r.


Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
28 września 2020r. godzina 17.00
21 stycznia 2021r.

 
Dni ustawowo wolne od pracy
1. Dzień Nauczyciela 14 października 2020r. (środa)
2. Wszystkich świętych 1 listopada 2020r. (niedziela)
3. Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2020r. (środa)
4. Boże Narodzenie 25 - 26 grudnia 2020r. (piątek, sobota)
5. Nowy Rok 1 stycznia 2021r. (piątek)
6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2021r. (środa)
7. Święto Pracy 1 maja 2021r. (sobota)
8. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2021r. (poniedziałek)
9. Boże Ciało 3 czerwca 2021r. (czwartek)

 
Dni dodatkowo wolne/ustalone przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
25, 26, 27 maja 2021r. egzamin ósmoklasisty
4 stycznia 2021r.
5 stycznia 2021r.
4 czerwca 2021r.