Oddział przedszkolny
(dzieci 3,4,5 letnie)
Justyna Nowakowska
Katarzyna Szczygieł
Oddział przedszkolny
(dzieci 5 i 6 letnie)
Dominika Słabosz
Edyta Szala-Bartolewska
 
Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Kieliszek
Edyta Lara
Joanna Kokot
Izabela Majer
Sylwia Rosikoń
Małgorzata Dobosz
Aleksandra Dobosz
Joanna Knopik
Anna Powroźnik

Język polski
Anna Bednarek
Agnieszka Kielan
Joanna Trzepizur
Beata Kędzierska
Małgorzata Zakłada-Szettel
Iwona Mielczarek

Język angielski
Jadwiga Stengierska
Magdalena Sikorska
Monika Romańczuk
Edyta Szeląg

Język niemiecki
Edyta Garska

Historia/WOS
Agnieszka Kielan
Joanna Filak
 
Matematyka
Daniel Skowron
Dorota Wawszczak
Anna Papis
Barbara Łebek
Alina Bilińska-Ciszewska
 
Fizyka
Barbara Łebek
Daniel Skowron
 
Chemia
Henryka Wuczyńska
 
Biologia
Jolanta Krzypkowska
Katarzyna Bender
Henryka Wuczyńska
 
Przyroda
Jolanta Krzypkowska
Henryka Wuczyńska
Katarzyna Bender
 
Informatyka
Agnieszka Modlińska
Alina Bilińska-Ciszewska
 
Geografia
Adam Wrzaszczyk
 
Muzyka
Joanna Kądzioła
 
Plastyka
Barbara Lubowiecka
 
Technika/Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Bender

Etyka
Edyta Lara
Joanna Filak
Agnieszka Kielan

Religia
s. Judyta - Edyta Kramarz 
s. Celina - Helena Kowalczyk

Wychowanie fizyczne/basen
Konrad Dzwonkowski
Ewa Wąsowicz
Elżbieta Smaga
Zbigniew Markowski
Michał Krzypkowski
Arkadiusz Cierpiał
Tomasz Maciejewski

Świetlica
Barbara Lubowiecka
Anna Szumlińska
Małgorzata Srokosz
Adam Wrzaszczyk
Patrycja Ryl

Biblioteka
Beata Piech
Paulina Szymańska

Pedagog
Anna Zdzisława Bielat
Anna Wróblewska-Kaczorowska