SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

JAN PAWEŁ II – ILUSTRACJA DO CYTATU

Cele konkursu;

 1. 1. Uczczenie 44 rocznicy wyboru Polaka kardynała Wojtyły na Papieża.
 2. 2. Zapoznanie się z poezją i wypowiedziami św. Jana Pawła II.
 3. 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Zasady konkursu

 1. 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I- III i IV – VIII
 2. 2. Uczestnicy konkursu wybierają jedno zdanie z przemówień lub wierszy   św. Jana Pawła II, które im się najbardziej podoba.
 3. 3. Wybraną wypowiedź należy napisać na komputerze, a następnie umieścić na kartce formatu A 4 i do cytatu wykonać ilustrację.
 4. 4. Prace wykonujemy techniką dowolną, podpisujemy i przynosimy do katechetów. Termin składania prac do 3.10.2022 r.
 5. 5. Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz umieszczone na wystawie.

II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘English Rhymes and Poems Contest 2022’

 

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego  w Częstochowie

K.K. Baczyńskiego 2a, 42-200 Częstochowa

Termin konkursu: 30 maja 2022r., godz.9.00, SP2 w Częstochowie

Cele konkursu:

- popularyzacja poezji anglojęzycznej i budzenie zainteresowania utworami o różnorodnej  

  tematyce,

     -  wspieranie integralnego rozwoju uczniów zakresie twórczości artystycznej      

         poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności scenicznych,

     -  wspieranie wychowania estetycznego dzieci i młodzieży poprzez formy   

         aktywności artystycznej,

     -  rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy

        ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur,

     -  rozwijanie umiejętności i prezentacji osiągnięć indywidualnych młodych     

        talentów w zakresie językowym,

     -  poznawanie i pogłębianie znajomości języka poprzez sięganie po utwory  

        literackie,

     -  rozwijanie własnej inwencji w interpretacji utworów.

Zasady uczestnictwa:

     -  konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV i przebiega

        jednoetapowo,    

     -  w konkursie swoje umiejętności może zaprezentować jeden uczeń,

     -  każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników,

     -  uczestnik prezentuje jeden dłuższy wiersz (4, 5 zwrotek) lub dwa krótsze,

     -  uczestnik prezentuje utwór według własnej interpretacji – mile widziane rekwizyty,

     -  informacja o konkursie i regulamin została umieszczona na stronie szkoły

        www.sp2.czest.pl oraz przekazana drogą mailową do szkół w mieście Częstochowa oraz    

        w powiecie częstochowskim,

     -  uczestnicy, szkoła oraz rada rodziców nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących

        uczestnictwo w konkursie,

     -  zgłoszenie powinno być wypełnione czytelnie według załączonego wzoru (karta 

        zgłoszenia).    

 1. Termin składania zgłoszeń do 16 maja 2022 na adres:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Nagrody w konkursie sponsorowane są przez wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

    oraz Radę Rodziców.

 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody za zdobycie I, II, III miejsca w konkursie oraz uzyskanie wyróżnienia.
 2. Kryteria oceniania: oceny dokonuje komisja powołana przez organizatorów konkursu.

    Ocenie podlegają:

       -  dobór repertuaru do możliwości wykonawcy,

       -  poprawność językowa, właściwa interpretacja,       

       -  ogólne wrażenie artystyczne.

  

W dniu konkursu uczestnik przynosi w wersji papierowej tekst prezentowanego utworu.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I - IV do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na plakat promujący Światowy Dzień Autyzmu pod hasłem "2 kwietnia  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu."

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu
wykonanego w dowolnej technice, w formacie A 3 lub A 2.          

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie - imię, nazwisko i klasa.

Termin przynoszenia prac upływa w środę 1 kwietnia 2022r.
 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 

Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Brewczyńska, Izabela Wrona,
Justyna Nowakowska