ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

Pedagog

Pedagog
GODZINY PRACY
p. Aleksandra Brewczyńska
klasy 0 – III
Poniedziałek9.30 – 13.30
Wtorek9.00 – 12.45
13.30 – 14.15
Środa9.00 – 14.00
Czwartek9.00 – 13.30
Piątek9.00 – 13.30
KONSULTACJE – PONIEDZIAŁEK 16.30 – 17.30

GODZINY PRACY
p. Anna Wróblewska-Kaczorowska
klasy IV – VIII
Poniedziałek10.45- 13.45 
Wtorek10.20 – 15.20
Środa7.45 – 13.45
Czwartek10.30 – 14.30
Piątek7.45 – 11.45
KONSULTACJE – PONIEDZIAŁEK 16.10 – 17.10OGŁOSZENIE

Punkt konsultacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli – z psychologiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie p. Pauliną Smagą na terenie szkoły:

– 16 stycznia 2024r. – godz. 12.00 – 14.00

– 16 kwietnia 2024r. – godz. 12.00 – 14.00

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pedagogiem szkolnym.


OGŁOSZENIE

Punkt konsultacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli – z psychologiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie p. Pauliną Smagą na terenie szkoły:

– 9 listopad 2022r. – godz. 14.00 – 16.00

– 8 luty 2023r. – godz. 14.00 – 16.00

– 10 maj 2023r. – godz. 14.00 – 16.00

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pedagogiem szkolnym.


W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Można dzwonić na następujące numery telefonów:
ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B
Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5
Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40 (możliwość konsultacji w języku ukraińskim)
Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136


W ZPP-P w Częstochowie działa telefon zaufania dla uczniów.

Harmonogram dyżurów telefonicznych:

Poniedziałek 14.00 – 16.00 / tel.: 533 300 966
Środa 14.00 – 16.00 / tel.: 739 212 739
Czwartek 14.00 – 16.00 / tel.: 533 300 136


Poradnia online ZPP-P w Częstochowie.

KOMUNIKAT ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Od poniedziałku, 4 maja przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zostały ujęte w opracowanych Procedurach Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dla klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych opracowano Ogólne zasady planowania wizyt – załącznik.

Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub poprzez e-mail.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 34/361 94 34 e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 34/362 24 24 e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 34/363 25 50 e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl
Centrum Informacji Zawodowej tel. 34/361 93 92 e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl


Bezpieczeństwo w sieci

W załączeniu prezentujemy publikacje poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.


KOMUNIKAT ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE – BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Chcąc  służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją – stanem epidemii. Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

  •     osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,
  •     osób objętych kwarantanną,
  •     personelu medycznego.

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu  Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00  


Instytucje wspierające uczniów rodziców i nauczycieli:


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W CZĘSTOCHOWIE

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Głównym celem realizacji zadania w mieście jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach:

ADRESY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZĘSTOCHOWIE

HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW W SOBOTY

Skip to content