ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

Rada rodziców

Skład

Skład Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie
Rok szkolny 2023/2024

PREZYDIUM
Przewodniczącap. Joanna Kowalska
Wiceprzewodniczącap. Kamila Baryła
Skarbnikp. Urszula Derda – Palka
Sekretarzp. Katarzyna Hiszpańska
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczącyp. Magdalena Adamus
Członekp. Marta Strugała
Członekp. Marta Saran

Adres e-mail
rada.rodzic.sp2@gmail.com


Numer konta

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W CZĘSTOCHOWIE UL. BACZYŃSKIEGO 2A

42-224 CZĘSTOCHOWA

71 8980 0009 2042 0000 5282 0001
ESBANK Bank Spółdzielczy


Regulamin Rady Rodziców


Regulamin konkursowy dotyczący wpłat na Radę Rodziców

Skip to content