ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Skład Rady Uczniowskiej

na lata 2021 – 2023

Przewodniczący

Oskar Kulak

Zastępcy

Mateusz Wrona

Członkowie

 Joanna Figzał i Maja Wiśniewska

Samorząd uczniowski to organizacja, do której należą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły.

    Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz innych, kształtuje  w nich postawy prospołeczne.

    Każdy, kto chce działać w prezydium samorządu, musi spełniać następujące kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną. Uczniowie do prezydium SU są wybierani w demokratycznych wyborach. Kandydat musi napisać program wyborczy. 


Funkcje rzecznika praw ucznia

Skip to content