Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się od 15 maja 2023. Z myślą o rozpoczynającej się rekrutacji firma VULCAN przygotowała film instruktażowy, który ułatwi kandydatom proces rejestracji wniosków oraz wskaże dalsze czynności z tym związane. Zachęcamy do zapoznania się z nim:

 https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

Ulotka CIZ - Rekrutacja 2023 

Drodzy Uczniowie klas VIII

Zachęcamy do zapoznania się z " Informatorem o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2023/2024" opracowanym przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Informator 2023-2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.

 Wykaz olimpiad dla sp

 Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2022-2023

Zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych woj śląskie.

Drodzy Uczniowie klas VIII
Zachęcamy Was do udziału w Targach Edukacyjnych (Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadpodstawowych) organizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 i Szkołą Podstawową nr 50.
 Szczegóły wydarzenia w załączniku.

 Pismo do rodziców uczniów klas VIII - targi edukacyjne

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,na rok szkolny 2023/2024

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie zapraszają Uczniów klas VIII do bezpłatnych konsultacji z doradcami zawodowymi:
Dlaczego warto?
Wiemy, że wybór szkoły ponadpodstawowej to nie jest prosta decyzja – wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, pomożemy przejść przez ten etap. W przyjaznej atmosferze wspólnie zastanowimy się, jaka szkoła będzie najlepszym wyborem. Obecnie mamy do czynienia ze zwiększonym naborem uczniów do szkół (tzw. „podwójny rocznik”), co znacząco wpływa zarówno na progi punktowe jak i konkurencję wśród samych uczniów – analiza przez specjalistę oferty edukacyjnej oraz zestawienie jej z wynikami ucznia pomoże Państwu dokonać właściwego wyboru
Pomożemy w:
- określeniu predyspozycji zawodowych (np. temperamentu, osobowości, zainteresowań)
- wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej
- zdobyciu szczegółowych informacji o zasadach rekrutacji do szkół
- wyjaśnieniu specyfiki pracy w konkretnych zawodach

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Poradnią.

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie
REJON PÓŁNOC
ul. Kosmowskiej 5
tel. 34 362 24 24
tel. 739 212 739

REJON POŁUDNIE
ul. Łukasińskiego 40
tel. 34 363 25 50,
tel. 533 300 966,
tel. 533 300 136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

XII edycja Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych

W ramach „Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych” uczniowie klas VIII uczestniczyli w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  – Centrum Informacji Zawodowej:
- Hotel IBIS
- Krotoski Serwis Samochodowy.
Działania podjęte w ramach przedsięwzięcia Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych dostarczyły uczniom wiedzy na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, po to, aby inspirować ich do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Galeria zdjęć

Zachęcamy do zapoznania się z LIMITAMI PUNKTOWYMI 2022. Zestawienie opracowane zostało przez Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

 Limity punktowe 2022

UWAGA WAŻNE!

Zachęcamy do obejrzenia filmu, z którego dowiecie się jak działa system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, na co zwrócić uwagę aby przyjęcie do szkoły zakończyło się sukcesem.

https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk

Adres strony elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021-2022 

Załącznika nr 1 wykaz zawodów rok szk 2021-2022

Załącznika nr 2 wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Załącznik nr 4 olimpiady sp

W załączeniu prezentujemy „Informator dotyczący planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023" przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

Informator dotyczący planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu #ZawodowyStream.
W czwartek, 13 stycznia o godz. 18:00 będziecie mogli posłuchać
o tym, jak to jest być naukowcem. Jeśli w przyszłości chcesz badać zjawiska i procesy zachodzące w żywych organizmach, przyczynić się do postępu nauki, interesujesz się biologią i chemią, ale szukasz alternatywy do studiów medycznych – weź udział w wydarzeniu.

O codziennej pracy i wyzwaniach prowadzący porozmawiają z biologami i bioinformatykami z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy w terminie spotkania wejść w link:

https://www.youtube.com/watch?v=SBtiVU4y6go

 

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 18 – 24 listopada 2021 roku uczniowie klas VIII uczestniczyli w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej oraz częstochowskie szkoły branżowe.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy.

Działania podjęte w ramach przedsięwzięcia Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych  dostarczyły uczniom wiedzy na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, po to, aby inspirować ich do bardziej przemyślanych

i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej. Uczniowie mogli porozmawiać z pracodawcą, zadać pytania, poznać rozwiązania technologiczne wybranych zakładów.

Ósmoklasiści uczestniczyli w wizytach studyjnych do: producenta mebli - POLDAR-MEBLE, dealera samochodowego -  KROTOSKI, Hotelu Mercure.

 Galeria zdjęć

Zachęcamy do zapoznania się z LIMITAMI PUNKTOWYMI 2021. Zestawienie opracowane zostało przez Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Limity punktowe 2021

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

 im. Kazimierza Pułaskiego

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego - to jedna z najstarszych szkół w Częstochowie. Kształci w zawodach odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Uczniowie mogą brać udział w projektach unijnych, odbywać praktyki zawodowe w najlepszych podmiotach w kraju i za granicą, zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach na terenie szkoły. Dzięki temu absolwent ZSME swobodnie porusza się na rynku pracy, reagując na zmieniające się tendencje.

http://www.targowa.edu.pl/wp/uncategorized/nasza-oferta-edukacyjna/

https://www.youtube.com/watch?v=Dti22AGZ9As

https://www.facebook.com/ZSME.targowa/videos/1224400314684613