INFORMACJE OGÓLNE

 
Skład prezydium samorządu rok szk. 2020/ 2021

Przewodnicząca – Zuzanna Chłód kl. 8b

Zastępca – Oliwier Wójcik kl. 8c

Sekretarz – Zuzanna Sosińska kl. 8b

 

Samorząd uczniowski to organizacja, do której należą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły.

    Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz innych, kształtuje  w nich postawy prospołeczne.

    Każdy, kto chce działać w prezydium samorządu, musi spełniać następujące kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną. Uczniowie do prezydium SU są wybierani w demokratycznych wyborach. Kandydat musi napisać program wyborczy.

 

 

 FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA 

 

                 

 

WYDARZENIA

 

 Akcja „KRESY”

   

 W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji „Święty Mikołaj na Kresach organizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

     Zbieraliśmy słodycze z dłuższym terminem ważności oraz zabawki.

     Dzięki dyrekcji oraz wychowawcom i uczniom klas 2c, 3a, 3c, 4c, 5b, 6b, 7a, 7b  przekazaliśmy na akcję 4 pudła słodyczy i 1 pudło zabawek. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.