INFORMACJE OGÓLNE

 
Skład prezydium samorządu rok szk. 2020/ 2021

Przewodnicząca – Zuzanna Chłód kl. 8b

Zastępca – Oliwier Wójcik kl. 8c

Sekretarz – Zuzanna Sosińska kl. 8b

 

Samorząd uczniowski to organizacja, do której należą WSZYSCY uczniowie naszej szkoły.

    Przynależność do niej uczy dzieci odpowiedzialności, obowiązkowości, działania na rzecz innych, kształtuje  w nich postawy prospołeczne.

    Każdy, kto chce działać w prezydium samorządu, musi spełniać następujące kryteria – odznaczać się wysoką kulturą osobistą, mieć przynajmniej dobrą ocenę zachowania, być osobą chętną do pracy i odpowiedzialną. Uczniowie do prezydium SU są wybierani w demokratycznych wyborach. Kandydat musi napisać program wyborczy.

 

 

 FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA 

 

                 

 

WYDARZENIA


DZIEŃ TAJNIAKA

W czerwcu uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Tajniaka. Uczniowie założyli ciemne okulary, kominiarki, niektórzy przynieśli nawet „Tajemnicze skrzynki”, lupy i inne akcesoria. Tego dnia oczywiście w czasie przerw królowały zabawy w detektywów i tajniaków.

 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W styczniu nasza szkoła wzięła udział w zbiórce na WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. W bibliotece szkolnej postawiona została puszka,  do której uczniowie wrzucali pieniądze, a w zamian otrzymywali serduszka. Uzbieraliśmy 640 zł 40 gr,  a potem pieniądze zostały wpłacone na konto WOŚP.

 

          

 

POCZTA WALENTYNKOWA

 

W lutym SU zorganizował POCZTĘ WALENTYNKOWĄ oraz konkurs na KARTKĘ WALENTYNKOWĄ.

Uczniowie przynosili kartki z życzeniami dla kolegów i koleżanek, które zostały następnie dostarczone do adresatów.

 

W konkursie na kartkę zostały wyróżnione cztery prace.

I miejsce – Pola Maliszewska kl. 1a

II miejsce – Amelia Garska kl. 1a

III miejsce – Maja Durek kl. 2c i Franciszek Majer kl. 1b

 

Dyplomy zostaną wręczone uczniom przy okazji zakończenia roku szkolnego.

 

              

 

KOLOROWO-KARNAWAŁOWO

 

16 lutego był ostatni dzień karnawału KOLOROWO-KARNAWAŁOWO – każdy, kto chciał obchodził ten dzień przebierając się w strój karnawałowy w szkole – klasy 1-3 lub w domu klasy 4-8 podczas nauki zdalnej.