WOLONTARIAT AKCYJNY

WSPÓŁPRACA Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK W CZĘSTOCHOWIE
 

W dniu 15 lutego 2023r. dziewięciu wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w spotkaniu z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Było to nasze pierwsze spotkanie po długiej przerwie spowodowanej czasem pandemii. Wolontariusze wraz z podopiecznymi DPS spędzili wspólny czas na dekorowaniu pączków z okazji Tłustego Czwartku, rozmowach i zabawach ruchowych. Radość mieszkanek DPS ze wspólnej zabawy jest dla nas bezcenna. W czasie akcji wolontariuszami byli uczniowie klas: 8b i 8d

Koordynatorem akcji z ramienia szkoły jest p. Edyta Szeląg.

Galeria zdjęć 

 

Akcja charytatywna

„Kartka bożonarodzeniowa dla DPS”

Jak co roku w okresie przedświątecznym wolontariusze naszej szkoły przygotowali karki bożonarodzeniowe z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Kartki oraz słodkie upominki zostały dostarczone do DPS przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu p. E.Szeląg w dniu 23 grudnia 2022r.

Galeria zdjęć 

ZBIÓRKA DLA STOWARZYSZENIA PIELĘGNIARSKO – OPIEKUŃCZEGO

                     „Z UFNOŚCIĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE”          

W dniach od 30 listopada do 16 grudnia 2022r na terenie szkoły przeprowadzona została zbiórka darów na rzecz Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „ Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, które mieści się na ulicy Michałowskiego. Stowarzyszenie powstało dzięki wrażliwości i ogromnemu sercu grupy pielęgniarek, które podczas wieloletniej pracy na oddziałach noworodkowych stykały się z eskalacją porzucania nowonarodzonych dzieci przez rodziny biologiczne. Pielęgniarki te nie mogły już dłużej bezczynnie przyglądać się dramatom maluchów zabieranych do domów dziecka i postanowiły stworzyć miejsce, w którym te bezbronne maluszki otrzymałyby profesjonalną pomoc i opiekę.

W ramach akcji każda klasa w miarę swoich możliwości przygotowywała zestawy składające się z:

zupek w słoiczkach

soczków ze słomkami

środków do mycia (żele szampony)

pieluch w rozmiarach 2, 3, 4, 5, 6

piżamek w rozmiarach od 80 do 116

pieluch flanelowych i tetrowych 

Organizatorzy akcji - Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu i Zespół do spraw promocji serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Galeria zdjęć

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

 AKADEMIA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU REJONOWEGO PCK W CZĘSTOCHOWIE W ROKU 2022

W dniu 16 grudnia 2022r., w auli Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Rejonowa Akademia Polskiego Czerwonego Krzyża podsumowująca działalność Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie w roku 2022. 

W Akademii udział wzięli m. in. Ryszard Majer, Senator RP, Zbigniew Morzycki, członek Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, st. bryg. Paweł Borówka, Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Radni Miasta Częstochowy: Paweł Ruksza i Piotr Wrona, prezesi klubów HDK PCK, dyrektorzy częstochowskich szkół oraz nauczyciele- opiekunowie Szkolnych Kół PCK i wolontariatu. 

Podczas Akademii wręczono odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni, odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Była to również okazja do przekazania podziękowań dla instytucji i osób działających na rzecz PCK, wspierających jego misję niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, w szczególności uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc tym ostatnim była największym wyzwaniem w kończącym się roku. 

Na akademię zaproszone zostały pani dyrektor Anna Bednarek oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu pani Edyta Szeląg, które otrzymały podziękowania z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego pana Norberta Kępińskiego za współpracę z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie i zaangażowanie w działaniach na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Akademię uświetniły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie, Anny Majchrzak z Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Józefa w Częstochowie oraz Viktorii Naumets ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej.

Galeria zdjęć

PODZIĘKOWANIE PCK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Od 1985 roku dzień 5 grudnia to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. Celem obchodów jest wyrażenie uznania dla pracy wolontariuszy, docenienie za ich trud, czas i umiejętności poświęcone na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznegoMiędzynarodowy Dzień Wolontariusza to również okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Tego dnia na holu szkolnym pojawiła się wystawa przygotowana przez wolontariuszy przy wsparciu pań Edyty Szeląg i Emilii Jurczyńskiej, która zawierała podstawowe informacje o wolontariacie. Wolontariusze z klasy 7b przygotowali prezentacje multimedialne na temat wolontariatu, a wolontariusze z klasy 8b nagrali filmik, w którym opowiadają czym jest dla nich wolontariat. Do nagrania filmiku wykorzystany został sprzęt zakupiony w ramach programu #Laboratoriaprzyszłości.

FILM

Galeria zdjęć

 

 W dniu 6 grudnia 2022r. dwunastu wolontariuszy naszej szkoły uczestniczyło w corocznej akcji pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża "Czerwonokrzyska Gwiazdka".

Akcja odbyła się w markecie Auchan Północ w Częstochowie, zebrane pieniądze przekazane zostaną na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy za piękny udział w tej akcji.

Opiekunami uczniów podczas akcji były panie Edyta Szeląg i Barbara Zdunek.

Koordynatorem akcji był opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu p. Edyta Szeląg

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY POD NAZWĄ "BEZPIECZNA I ŚWIADOMA MŁODZIEŻ”

W dniach 14, 18, 23 listopada oraz 2 grudnia 2022r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas 6 i 7 w ramach Programu wychowawczo- profilaktyczny pod nazwą "Bezpieczna i świadoma młodzież", który został opracowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie. Zadanie to zostało zlecone i sfinansowane w całości przez Gminę Miasto Częstochowa.

Program zakłada działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem, promocją zdrowia, w tym przede wszystkim profilaktyką uzależnień i pierwszą pomocą, a także tworzeniem warunków do współpracy szkół i świetlic środowiskowych z Polskim Czerwonym Krzyżem.

 W ramach warsztatów zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne:

1). warsztaty z psychologiem na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej dla klasy

 2). praktyczne i teoretyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 2 godzin dla klasy

Galeria zdjęć

Święty Mikołaj na Kresach

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Święty Mikołaj na Kresach" organizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy - Wydział Edukacji oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Zapakowaliśmy pięć specjalnych toreb i sześć pudeł. Nasi uczniowie przygotowali również własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc i okazane serce.

Akcja na terenie szkoły została przeprowadzona w ramach współpracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu.

Galeria zdjęć 

 Kartka Wielkanocna dla DPS

W okresie przedświątecznym wolontariusze klas 7-8 oraz uczniowie z klas 1-3 przygotowali kartki wielkanocne  z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Kartki oraz słodkie upominki zostały dostarczone do DPS w dniu 11 kwietnia 2022r. przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu p. E.Szeląg

 GALERIA ZDJĘĆ

AKCJA CHARYTATYWNA

„POMOC DLA UKRAINY”

 

6 dni

6 nauczycieli

60 wolontariuszy

 

W dniach 10, 14, 15, 16, 17 i 31 marca 2022r. sześćdziesięciu wolontariuszy naszej szkoły brało udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża „Pomoc dla Ukrainy”. Akcja odbywała się w hipermarkecie Auchan Północ. Uczniowie pełnili 4 godzinne dyżury kwestując przy kasach i zbierając datki pieniężne na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Opiekę nad uczniami podczas tych sześciu zbiórek pełniło sześciu nauczycieli wolontariuszy.

Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była p. Edyta Szeląg

 

 GALERIA ZDJĘĆ

Konkurs plastyczny

„Kartka dla Babci i Dziadka” połączony z akcją charytatywną dla Domu Seniora

 

W konkursie połączonym z akcją charytatywną dla Domu Seniora organizowana przez Szkołę Specjalną nr 28 wzięli udział najmłodsi wolontariusze z klas 1-3 oraz wolontariusze klas 8.

Jeden z uczniów klasy 1b Tomasz Kieliszek odniósł sukces zajmując 3 miejsce.

 

 Galeria zdjęć 

Akcja charytatywna

„Kartka bożonarodzeniowa dla DPS”

W okresie przedświątecznym wolontariusze naszej szkoły przygotowali karki bożonarodzeniowe z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie. Kartki oraz słodkie upominki zostały dostarczone do DPS przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu p.E.Szeląg w dniu 23 grudnia 2021r.